Persbericht
 

Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten

Vrij verkeer van diensten - 31-01-2008 - 13:57
Plenaire Vergaderingen
Delen
Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten

Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten

Het Europees Parlement heeft vandaag tijdens de plenaire vergadering in Brussel in tweede lezing ingestemd met het compromis dat bereikt is met de Raad van Ministers over de liberalisering van de postdiensten. De Raad had eerder reeds alle belangrijke ideeën uit de eerste lezing van het Europees Parlement overgenomen.

Reeds in 1991 diende de Commissie een Groenboek in dat een inleidend overzicht bevatte. In 1997 en 2002 werden het Europees Parlement en de Raad het eens over een eerste stap op weg naar een volledig geliberaliseerde sector. Sinds 1 januari 2006 is de markt voor brieven die 50 gram of meer wegen open voor concurrentie in alle lidstaten van de EU. Nu is dus ook de laatste stap gezet.
 
Opening van de markt in 2011 of 2013
 
Het Parlement bepaalt dat de postmarkt moet worden geopend op 31 december 2010 (ook voor Nederland), twee jaar later dan de Europese Commissie had voorgesteld, met een uitloop tot 31 december 2012 voor de landen die in 2004 lid werden en Griekenland en Luxemburg (deze laatste twee vanwege hun moeilijke topografie).
 
Universele dienstverlening
 
In het compromis hebben Raad en Parlement bepaald dat ook in een vrijgemaakte markt elke weekdag post wordt opgehaald en afgeleverd, zowel in de steden als in de afgelegen gebieden. Betaling daarvoor zal moeten worden verzekerd, indien zou blijken dat het niet economisch rendabel is.
Lidstaten kunnen dan bijvoorbeeld compensatiefondsen opzetten.
 
Wederkerigheidsbeginsel
 
Raad en Parlement besluiten ook het wederkerigheidsbeginsel toe te passen. Om marktverstoringen en unfaire concurrentie te voorkomen, hebben landen die hun grenzen hebben geopend het recht toegang te weigeren aan postbedrijven die in eigen land nog door een monopolie beschermd worden.
 
Garanties voor postbodes
 
De lidstaten mogen sociale afwegingen een rol laten spelen bij hun beslissing om bedrijven uit andere landen toegang te verlenen. Respect voor arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in CAO's, kan ook afgedwongen worden.
 
Wat gebeurt hierna?
 
Nu de Raad van Ministers het eens zijn met de tekst is de afronding van de (codecisie) procedure door de Raad een formaliteit. De lidstaten hebben dan tot 2011 of 2013 voordat de regels van kracht moeten worden. In de tussentijd moeten de lidstaten de richtlijn omzetten in nationale wetgeving.
 
Procedure: Medebeslissing, tweede lezing / Debat: 30 januari 2008 / Stemming: 31 januari 2008 / Gemeenschappelijk standpunt aangenomen
REF.: 20080130IPR20129