Sporočilo za javnost
 

Prepoved živosrebrnih termometrov

Okolje - 10-07-2007 - 13:56
Plenarno zasedanje
Objavi/Shrani
Socialna omrežja
Priljubljene
 

Evropski poslanci so v drugem branju postopka soodločanja potrdili kompromisni dogovor s Svetom EU o prepovedi prodaje merilnih naprav, ki vsebujejo živo srebro.

Direktiva o prepovedi prodaje naprav, predvsem termometrov, ki vsebujejo to strupeno kovino, je del širših prizadevanj za "izgon" živega srebra iz evropskih ekosistemov. Potrošniki tako v trgovinah ne bodo več našli "gospodinjskih" termometrov (za merjenje telesne temperature) in drugih ne-električnih merilnih naprav z živim srebrom - gre za manometre, barometre in merilce krvnega pritiska.
 
Poročevalka María SORNOSA MARTÍNEZ (PES, ES) iz odbora za okolje ugotavlja, da je Svet sprejel večino predlogov sprememb, ki jih je parlament ponudil že v prvi obravnavi zakonodajnega besedila.
 
Glavna razlika med stališčem parlamenta in skupnim stališčem je bila glede živosrebrnih barometrov. Parlament se je zavzemal, da bi bili iz nje izvzeti, Svet pa je predlagal le dveletni izvzem po začetku veljave direktive, nato pa bi tudi zanje veljala prepoved prodaje. Prepoved bi v vsakem primeru veljala zgolj za nove živosrebrne barometre, medtem ko bi se tisti, ki so že v uporabi in so na trgu rabljenih izdelkov, lahko še naprej prodajali, popravljali in vzdrževali.
 
Nekaj izjem bo dovoljenih le za profesionalne naprave, ki se uporabljajo v zdravstvu, medtem ko je promet z električnimi napravami, ki vsebujejo živo srebro, že urejen s posebno zakonodajo. Izvzete so tudi naprave, starejše od 50 let, ker so opredeljene kot starine ali predmeti tehnične dediščine.
 
Prenos v nacionalno zakonodajo
 
Države članice bodo morale direktivo prenesti v svojo zakonodajo najkasneje eno leto po začetku njene veljavnosti in jo začeti izvajati najkasneje v 6 mesecih po prenosu. Izjema za barometre bo veljala še dodatnih 6 mesecev, torej dve leti od sprejema direktive.
 
REF.: 20070706IPR08897