Pressemeddelelse
 

Slut med postmonopoler fra 2011

Fri bevægelighed for tjenesteydelser - 31-01-2008 - 11:42
EP Samling
Del/Gem
To postsække

Slut med postmonopoler fra 2011

Kærestebreve og postkort vil senest fra 2011 kunne leveres af andre end Post Danmark. Europa-Parlamentet har netop afsluttet behandlingen af det direktiv, der skal sikre liberalisering af posttjenester for breve under 50 g fra 1. januar 2011. Parlamentet har i sin behandling af de nye regler lagt vægt på, at posten skal ud til alle afkroge af EU og mindst fem gange om ugen - uanset hvem der står for uddelingen.

Medlemmerne af Parlamentet havde allerede i førstebehandlingen i juli 2007 sat deres kraftige fingeraftryk på de nye regler for posttjenester ved at vedtage en række ændringer. Da de fleste af disse ændringer blev accepteret af medlemslandenes regeringer, valgte MEP'erne torsdag at godkende Rådets holdning, og behandlingen af de nye regler er nu afsluttet
 
Posten skal ud til alle
Parlamentet har understreget, at liberaliseringen skal ske under visse betingelser. F.eks. skal der tages hensyn til "befordringspligten," så alle medborgere skal have leveret post - også i de tyndt befolkede områder - til en overkommelig pris. Breve skal fortsat blive leveret og indsamlet mindst en gang om dagen, fem dage om ugen for alle EU-borgere, både på fastlandet og på øerne.
 
Hvis det ikke kan lade sig gøre for virksomheder at levere disse ydelser på markedsvilkår, kan medlemslandene oprette kompensationsfonde, som er finansieret af virksomhederne og/eller af brugerne for at dække de udgifter, der kan være forbundet med kravet om at skulle levere post overalt. De virksomheder, som skal sikre befordringspligten, kan også blive støttet af staten. For at sikre, at det kan løbe rundt, kan medlemslandene selv bestemme, hvilken finansieringsmetode de vil bruge.
 
Liberaliseringen skal udsættes fra 2009 til 2011
MEP'erne ønskede også at udskyde liberaliseringen fra 2009, som Kommissionen havde foreslået, til 2011 for at give landene mere tid til at sikre, at borgerne kan få et ordentligt serviceniveau til en passende pris. Parlamentet mente også, at nye medlemslande og lande med en særlig vanskelig topografi, f.eks. lande med mange øer og små lande bør have en overgangsperiode på yderligere to år, indtil 2013, for at give dem mere tid til at sikre, at der er dækning overalt i landet. Dette kommer til at gælde for de lande som blev medlemmer i 2004, samt Grækenland og Luxembourg.
 
For at undgå konkurrenceforvridning indtil alle markeder er helt åbne for konkurrence, insisterede Parlamentet på, at lande, som åbner deres markeder fuldt ud, skal kunne nægte virksomheder, der har monopol i et andet medlemsland, adgang til deres markeder. Parlamentet har også lagt vægt på, at direktivet ikke skal berøre arbejds- og ansættelsesvilkårene, herunder retten til at indgå kollektive overenskomster og strejkeretten.
 
Baggrund
Det direktiv, som Parlamentet nu behandler, er sidste etape i en gradvis liberalisering af posttjenesterne, som blev sat i gang allerede i 1992 med Kommissionens præsentation af en grønbog om posttjenester.  I 1997 blev det første postdirektiv vedtaget (97/67/EF), og det er det direktiv, som nu er ved at blive ændret.
 
I begyndelsen var forsendelser under 350 gram fritaget fra direktivets bestemmelser om liberalisering, men denne grænse blev sat ned til 100 gram i 2002 og til 50 gram i januar 2006. Direktivet fra 1997 (og en senere ændring i 2002) lagde op til en fuld åbning af markederne i 2009.
 
Den danske regering støttede i sin tid Kommissionens forslag om en åbning af markederne i 2009, men har ikke meldt endeligt ud, hvornår liberaliseringen i Danmark vil finde sted. I Danmark har Post Danmark, som siden 2005 har været delvist privatiseret, haft monopol på håndteringen af breve under 50 gram.
 
Ref.: 20080130IPR20129