Съобщение за пресата
 

ЕП подкрепи пълна либерализация на пощенските услуги в ЕС от 2011 г.

Свободно движение на услуги - 31-01-2008 - 12:07
Пленарни сесии
Сподели
Социални мрежи
Любими
 
Two bags of letters

Пълно либерализиране на пощенските услуги в Общността

Европейският парламент даде зелена светлина за цялостна либерализация на пощенските услуги в ЕС от януари 2011 г. На повечето от новите държави-членки (Чешката република, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния и Словакия), както и Гърция и Люксембург, се дава възможност да отложат изпълнението на Директивата до януари 2013 г.

Парламентът одобри с голямо мнозинство Общата позиция на Съвета, която включва всички важни елементи от вота на Европейския парламент на първо четене.
 
Пълната либерализация означава, че националните оператори вече няма да имат монопол върху писмата под 50 грама (т.н "резервиран сектор"). През 1997 г. "резервираният сектор" беше намален под 350 грама, през 2002 г. - под 100 грама и в момента е под 50 грама.
 
Либерализиране на пазара от 2011 г. или 2013 г.
 
Общата позиция на Съвета подкрепя пълно отваряне на пазара от януари 2011 г. На повечето от новите държави-членки (Чешката република, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния и Словакия), както и Гърция и Люксембург, се дава възможността да отложат изпълнението на Директивата до януари 2013 г. България е заявила готовност за либерализация преди януари 2011 г.
 
Цялостната либерализация означава, че националните оператори вече няма да имат монопол върху писмата под 50 грама (т.н "резервиран сектор"). През 1997 г. "резервираният сектор" беше намален под 350 грама, през 2002 г. - под 100 грама и в момента е под 50 грама.
 
Целта на премахването на тези "резервирани сектори" е по-добро качество на пощенските услуги. Потребителите ще могат да пращат или да получават поща в по-удобно време и на повече места (например от магазини) и ще се възползват от повече услуги като проследяване на пратките им, електронни бизнес услуги и др. В същото време настоящите изисквания за висококачествена универсална услуга ще се запазят изцяло и ще се контролират от националните регулаторни власти.
 
Събиране и доставка на писмата всеки ден
 
Текстът уточнява, че в либерализирания пазар трябва да се продължи със събирането и доставката на писмата поне веднъж на ден, пет дни в седмицата за всеки гражданин на ЕС - не само в големите градове, но и в по-малките населени места. Ако за пощенските фирми предоставянето на универсалната услуга не е печелившо, държавите-членки могат да създадат компенсационни фондове, които ще се финансират от доставчици на услуги и/или такси за потребителите за покриване на разходите за универсалната услуга. Друга опция ще бъде фирмите, които предоставят универсалната пощенска услуга, да получат компенсации от държавата.
 
Реципрочност
 
ЕП се съгласи с позицията на Съвета да се забрани на доставчиците на пощенски услуги от държави, където монополът за пратките под 50 грама продължава да важи, да оперират в страни като Швеция, Германия, Финландия, Холандия и Обединеното кралство, където пазарът е напълно либерализиран. Целта е да се избегне изкривяване на пазара и нечестна конкуренция.
 
С одобрението от Парламента на Общата позиция на Съвета законодателната процедура по тази директива приключва.
 
РЕФ.: 20080130IPR20129