Zoom
 

Parlamentul European adoptă cel de-al treilea pachet energetic

Energie - 29-04-2009 - 16:27
Distribuie
Platformă de gaz ©BELGA/ITAR-TASS/Alexander Semyonov

Deputaţii europeni adoptă reguli noi privind energia

Mai multe posibilităţi de alegere pentru consumatori, creşterea investiţiilor şi siguranţa energetică în Europa sunt punctele cheie ale celui de-al treilea pachet energetic, care a fost adoptat de Parlament la 21 aprilie 2009. Suporterii noii legi susţin că aceasta va încuraja competiţia şi investiţiile în infrastructură.

În centrul noii legislaţii se află liberalizarea pieţelor de gaz şi electricitate prin separarea producţiei de distribuţie.
 
Separarea producţiei şi distribuţiei
 
Statele membre vor putea alege unul dintre cele trei modele în ceea ce priveşte separarea producţiei de distribuţia de gaze  naturale şi electricitate:
 
 • Separarea proprietăţii între companiile de producţie de energie electrică şi cele de transmisie - "ownership unbundling"
 • Operatorul independent de sistem (OIS/ISO)
 • Operatorul independent de transport (OIT/ITO)
 
Consolidarea drepturilor consumatorilor
 
Această schimbare a pieţei va permite consumatorilor să primească toate informaţiile necesare cu privire la consumul lor de gaze naturale şi energie electrică şi la drepturile pe care le au ca şi consumatori.
 
La iniţiativa Parlamentului European, noua legislaţie include măsuri speciale de protecţie a consumatorilor vulnerabili. Statele membre ar trebui să ia măsuri corespunzătoare, precum planuri naţionale de acţiune sau beneficii în sistemele de asigurări sociale, pentru a garanta clienţilor vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară.
 
Solidaritate în situaţii de criză
 
Noua legislaţie doreşte promovarea solidarităţii regional, cerând statelor membre să coopereze în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze naturale, prin aplicarea unor măsuri naţionale de urgenţă sau dezvoltarea unor inter-conexiuni de energie electrică şi gaze naturale.
 
Pentru mai multe detalii despre cel de-al treilea pachet legislativ, citiţi dosarul de faţă!
 
 
REF.: 20080616FCS31737

Disocierea proprietăţii în domeniul energiei - în atenţia deputaţilor europeni

Începutul paginiiÎnainte
 
Energia va fi produsă şi distribuită de companii diferite ©BELGA/AFP/Paul Ellis

Energia va fi produsă şi distribuită de companii diferite

Una din cele mai importante propuneri ale celui de-al treilea pachet legislativ este „disocierea“: separarea generării de electricitate de reţelele de distribuţie a acesteia şi a extragerii gazelor naturale de sistemul de operare a conductelor. În felul acesta, companiile integrate - precum „Électricité de France“ nu vor mai putea să genereze şi în acelaşi timp să distribuie energie.
 
Disocierea încurajează investiţiile în infrastructura energetică
 
În iulie anul trecut, deputaţii europeni şi-au exprimat într-o rezoluţie sprijinul pentru o politică energetică europeană şi disocierea proprietăţii. Aceasta din urmă ar încuraja investiţiile în infrastructura energetică. Pentru statele care nu vor să facă disocierea proprietăţii, Comisia propune un „Operator Independent al Sistemului“: astfel, companiile existente vor putea păstra proprietatea asupra reţelei de distribuţie, dar numai compania independentă va putea lua decizii comerciale şi în ceea ce priveşte investiţiile.
 
„În momentul de faţă, teoretic, companiile de generare şi cele de distribuţie a energiei trebuie să fie separate din punct de vedere legal, de multe ori lucrurile nu stau aşa şi s-a demonstrat că au fost abuzuri - din această cauză, marile companii energetice din Europa au fost de acord cu disocierea proprietăţii“, a spus raportoarea pentru electricitate, deputata socialistă britanică Eluned Morgan. „În principiu, în Uniunea Europeană există o piaţă unică pentru electricitate, dar realitatea este diferită“, a adăugat dumneaei, subliniind faptul că 40% din piaţa energetică din Marea Britanie este deţinută de companii franceze şi germane, dar companii din Spania şi Marea Britanie au întâlnit dificultăţi în accesul la pieţele din Franţa şi Germania.
 
Binevenită sau nu? Disocierea în diferite state membre
 
Disocierea nu este întotdeauna binevenită: Franţa şi Germania se opun planurilor Comisiei. La fel ca Austria, Bulgaria, Grecia, Letonia, Luxemburg şi Slovacia, acestea consideră că disocierea forţată este neconstituţională şi ar putea avea consecinţe sociale negative.
 
Deputatul european ceh Jan Březina (Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni) a remarcat în februarie - când pachetul legislativ a fost discutat pentru prima dată în Comisia pentru Industrie - că multe din ţările care au aderat la Uniunea Europeană în sau după 2004 „depind de un singur furnizor“ şi disocierea nu are astfel, nicio logică.
 
Preţul energiei: încotro?
 
Nu se ştie încă dacă preţul energiei va creşte sau va scădea, datorită multor variabile, precum cererea din China sau India şi preţul petrolului care se apropie de 120 de dolari barilul.
 
Cu toate acestea, suporterii acestor măsuri cred că o piaţă deschisă va încuraja producerea de energie mai eficientă - prin urmare preţurile ar rămâne rezonabile. În acelaşi timp vor exista şi măsuri de protejare a consumatorilor mai săraci.
 
Disocierea proprietăţii şi emisiile de gaze cu efect de seră
 
Comisia Europeană consideră că numai o piaţă unică în domeniul gazului şi al energiei poate sprijini sistemul comunitar de comercializare a cotelor de emisii şi folosirea surselor de energie regenerabile. O competiţie mai mare nu poate decât să motiveze companiile de producere a energiei, reţelele de operare, proprietarii şi furnizorii să investească în energia regenerabilă şi sursele alternative de energie.
 
În momentul de faţă, sistemul comunitar de comercializare a cotelor de emisii este împiedicat de faptul că în Europa, companiile de electricitate includ preţul permisului de emisii în preţul pe care îl cer de la consumator. Într-o piaţă liberă, reducerea emisiilor va reprezenta un avantaj competitiv şi în acest fel va creşte eficienţa centralelor electrice, folosirea energiei regenerabile şi captarea şi stocarea dioxidului de carbon.
 
O Agenţie europeană şi o cartă a consumatorului în domeniul energiei
 
Comisia Europeană propune înfiinţarea Agenţiei europene de cooperare a autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul energiei şi a unei carte a consumatorilor de energie - care ar permite consumatorilor să aleagă furnizorii şi să îşi apere drepturile.
 
Raportorul pentru directiva gazului este Romano La Russa (Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor, Italia); pentru regulamentele privind gazul şi electricitatea, raportorii sunt Atanas Paparizov (Grupul Socialist din Parlamentul European, Bulgaria) şi Alejo Vidal-Quadras (Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, Spania); pentru Agenţia europeană de cooperare a autorităţilor naţionale de reglementare în domeniul energiei, raportor este Renato Brunetta (Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, Italia).
 
Începutul paginiiÎnainte

Gazul în atenţia deputaţilor europeni de la Comisia pentru Industrie

Începutul paginiiÎnainteÎnapoi
 
Deputaţii europeni de la Comisia pentru Industrie votează directiva gazului ©BELGA/EPA/Sergey Dolzenko

Deputaţii europeni de la Comisia pentru Industrie votează directiva gazului

În centrul propunerii Comisiei Europene se află „disocierea proprietăţii“: separarea producerii de gaz de distribuţia acestuia. Astfel, distribuirea ar putea fi făcută de o companie independentă. In acest caz, este important ca un număr cât mai mare de companii să poată folosi reţeaua de distribuţie. Creşterea competiţiei între companiile care furnizează energie ar oferi consumatorilor o mai mare posibilitate de alegere, ar duce la creşterea investiţiilor în conducte şi în infrastructura de transport a gazului.
 
Franţa, Germania, Austria, Bulgaria, Grecia, Letonia, Luxemburg şi Slovacia se opun ideii de disociere, considerând că disocierea forţată este neconstituţională şi ar putea avea consecinţe sociale negative. Acestea propun, în loc, o „disociere legală“, prin care companiile îşi păstrează reţelele de distribuţie dar asigură o „separare efectivă a intereselor“ prin reguli privind echipamentul, personalul, identitatea şi controlul conformităţii.
 
La Russa: „Disocierea se bazează pe realitate“
 
Raportorul Parlamentului European, Romano Maria La Russa (Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor, Italia), sprijină disocierea, spunând că aceasta nu se bazează pe o ideologie ci pe o realitate.
 
Domnul La Russa a criticat vehement situaţia actuală a pieţei gazului, spunând că preţurile sunt „de neînţeles pentru oameni“. Dumnealui doreşte ca furnizorii şi consumatorii să aibă posibilităţi mai mari de alegere şi spune că în momentul de faţă oamenii nu au acces la informaţii despre consumul propriu de gaz şi cât plătesc pentru acesta.
 
Preţul: încotro?
 
Evoluţia preţurilor într-o piaţă liberalizată provoacă îngrijorare. Eurostat arată că, din 1998, preţurile în pieţele liberalizate din Marea Britanie, Olanda, Spania şi Suedia au crescut cu numai 6%, prin comparaţie cu 30% pe alte pieţe.
 
Cu toate acestea, sursele de furnizare şi impozitele determină preţurile, iar preţul petrolului de peste 100 de dolari barilul va avea, la rândul lui, un impact important.
 
Clauza Gazprom“
 
Principala provocare a pieţei gazului în Uniunea Europeană este „dependenţa serioasă de furnizarea gazului“, spune raportorul. Slovacia, Finlanda şi Bulgaria sunt dependente aproape 100% de gazul din Rusia. Germania importă 39% din totalul de gaz pe care îl consumă tot din Rusia - iar Franţa 26%. Companii străine precum Gazprom controlează din ce în ce mai multe conducte.
 
De aceea, în noua directivă este prevăzută o clauză (supranumită „clauza Gazprom“) care vizează garantarea condiţiilor egale pentru toate statele membre şi care impune disocierea şi companiilor străine care acţionează pe piaţa UE. Rusia s-a declarat împotriva clauzei.
 
Comisia Europeană mai propune înfiinţarea unei Agenţii europene care să faciliteze armonizarea cadrelor legale din cele 27 de state membre şi care să creeze o piaţă europeană unică în domeniul energiei.
 
Începutul paginiiÎnainteÎnapoi

Deputaţii europeni sprijină înfiinţarea unei Agenţii Europene pentru Energie

Începutul paginiiÎnainteÎnapoi
 
Energia electrică a fost subiect de discuţie la Parlamentul European ©BELGA_maxppp_GROUILLE PIERRE-JEAN _8711382

Deputaţii europeni dezbat Agenţia Europeană pentru Energie

Pe 28 mai 2008, prin vot, deputaţii europeni de la Comisia pentru Industrie, cercetare şi energie au insistat ca Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic să aibă putere de reglementare - contrar propunerii Comisiei. În raportul redactat de deputatul european Giles Chichester (Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, Marea Britanie), deputaţii cer ca agenţia să fie responsabilă pe deplin, să îşi prezinte rapoartele în cadrul Parlamentului European, să fie localizată la Bruxelles iar directorul acesteia să fie numit după un vot în Parlament.
 
Agenţia va acea şi un rol esenţial în emiterea de orientări generale pentru piaţa energetică. Raportul presupune şi existenţa unor reţele europene a operatorilor de sisteme de transmitere pentru electricitate. Aceste reţele ar fi responsabile cu gestionarea unui plan de investiţii pe 10 ani şi reglementarea:
 • securităţii, inclusiv regulile de interoperabilitate şi procedurile pentru situaţiile de urgenţă
 • accesării şi conectării
 • gestionării capacităţii transfrontaliere de alocare
 • transparenţei privind reţelele
 • eficienţei energetice
 
Ce este al treilea pachet energetic?
 
Una din cele mai importante propuneri ale celui de-al treilea pachet energetic este „disocierea“: separarea generării de electricitate de reţelele de distribuţie a acesteia şi a extragerii gazelor naturale de sistemul de operare a conductelor. În felul acesta, companiile integrate - precum „Électricité de France“ nu vor mai putea să genereze şi în acelaşi timp să distribuie energie. Deputaţii europeni şi-au exprimat într-o rezoluţie, în iulie anul trecut, sprijinul pentru disociere şi o politică energetică europeană.
 
Marţi, 17 iunie, deputaţii europeni vor dezbate şi vota asupra înfiinţării Agenţiei Europene pentru Energie, asupra unei „pieţe interne pentru electricitate“ (raportoare Eluned Morgan, Grupul Socialist din Parlamentul European, Marea Britanie) şi asupra condiţiilor de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică (raportor Alejo Vidal-Quadras, Grupul Partidului Popular European (Creştin-Democrat) şi al Democraţilor Europeni, Spania).
 
Începutul paginiiÎnainteÎnapoi

Parlamentul European sprijină liberalizarea pieţei gazului

Începutul paginiiÎnainteÎnapoi
 
conductă de gaz văzută din interior ©BELGA_MTI_ISTVAN KISS

Parlamentul European sprijină liberalizarea pieţei gazului

Miercuri, 9 iulie, Parlamentul European a făcut un important pas înainte în desfiinţarea monopolurilor din UE, sprijinind noile reguli privind industria gazului din Europa. Regulile adoptate de deputaţii europeni au stârnit însă şi îngrijorări: statele membre s-au opus separării totale a proprietăţii pentru producţia şi transmisia gazelor naturale, susţinând însă disocierea printr-o opţiune de compromis.
 
Parlamentul European a dezbătut şi votat ieri două rapoarte: unul despre piaţa internă a gazelor naturale, redactat de Romano La Russa (Grupul Uniunea pentru Europa Naţiunilor, Italia) şi celălalt privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale, redactat de Atanas Paparizov (Grupul Socialist din Parlamentul European, Bulgaria).
 
Propunerea originală a Comisiei dădea statelor membre posibilitatea de a alege între două modele: separarea activităţilor de producţie de cele de transmisie sau verificarea transmisiei de către un operator de sistem independent. Consiliul a propus pe 6 iunie o altă alternativă la disociere, şi anume gestionarea reţelei de către un „operator de transmisie independent“. Deputaţii europeni au susţinut alternativa Consiliului şi au cerut protejarea intereselor tuturor părţilor prin crearea unui trust independent, a unui organ de supraveghere şi a unor programe de compatibilitate.
 
Consumatorii sunt mai protejaţi
 
Ambele rapoarte susţin protejarea consumatorilor prin măsuri diferite: consumatorii vor putea să anuleze contractul cu furnizorul de gaz fără penalizări, vor primi compensaţii în cazul în care standardele de calitate ale serviciilor nu sunt respectate, vor avea acces la informaţii despre drepturile lor şi facturi pe site-urile web ale companiilor, etc.
 
Luând în considerare grupurile vulnerabile, raportul cere introducerea formulelor de facturare care cresc odată cu creşterea consumului şi interdicţia deconectării pensionarilor şi persoanelor cu handicap pe timp de iarnă.
 
Începutul paginiiÎnainteÎnapoi

Undă verde pentru liberalizarea pieţei de energie electrică şi a gazelor naturale

Începutul paginiiÎnapoi
 
Membrii PE votează "al treilea pachet energetic" privind liberalizarea pieţei europene de energie electrică şi a gazului

Membrii PE votează "al treilea pachet energetic" privind liberalizarea pieţei europene de energie electrică şi a gazului

Parlamentul European a adoptat, în a doua lectură, pachetul legislativ privind piaţa internă de energie electrică şi gaze naturale. În urma compromisului negociat cu preşedinţia cehă a UE, drepturile consumatorilor au fost întărite.
Acest pachet energetic constă din cinci directive şi regulamente.
 
În urma compromisului la care s-a ajuns cu Consiliului, statele membre vor putea alege unul dintre cele trei modele în ceea ce priveşte separarea producţiei de distribuţia de gaze  naturale şi electricitate:
 
 •  Separarea proprietăţii între companiile de producţie de energie electrică şi cele de transmisie - "ownership unbundling" - Separarea totală a proprietăţii între companiile producţie de energie electrică şi cele de furnizare, "full ownership unbundling", prevede că o companie de producţie nu poate deţine o cotă majoritară a acţiunilor la un operator de transmisie.  
 
 •  Operatorul independent de sistem (OIS/ISO) - Această opţiune permite întreprinderilor integrate pe verticală să-şi păstreze proprietatea asupra activelor reţelei, dar prevede ca reţeaua de transport în sine să fie administrată de un operator de sistem independent – o întreprindere sau o entitate complet separată de întreprinderea integrată pe verticală – care îndeplineşte toate funcţiile unui operator de reţea.
 
 •  Operatorul independent de transport (OIT/ITO) - Această opţiune va permite societăţilor să rămână în proprietatea sistemelor de transport, cu condiţia ca acestea să fie gestionate de un operator independent de transport. Operatorul de transport şi de sistem deţine un "organism de supraveghere" responsabil cu luarea deciziilor susceptibile de a avea un impact major asupra valorii activelor acţionarilor. Un program de conformitate va defini măsurile adoptate în vederea "excluderii posibilităţilor de comportament discriminatoriu." Un agent de conformitate va monitoriza punerea în aplicare a programului de conformitate.
                                                       
Clauza pentru operatori din ţări terţe

Operatorilor de sisteme de transport a electricităţii şi gazelor naturale, controlaţi de o persoană sau de persoane dintr-una sau mai multe ţări terţe, autoritatea de reglementare le poate refuza certificarea în cazul în care nu respectă prevederile legate separarea proprietăţii (unbundling)  sau dacă acordarea certificării va pune în pericol securitatea alimentării cu energie a statului membru în cauză şi a Comunităţii.
 
Protecţia consumatorilor

Un aspect esenţial în ceea ce priveşte aprovizionarea consumatorilor îl reprezintă accesul la date obiective şi transparente privind consumul, consumatorii trebuind să aibă acces la aceste date privind consumul, preţurile asociate şi costurile serviciului, astfel încât să poată invita concurenţii să le prezinte o ofertă pe baza acestora.
 
Noua legislaţie conferă consumatorilor următoarele drepturi:
 • Schimbarea furnizorului de gaze naturale sau electricitate în timp de trei săptămâni, în mod gratuit;
 • Primirea unui decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de energie electrică, în termen de şase săptămâni de la schimbarea furnizorului;
 • Clienţii au dreptul de a primi toate datele relevante privind consumul;
 • Furnizorii de energie electrică precizează, în documentele puse la dispoziţia clienţilor finali ponderea fiecărei surse de energie în mixul energetic utilizat de către furnizor;
 • Statele membre garantează că este înfiinţat un mecanism independent, de exemplu, un mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori pentru tratarea eficientă a reclamaţiilor şi soluţionarea extrajudiciară a litigiilor;
 • Comisia stabileşte o listă de control a consumatorului de energie clară şi concisă şi care oferă consumatorilor de energie informaţii practice referitoare la drepturilor lor. Statele membre trebuie să garanteze că furnizorii de energie electrică sau operatorii de sisteme de distribuţie iau măsurile necesare pentru a prezenta tuturor clienţilor lor un exemplar al listei consumatorului de energie şi pentru a garanta că aceasta este pusă la dispoziţia publicului.
 
Garantarea furnizării cu electricitate este un serviciu universal

Statele membre sunt obligate să garanteze că toţi clienţii casnici şi, atunci când consideră adecvat, micile întreprinderi (adică întreprinderile cu mai puţin de 50 de salariaţi şi o cifră de afaceri anuală sau un bilanţ care nu depăşeşte 10 milioane de euro) beneficiază de serviciile universale, şi anume de dreptul de a li se furniza, pe teritoriul lor, energie electrică de o calitate bine definită, la preţuri rezonabile, transparente, uşor comparabile şi nediscriminatorii. 
 
Protecţia consumatorilor vulnerabili

La iniţiativa Parlamentului European, noua legislaţie include măsuri speciale de protecţie a consumatorilor vulnerabili. Statele membre ar trebui să  ia măsuri corespunzătoare, precum planuri naţionale de acţiune sau beneficii în sistemele de asigurări sociale, pentru a garanta clienţilor vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară. (Morgan a3, para 5a).
 
Alte măsuri

Cele două directive şi trei regulamente includ, de asemenea, următoarele:
 • Crearea unei agenţii europene de cooperare a autorităţilor de reglementare care va elabora linii directoare facultative;
 • Obligaţia operatorilor de sistem de transmise de a prezenta în fiecare an autorităţilor naţionale de reglementare un plan de dezvoltare a reţelei;
 • Măsuri menite să îmbunătăţească cooperarea regională între diferitele autorităţi naţionale de reglementare
 
Începutul paginiiÎnapoi