Pressemeddelelse
 

Forbud mod salg af termometre og barometre med kviksølv

Miljø - 10-07-2007 - 12:49
EP Samling
Del/Gem

Europa-Parlamentet bakkede tirsdag i andenbehandlingen op om et forbud mod ikke-elektriske kviksølvtermometre og andre instrumenter, der indeholder kviksølv. Parlamentets forslag om helt at undtage barometre er blevet erstattet af en to-årig overgangsperiode.

Forslaget til et direktiv om forbud af salg af instrumenter med kviksølv er del af en overordnet EU-strategi om det farlige tungmetal, som er ekstremt giftigt for mennesker, dyr og økosystemer. Så sent som i sidste måned vedtog Parlamentet en anden betænkning om emnet, som handlede om eksport, import og oplagring af kviksølv.
 
Slut med termometre med kviksølv
Elektriske og elektroniske måleinstrumenter med kviksølv er allerede dækket af et EU-direktiv, og formålet med det nye direktiv er at sikre, at de ikke-elektriske måleinstrumenter, som for eksempel gammeldags barometre og termometre, også bliver dækket. Forbuddet vil f.eks. gælde for termometre til at måle feber med og andre måleinstrumenter til almindelige husholdninger, (feks. barometre, manometre, blodtryksapparater og andre termometre).
 
Det er med andre ord måleinstrumenterne i husholdningerne, lovgivningen er rettet mod for at beskytte brugernes sundhed og miljøet. Der vil være enkelte undtagelser for sundhedssektoren, og forbuddet kommer kun til at gælde for nye produkter. Allerede fabrikerede instrumenter kan stadig blive repareret eller købt og solgt brugt.
 
Antikke måleinstrumenter undtages
Parlamentet og ordføreren María SORNOSA MARTÍNEZ (PSE, ES) går varmt ind for et generelt forbud, selvom der blev foreslået en del forbedringer i førstebehandlingen.
 
Ministerrådet accepterede de fleste af Parlamentets ændringsforslag, herunder et forslag om, at Kommissionen skal komme med en undersøgelse af sikre alternativer til de kviksølvholdige blodtryksmålere og andre instrumenter, som bruges af professionelle i sundhedssektoren og eller i andre sammenhænge.
 
Rådet har desuden accepteret et ændringsforslag om, at måleinstrumenter, der er mere end 50 år gamle, gerne må importeres, da de kan betragtes som antikviteter. Rådet afviste dog Parlamentets forslag om at undtage alle producenterne af gammeldags barometre. Miljøudvalget vil nu foreslå, at Parlamentet i stedet går med til den to-årige undtagelse, som Rådet har foreslået.
 
Lovgivningen skal implementeres i den nationale lovgivning senest et år efter den er offentliggjort, og skal træde i kraft senest 18 måneder efter - dog to år senere for barometer-fabrikanterne.
 
Ref.: 20070706IPR08897