Komunikat prasowy
 

PE wzywa do wprowadzenia zakazu palenia w miejscach pracy

Zdrowie publiczne - 24-10-2007 - 15:15
Posiedzenie plenarne
Wyślij do znajomego
Mężczyzna pali papierosa w wyznaczonym miejscu ©BELGA/EPA/Barbara Walton

Parlament wezwał do wprowadzenia zakazu palenia w miejscach pracy

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z własnej inicjatywy - Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE. Propozycja nawołuje do zakazania palenia w miejscach publicznych i w pracy oraz proponuje utrudnienia w sprzedaży papierosów dla nieletnich.

W sprawozdaniu Karla-Heinza FLORENZA (EPP-ED, DE) Parlament Europejski podkreśla, że 650 000 ludzi umiera rocznie na skutek palenia, w tym 80 000 biernych palaczy, pośród których są także dzieci. Palenie zwiększa u kobiet w ciąży ryzyko niedorozwoju płodu, poronienia, a nawet śmierci niemowlęcia. Ponadto, Parlament zwraca uwagę, że 70 % obywateli UE to niepalący, 86 % obywateli UE opowiada się za zakazem palenia w miejscu pracy, 84 % za zakazem palenia w innych miejscach publicznych, 61 % za zakazem w barach i pubach, 77 % w restauracjach. 
 
Parlament podkreśla, że jedynie pełny zakaz palenia we wszelkich zamkniętych miejscach pracy, restauracjach, barach i środkach transportu publicznego będzie chronił życie niepalących. Propozycja miałaby korzystny wpływ na setki miliardów strat wywołanych dotąd przez palaczy w gospodarkach narodowych. 
 
Sprawozdanie jest kontynuacją zaleceń wydanych przez Komisję jako Zielona Księga, w styczniu 2007 roku. Bazując na nich PE wzywa Komisję, aby zaklasyfikowała dym papierosowy jako czynnik rakotwórczy kategorii 1. Miałaby też powziąć odpowiednie kroki, by zapobiegać nabywaniu i konsumpcji wyrobów tytoniowych przez młodzież, a nawet całkowicie zakazać ich sprzedaży dla ludzi poniżej 18 roku życia. Zaproponowano, aby zabronić wystawiania automatów z papierosami, jeśli są one dostępne także dla niepełnoletnich oraz w miejscach samoobsługowych w handlu detalicznym. Państwa członkowskie zobowiązałyby się do zmniejszenia liczby młodych osób palących o 50% do roku 2025. 
 
Zaleca się, aby w ciągu dwóch lat państwa członkowskie zakazały palenia w miejscach pracy oraz aby te, które wprowadziły już zakaz palenia w miejscach publicznych, barach i restauracjach, podpisały dobrowolną kartę o europejskiej strefie bez papierosów. Tym samym zmieniłaby się "dyrektywa o wyrobach tytoniowych" w ten sposób, że zaostrzono by wykorzystywanie dodatków tytoniowych oraz udostępniono dane o składzie dymu tytoniowego. Jednocześnie Komisja miałaby zbadać ryzyko związane z konsumpcją snusu i jego wpływu na konsumpcję papierosów.
 
PE podkreśla, że państwa członkowskie powinny ułatwiać zaprzestanie palenia palaczom, m.in. poprzez ułatwianie dostępu do terapii antynikotynowych i obniżenie cen produktów pomagających rzucić palenie. Pochwala się jednocześnie decyzje Włoch o zakazie transportu nieoznaczonych papierosów jako element walki z przemytem.
 
W sprawozdaniu zwraca się uwagę, że posłowie, "jako wzór określonych działań", nie powinni palić w żadnych pomieszczeniach Parlamentu Europejskiego.
 
Karl-Heinz FLORENZ (EPP-ED, DE)
Sprawozdawca
 
A6-0336/2007
Sprawozdanie w sprawie Zielonej Księgi: Ku Europie wolnej od dymu tytoniowego: alternatywne opcje polityki na szczeblu UE
 
Dot.: 20071023IPR12111