Comunicat de presă
 

Serviciile poştale: deputaţii sprijină liberalizarea până în 2011

Libera circulaţie a serviciilor - 31-01-2008 - 13:57
Şedinţe plenare
Distribuie
Liberalizarea serviciilor poştale până în 2011 sau 2013

Liberalizarea serviciilor poştale până în 2011 sau 2013

Parlamentul confirmă că monopolurile rămase în serviciile poştale ar trebui să expire până în 2011, sau 2013 pentru unele State Membre. În acordul stabilit cu Consiliul în a doua lectură, Parlamentul European menţine compromisul deja sprijinit de Consiliu privind liberalizarea serviciilor poştale. Raportorul Markus Ferber (PPE-DE, DE) va avea o conferinţă de presă joi, după votul în plen.

În poziţia comună, Consiliul a încorporat toate elementele majore din poziţia Parlamentului European în prima citire. Raportorul Markus Ferber (PPE-DE, DE) recomandă ca Parlamentul să aprobe poziţia comună fără amendamente. Se aşteaptă un acord cu Consiliul, în a doua citire.
 
Liberalizarea serviciilor poştale până în 2011 sau 2013

Data liberalizării serviciilor poştale a constituit unul din elementele cheie discutate: până în 2011, doi ani mai târziu decât propusese Comisia, cu posilitatea ca Statele Membre care s-au alăturat Uniunii după 2004, cele cu topografie mai deosebită, cum ar fi Grecia, să amâne deschiderea spre competiţie a pieţei serviciilor poştale până în 2013. Următoarele State Membre pot amâna data liberalizării până la sfârşitul anului 2012: Cipru, Slovacia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Republica Cehă şi România.
 
Proiectul de directivă privind liberalizarea serviciilor poştale din Uniune prevede deschiderea totală a pieţei cel mai târziu la 31 decembrie 2010. Proiectul notează însă că unele State Membre ar putea fi nevoite să amâne data liberalizării acestor servicii cu încă doi ani (Cipru, Slovacia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Republica Cehă şi România).
 
Reciprocitate
 
Deputaţii au stabilit, împreună cu Consiliul, un principiu de reciprocitate: pentru a evita distorsiuni pe piaţă şi competiţie ilegală, Statele Membre care deja
şi-au liberalizat piaţa serviciilor poştale pot refuza, în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2012, monopoluri din alte State Membre să opereze şi pe teritoriul lor.
 
Serviciul universal va fi garantat

Serviciul universal va fi garantat în continuare, inclusiv asigurarea a cel puţin unei colectări şi livrări o dată la cinci zile pentru fiecare cetăţean European. Va fi acordată importanţă în continuare menţinerii unor reţele poştale bine funcţionale, cu un număr suficient de puncte de acces în zonele rurale sau puţin populate, pentru a se satisface obligaţiile serviciului universal.
 
Aspecte sociale
 
Aspectele sociale ar trebui luate în considerare în momentul liberalizării pieţei serviciilor poştale. Prevederile proiectului de directivă nu afectează competenţele Statelor Membre în ce priveşte stabilirea de regulamente pentru condiţiile de lucru în sectorul serviciilor poştale. Statele Membre vor avea dreptul să impună condiţii pentru asigurarea de servicii poştale pentru motive ne-economice, cum ar fi aliniere la condiţiile de lucru şi la schemele de securitate socială stabilite de lege sau prin convenţii colective negociate între parteneri sociali naţionali.
 
Finanţare
 
Când un Stat Membru stabileşte că obligaţiile serviciului universal antrenează un cost net, ar trebui stabilit un plan de finanţare şi ar trebui notificată Comisia. Aceasta, la rândul său, ar trebui să asigure linii directoare în ce priveşte calcularea costurilor nete.
 
REF.: 20080130IPR20129