Съобщение за пресата
 

Забрана за продажба на измервателни уреди, съдържащи живак

Околна среда - 10-07-2007 - 12:49
Пленарни сесии
Сподели
Социални мрежи
Любими
 

ЕП прие препоръка на второ четене за забрана на продажбата на определени неелектрически или електронни средства за измерване и контрол, които съдържат живак. Депутатите оттеглиха искането си за въвеждане на цялостно изключение за производителите на барометри и приеха предложението на Съвета за двугодишно освобождаване за тях.

Проектодирективата за забрана на продажбата на тези уреди е част от цялостна стратегия за живака - метал, който е особено токсичен за хората и околната среда.

Досега общностното законодателство не включваше неелектрически или електронни
 уреди за измерване и контрол, които съдържат живак.

Забраната ще важи за "клинични термометри" и други средства за измерване, предназначени за продажба на широк кръг потребители (напр. манометри, барометри, сфигмоманометри и термометри, различни от клинични термометри).

ЕП с докладчик
María Sornosa Martínez (ПЕС, Испания) подкрепя забраната.

Съветът прие повечето от измененията на ЕП, приети на първо четене. Например Комисията ще направи преглед на възможностите за по-безопасни и надеждни алтернативни решения за сфигмоманометрите и други измервателни уреди, съдържащи живак, използвани в здравеопазването, както и за професионална и промишлена употреба .

Също така вносът на и търговията с измервателни уреди, съдържащи живак, които са произведени преди повече от 50 години, ще се разрешава, защото се отнася или за антикварни предмети, или за паметници на културата. Предполага се, че тази търговия ще е с ограничен обем и затова няма да представлява опасност за човешкото здраве или околната среда.

Обаче искането на ЕП за въвеждане на цялостно изключение за производителите на барометри не беше прието. Вместо това ЕП прие изменение, според което те ще бъдат освободени от забраната за период от две години.
  

Директивата трябва да бъде транспонирана в националното законодателство не по-късно от една година след влизането й в сила. Трябва да се приложи не по-късно от 18 месеца след това и две години - за производителите на барометри.
 
 
РЕФ.: 20070706IPR08897