Pressiteade
 

Suitsuvaba Euroopa poole

Rahvatervis - 24-10-2007 - 15:15
Täiskogu istungid
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 
Suitsetav mees ©BELGA/EPA/Barbara Walton

Euroopa suitsuvabaks!

Parlamendis vastu võetud raportis tervitavad saadikud Euroopa Komisjoni rohelist raamatut Euroopa suitsuvabaks tegemise kohta. Saadikud toetavad suitsetamise keelustamist avalikes kohtades ning soovivad, et terves ELis oleks keelatud tubakatoodete müük alla 18aastastele noortele. Raporti poolt hääletas 561, vastu 63 ja erapooletuks jäi 36 saadikut.

Karl-Heinz FLORENZi (EPP-ED, DE) omaalgatuslik raport on vastuseks Euroopa Komisjoni rohelisele raamatule "Suund Euroopa vabastamisele tubakasuitsust: poliitikavalikud ELi tasandil". Raporti andmetel sureb igal aastal ainuüksi Euroopa Liidus vähemalt 650 000 inimest suitsetamise tagajärjel, nendest 80 000 inimest passiivse suitsetamise tõttu. Eriti ohustatud on seejuures lapsed ning looted. Raportis märgitakse, et 70% ELi kodanikest on mittesuitsetajad, samas pooldab 86% ELi kodanikest suitsetamiskeeldu töökohal, 84% suitsetamiskeeldu muudes avalikes kohtades, 61% baarides ja kõrtsides ning 77% restoranides.
 
Seetõttu tervitavad saadikud komisjoni rohelist raamatut, ent leiavad, et see on alles algus. Nad nõuavad, et komisjon liigitaks keskkonnas leviva tubakasuitsu võimalikult kiiresti kantserogeensete ainete I kategooriasse ning kutsuvad liikmesriike üles võtma kahe aasta jooksul kasutusele piiramatu suitsetamiskeelu kõikides suletud töökohtades, sealhulgas toitlustusasutustes. Komisjoni kutsutakse üles juhuks, kui kõik liikmesriigid ei saavuta nimetatud eesmärke, esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule 2011. aastaks ettepaneku eeskirjade kehtestamiseks mittesuitsetajate kaitse kohta töökaitse valdkonnas ning tunnustama seejuures juba olemasolevaid liikmesriikide siseriiklikke sätteid.
 
Eestis on suitsetamine keelatud tervishoiuasutustes, haridusasutustes, riigiasutustes, kultuuriasutustes ning tööruumides (va tähistatud spetsiaalses ruumis või alal). Suitsetamine on osaliselt keelatud pubides ja kõrtsides ning restoranides.
 
Olemasolevaid reegleid tuleb karmistada
 
Resolutsioonis palutakse komisjonil esitada praegu kehtiva direktiivi muutmise ettepanek, mis hõlmaks vähemalt kantserogeensete ja sõltuvust suurendavate lisaainete kohest keelamist. Samuti soovitakse, et direktiiv hõlmaks uuendatud suuremate, karmimate terviseohu eest hoiatavate piltide andmebaasi ning et sellised pildid oleksid kohustuslikud kõigil Euroopa Liidus müüdavatel tubakatoodetel.
 
Saadikud paluvad komisjonil kaaluda ka teiste terves ELis kehtivate meetmete juurutamist, nt tubakatoodete kasutamise keelustamine eratranspordis alaealiste juuresolekul, alla 18aastastele noortele tubakatoodete müümise keelamine, loa andmine sigaretiautomaatide ülespanemiseks vaid siis, kui noored nendele juurde ei pääse, tubakatoodete kõrvaldamine jaemüügikaupluste iseteeninduslettidest, tubakatoodete kaugturu (nt Interneti vahendusel) keelamine noortele ning ELis tubakatoodete maksustamise kõrge miinimumi kehtestamine. Liikmesriikidel palutakse võtta endale kohuseks vähendada suitsetamist noorte hulgas 2025. aastaks vähemalt 50 protsendi võrra.
 
Lisaks paluvad parlamendiliikmed, et parlamendi juhatus kehtestaks viivitamata suitsetamiskeelu Euroopa Parlamendi ruumides "ilma mingite eranditeta".
 
Karl-Heinz FLORENZ (EPP-ED, DE)
Dokument: A6-0336/2007
Menetlus: Omaalgatuslik raport
Arutelu: 23.10.2007
Hääletus: 24.10.2007
 
Viide: 20071023IPR12111