Pranešimas spaudai
 

Europarlamentarai ragina uždrausti rūkyti visose viešose patalpose

Visuomenės sveikata - 24-10-2007 - 15:15
Plenarinė sesija
Pasidalinti
Socialiniai tinklai
Adresynas
 
Europos Parlamentas siūlo griežčiau kovoti su rūkymu

Europos Parlamentas siūlo griežčiau kovoti su rūkymu

„Tik visiškai uždraudus rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant maitinimo ir gėrimo įstaigas, ir visose viešose įstaigose bei transporto priemonėse, bus galima apsaugoti darbuotojus ir nerūkančiuosius“, – sakoma trečiadienį Europos Parlamento patvirtintoje ataskaitoje (561 balsas už, 63 prieš, 36 susilaikė).

Kasmet ES dėl rūkymo miršta mažiausiai 650 tūkst. žmonių, o dar 80 tūkst. miršta nuo pasyvaus rūkymo. Europos valstybių ekonomika dėl tabako vartojimo kasmet patiria šimtų milijardų eurų žalą. Dėl tabako vartojimo patirtas išlaidas padengia visuomenė, nors beveik 70 proc. ES piliečių nerūko.
 
Todėl Europos Parlamentas ragina ES šalis „per dvejus metus visiškai uždrausti rūkyti visose uždarose darbo patalpose, įskaitant maitinimo įstaigas, ir visose ES uždarose viešosiose įstaigose ir viešojo transporto priemonėse“. Jei visos ES šalys to nepadarys pačios, Europos Komisijai siūloma iki 2011 m. pasiūlyti teisės aktą dėl darboviečių apsaugos nuo rūkalų. Deputatai pažymi, jog šalyse, kuriose visiškai buvo uždrausta rūkyti maitinimo įstaigose, šių įstaigų apyvarta iš esmės nesumažėjo.
 
ES valstybės raginamos įsipareigoti iki 2025 m. perpus sumažinti jaunimo rūkymą, taip pat teikti ataskaitą Europos Komisijai apie šios srities pažangą. Siūloma ateityje aptarti galimybę visoje ES uždrausti parduoti tabako gaminius jaunesniems kaip 18 metų asmenims, taip pat uždrausti tabako gaminių reklamą internete. Cigarečių pardavimo aparatus siūloma leisti įrengti tik ten, kur jais negalės pasinaudoti nepilnamečiai.
 
Parlamentas ragina Europos Komisiją iki 2008 m. pasiūlyti nedelsiant uždrausti visus priklausomybę skatinančius, kancerogeninius, mutageninius ir toksiškus reprodukcijai tabako gaminių priedus, taip pat nustatyti išsamią tabako priedų registravimo, vertinimo ir leidimų naudoti suteikimo procedūrą.
 
Deputatai siūlo ateityje ES lygmeniu nustatyti aukštą minimalų visų tabako gaminių apmokestinimo lygį. „Nepriimtina, kad kai kurios valstybės narės skatina pirkti tabako gaminius mažindamos mokesčius savo šalyje, taip siekdamos padidinti savo bendrąsias pajamas“, – pažymi europarlamentarai. Gamintojai taip pat turėtų apmokėti visas su sveikata susijusias išlaidas, atsiradusias dėl tabako naudojimo, mano EP.

 
Karl-Heinz FLORENZ (PPE-DE, DE)
A6-0336/2007
Dėl Žaliosios knygos „Europa be tabako dūmų: politikos alternatyvos ES mastu“
 
Iniciatyvos procedūra. Svarstymas: 2007-10-23. Balsavimas: 2007-10-24
Nuoroda: 20071023IPR12111