Ανακοινωθέντα τύπου
 

Περιορισμός του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους

Δημόσια υγεία - 24-10-2007 - 15:15
Σύνοδος Ολομέλειας
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 
A man smokes a cigarette in a designated open smoking area ©BELGA/EPA/Barbara Walton

Δυσκολότερο θα πρέπει να καταστεί το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους

650.000 άνθρωποι, περιλαμβανομένων 80.000 παθητικών καπνιστών, χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους εξαιτίας του καπνίσματος. Ως εκ τούτου, το ΕΚ ζήτησε να περιοριστεί το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους και να καταστεί αυστηρότερη η πώληση των τσιγάρων σε ανηλίκους. Να σημειωθεί ότι το 86% των πολιτών της ΕΕ είναι υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στους χώρους εργασίας, το 84% σε άλλους δημόσιους χώρους και το 77% στα εστιατόρια.

Υιοθετώντας με 561 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 36 απόχες την έκθεση του κ. Karl-Heinz FLORENZ (ΕΛΚ-ΕΔ, DE), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί την Επιτροπή για την Πράσινη Βίβλο της με τίτλο "Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ". Την χαρακτηρίζει δε ως αφετηρία για μια υπεύθυνη ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των πολιτών από τον καπνό. Ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να κατατάξει τον καπνό του τσιγάρου καρκινογόνο παράγοντα κατηγορίας 1.
 
Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν εντός δύο ετών το κάπνισμα σε όλους τους εργασιακούς χώρους, αλλά και χώρους φαγητού, δημόσια κτήρια και μεταφορικά μέσα. Ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις δαπάνες που προκύπτουν για τα εθνικά συστήματα υγείας και την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κάπνισμα και τις συνέπειες της έκθεσης στον καπνό.
 
Αυστηρότερα μέτρα ζητούν οι ευρωβουλευτές
 
Το Κοινοβούλιο πιστεύει πως η υφιστάμενη οδηγία σχετικά με τα προϊόντα καπνού θα πρέπει να περιλάβει αυστηρότερα μέτρα για τα πρόσθετα καπνού που είναι καρκινογόνα ή δημιουργούν εξάρτηση. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να "περιλαμβάνει ανανεωμένη συλλογή μεγαλύτερων και εμφανέστερων εικονογραφημένων προειδοποιήσεων που να αναγράφονται υποχρεωτικά σε όλα τα προϊόντα καπνού που πωλούνται μέσα στην ΕΕ".
 
Οι ευρωβουλευτές καλούν ακόμη την Επιτροπή να εξετάσει την λήψη μέτρων, όπως:
  • η απαγόρευση πώλησης καπνού σε άτομα κάτω των 18 σε όλη την ΕΕ,
  • η χορήγηση άδειας τοποθέτησης αυτόματων μηχανημάτων πώλησης τσιγάρων μόνον εφόσον δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά οι ανήλικοι,
  • η απαγόρευση της τηλεπώλησης (πχ μέσω διαδικτύου) προϊόντων καπνού σε νέους κάτω των 18,
  • και η απομάκρυνση των προϊόντων καπνού από τις προθήκες αυτοεξυπηρέτησης του λιανικού εμπορίου.
 
Τέλος, το Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι θα μειωθεί ο αριθμός των νέων καπνιστών κατά τουλάχιστον 50% μέχρι το 2025.
 
22/10/2007
Karl-Heinz FLORENZ (ΕΛΚ-ΕΔ, DE)
Έγγραφο: A6-0336/2007
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: 23.10.2007
Ψηφοφορία: 24.10.2007
Αναφ.: 20071023IPR12111