Lehdistötiedote
 

EP haluaa EU-tason tupakointikiellon työpaikoille

Kansanterveys - 24-10-2007 - 16:54
Täysistunto
Jaa / tallenna
Parlamentti haluaa tiukentaa nykyistä tupakkatuotedirektiiviä. ©BELGA/EPA/Barbara Walton

Parlamentti haluaa tiukentaa nykyistä tupakkatuotedirektiiviä.

Euroopan kehottaa EU:n jäsenvaltioita ottamaan kahden vuoden sisällä käyttöön tupakointikiellon työpaikoilla ja esittää lukuisia toimia tupakoinnin vähentämiseksi Euroopassa. Nykyistä tupakkatuotedirektiiviä tulisi tiukentaa ja parlamentti haluaa tehokkaampia kuvallisia varoituksia pakkauksiin. Se kehottaa komissiota tutkimaan nuuskan käyttöön liittyvät terveysriskit.

EU:ssa kuolee vuosittain ainakin 650 000 ihmistä tupakoinnin seurauksiin ja noin 80 000 ihmistä passiivisen tupakoinnin vuoksi. Lähes 70 prosenttia EU:n kansalaisista on tupakoimattomia.
 
Parlamentti pitää komission vihreää kirjaa lähtökohtana vastuulliselle eurooppalaiselle politiikalle, jolla kansalaisia suojellaan terveyttä vahingoittavalta tupakansavulta. Parlamentti haluaa, että tupakansavu on luokiteltava mahdollisimman pian syöpää aiheuttavien aineiden 1 luokkaan.
 
Parlamentti kehottaa jäsenvaltioita ottamaan kahden vuoden sisällä käyttöön rajoittamattoman tupakointikiellon EU:n kaikissa työpaikkojen sisätiloissa, myös ravitsemusalan yrityksissä, sekä kaikissa suljetuissa julkisissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä. Mikäli tavoitteita ei saavuteta, komission tulisi esittää vuoteen 2011 mennessä ehdotus säännöiksi tupakoimattomien henkiöiden suojelemiseksi työpaikoilla.
 
Lisäksi parlamentti kehottaa jäsenvaltioita kieltämään tupakoinnin julkisilla leikkikentillä kahden vuoden kuluessa.
 
Komission tulisi teettää selvitys kustannuksista, joita tupakointi ja tupakansavulle altistuminen seurauksineen aiheuttaa kansallisille terveydenhoitojärjestelmille ja EU:n taloudelle.
 
Nykyisen lainsäädännön tiukentaminen
 
Parlamentin mukaan nykyistä tupakkatuotedirektiiviä vuodelta 2001 tulisi tarkistaa niin, että kielletään kaikki syöpää aiheuttavat, mutageeniset tai lisääntymismyrkylliset lisäaineet.
 
Lisäksi kaikkiin EU:ssa myytäviin tupakkatuotteisiin tulisi liittää uudistettu kokoelma suurempia ja tehokkaampia kuvallisia varoituksia tupakkapakkausten molemmille puolille.
 
Parlamentti kehottaa tarkistelemaan myös muita koko EU:ssa toteutettavia sitovia toimia, kuten tupakkatuotteiden myyntikieltoa alle 18-vuotiaille, tupakkatuotteiden poistamista vähittäiskaupan itsepalveluosastoilta sekä alle 18-vuotiaille suunnatun tupakkatuotteiden etämyynnin (esim. Internetin välityksellä) estämistä. Komission tulisi pohtia myös EU:n alueella sovellettavaa tupakan käytön kieltoa yksityisissä kulkuvälineissä alaikäisten läsnä ollessa.
 
Parlamentti kehottaa komissiota määrittämään eurooppalaiset tavoitteet, joilla pyritään saamaan jäsenvaltiot sitoutumaan vähentämään nuorten tupakointia vähintään 50 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.
 
Nuuskan käyttö
 
Parlamentti kehottaa komissiota tutkimaan nuuskan käyttöön liittyvät terveysriskit ja sen vaikutuksen savukkeiden kulutukseen.
 
Komissio määräsi tällä viikolla sakot Ahvenanmaalle siitä, että se ei ole noudattanut nuuskan myyntikieltoa. Nuuskan myynti ja markkinointi kiellettiin EU:ssa vuonna 2001. Ruotsilla on poikkeuslupa sen myyntiin.
 
Viite: 20071023IPR12111