Paziņojumi presei
 

Aizliegs tirgot dzīvsudraba mērierīces

Vide - 10-07-2007 - 13:56
Plenārsesija
Pārsūtīt / Saglabāt

Eiropas Parlaments šodien otrajā lasījumā apstiprināja mājsaimniecībā izmantojamo dzīvsudraba termometru un citu dzīvsudraba mērierīču tirdzniecības aizliegumu. Dzīvsudraba termometru tirdzniecība dalībvalstīs būs jāpārtrauc ne vēlāk kā 2009. gada pavasarī.

Šodien apstiprinot ar ES Padomi panākto vienošanos, Eiropas Parlaments atteicās no savas pirmā lasījuma prasības noteikt izņēmumu attiecībā uz dzīvsudraba barometriem — būs aizliegts tirgot arī tos, taču aizliegumu ieviesīs divus gadus vēlāk nekā pārējām mērierīcēm.
 
Direktīvas priekšlikums par mājsaimniecības dzīvsudraba mērierīču izņemšanu no tirgus ir daļa no plašākas ES stratēģijas attiecībā uz dzīvsudrabu — metālu, kas ir ļoti toksisks cilvēkiem, dzīvniekiem un ekosistēmām.
 
Eiropas Savienībā jau iepriekš bija noteikta dzīvsudraba izmantošana elektriskās un elektroniskās mērierīcēs: šodien izskatītā direktīva par dzīvsudraba mērierīcēm, kas darbojas bez elektriskās strāvas, ir jaunākais likumprojekts ES dzīvsudraba stratēģijā. Tirdzniecības aizliegums skars tādas mājsaimniecībā lietojamas dzīvsudraba mērierīces kā medicīnas un istabas termometri, barometri, manometri, asinsspiediena mērītāji.
 
Lēš, ka 80–90 % no visa dzīvsudraba, ko lieto mērierīcēs un kontroles ierīcēs, izmanto medicīnas (ķermeņa temperatūras) un citos mājsaimniecības termometros.  
 
Izņēmums — profesionālas ierīces un agrāk ražoti termometri
 
Izņēmumi paredzēti ierīcēm, ko lieto medicīnas aprūpē. Aizliegums izmantot dzīvsudrabu attieksies tikai uz jauniem instrumentiem, ko laiž tirgū: mērierīces, kas ražotas pirms aizlieguma, joprojām varēs pirkt, labot, pārdot kā lietotu preci.
 
ES Padome atbalstīja vairumu Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā ierosināto grozījumu, tostarp prasību Eiropas Komisijai sagatavot pārskatu par drošākām alternatīvām dzīvsudrabu saturošiem asinsspiediena mērītājiem (sfigmomanometriem) un citām ierīcēm, ko izmanto medicīnā vai kam ir cits profesionāls pielietojums. Piemēram, dzīvsudraba sfigmomanometrs medicīnas aprūpē nodrošina vajadzīgo precizitāti, ko ar alternatīvajiem asinsspiediena monitoriem vēl nav iespējams sasniegt.
 
Praktiski visām mērierīcēm, kuras lieto privāti mājsaimniecībās, par tādām pašām cenām ir pieejami aizvietotāji. Lielāko daļu mājsaimniecībā izmantojamo dzīvsudraba mērierīču — ap divām trešdaļām — ES importē no citām valstīm.
 
Antikvārie barometri
 
ES Padome atbalstīja Eiropas Parlamenta grozījumu, kas paredz, ka atļauts importēt dzīvsudraba mērierīces, kas ražotas vairāk nekā pirms 50 gadiem: tās uzskatāmas par antikvāriem priekšmetiem vai "kultūras precēm". 
 
Turpretim EP pirmā lasījuma prasību direktīvu neattiecināt uz barometru ražotājiem ES Padome noraidīja, piedāvājot tā vietā noteikt divu gadu pāreju. Pēc EP atbildīgās Vides, veselības aizsardzības un pārtikas nekaitīguma komitejas aicinājuma tādu risinājumu šodien balsojumā atbalstīja Parlaments.
 
Kad aizliegums stāsies spēkā?
 
Direktīva jāievieš dalībvalstu tiesībās ne vēlāk kā gadu pēc spēkā stāšanās, kas gaidāma nākamo nedēļu vai mēnešu laikā. Vēlākais pusotru gadu kopš šī brīža — 2009. gada pavasarī, prasības jāievieš praksē, izņemot barometru gadījumā, kur aizliegums jāievieš pēc diviem gadiem, t.i. 2009. gada rudenī.
 
Kāpēc dzīvsudraba izmantošana jāierobežo?
 
Dzīvsudrabs un tā savienojumi cilvēkiem, ekosistēmām un dzīvajai dabai ir toksiski. Metāls ir noturīgs un vidē var pārvērsties par dzīvsudraba vistoksiskāko formu — metildzīvsudrabu, kas jo īpaši uzkrājas un koncentrējas ūdenī esošajā pārtikas ķēdē. Risku veselībai rada arī tieša saskare ar dzīvsudrabu, ieelpojot tā tvaikus un uzņemot to caur ādu. Tā kā lielu daļu dzīvsudraba izmanto mājsaimniecības mērierīcēs, toksiskais metāls nonāk atkritumu poligonos. No turienes dzīvsudrabs var lēnam noplūst vidē, īpaši apdraudot virszemes ūdeņus.
 
 
María SORNOSA MARTÍNEZ (PES, ES)
Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz noteiktu dzīvsudrabu saturošu mērierīču tirdzniecības ierobežojumiem
A6–0218/2007
Procedūra: koplēmums, direktīvas otrais lasījums
Debates: 09.07.2007.
Balsojums: 10.07.2007.
 
Ats.: 20070706IPR08897