Persbericht
 

Verbod op kwikhoudende thermo- en barometers

Milieu - 10-07-2007 - 13:56
Plenaire Vergaderingen
Delen

Het Parlement heeft in de tweede lezing het gemeenschappelijk standpunt van de Raad goedgekeurd en daarmee gestemd voor een verbod op kwikhoudende meettoestellen. Wat betreft het gebruik van kwik in barometers is er een compromis gevonden tussen de verschillende standpunten van Parlement en Raad, door een tijdelijke ontheffing van twee jaar toe te kennen aan bedrijven die kwikbarometers produceren.

Om het milieu en de mens te beschermen tegen het terechtkomen van aanzienlijke hoeveelheden kwik in de afvalstroom, deden Commissie en Raad begin 2006 een voorstel tot beperking van het op de markt brengen van nieuwe kwikhoudende meettoestellen. Het ging hierbij vooral om koortsthermometers en andere voor openbare verkoop bestemde meettoestellen. Voor bepaalde in de gezondheidszorg gebruikte instrumenten werden uitzonderingen gemaakt. Eind 2006 nam het Parlement een reeks amendementen aan, waarvan het grootste deel in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad werd overgenomen.
 
Het belangrijkste verschil tussen het standpunt van het Parlement en het gemeenschappelijk standpunt betrof het gebruik van kwik in barometers. Terwijl het Parlement op dit punt voor een volledige ontheffing was, stelde de Raad een tijdelijke ontheffing van twee jaar vanaf de inwerkingtreding van de richtlijn voor. Het verbod zou alleen van toepassing zijn op nieuwe kwikbarometers, terwijl de barometers die nog in gebruik zijn en op de tweedehandsmarkt worden verhandeld nog altijd zouden kunnen worden verkocht, gerepareerd en onderhouden. De door de Raad voorgestelde oplossing om middels een tijdelijke ontheffing fabrikanten van traditionele barometers de gelegenheid te geven zich aan de nieuwe situatie aan te passen, vormt een evenwichtig compromis, aldus het EP. Met de keuze voor het door de Raad voorgestelde compromis is de wetgevingsprocedure in de tweede lezing alsnog afgerond.
 
Ongeveer tweederde van de kwikhoudende meettoestellen wordt geïmporteerd uit derde landen. Er zijn in de EU maar een paar fabrikanten van kwikbarometers, voornamelijk kleine of middelgrote ondernemingen in Groot-Brittannië, België en Nederland.
 
Procedure: Medebeslissing, tweede lezing / Debat: 9 juli 2007 / Stemming: 10 juli 2007 / Gemeenschappelijk standpunt aangenomen
REF.: 20070706IPR08897