Špecializovaný článok
 

Tretí energetický balíček poslanci podporili

Energetika - 29-04-2009 - 10:36
Zdieľať
Vrtná plošina na ťažbu zemného plynu v mori © BELGA/ITAR-TASS/Alexander Semyonov

Nové pravidlá Parlament schválil 21.apríla

Širší výber, viac investícií a bezpečnosti. To sú hlavné motívy, ktoré mali poslanci na mysli pri definitívnom schválení tretieho energetického balíčka v Parlamente 22. apríla 2009. Hlavným bodom je najmä oddelenie výroby elektriny a zemného plynu od ich dodávok. To by malo podnietiť väčšiu konkurencieschopnosť v energetickom sektore.

Oddelenia vlastníctva znamená, že členské štáty si budú musieť vybrať jednu z troch možností oddelenia výroby a dodávok elektriny a zemného plynu:
 
 • úplné oddelenie vlastníctva
 • zriadenie nezávislého prevádzkovateľa sústavy (ISO)
 • zriadenie nezávislého prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ITO)
 
Úplné oddelenie vlastníctva prinúti vertikálne integrované energetické podniky predať svoje plynové a elektrické prenosové siete, čím sa vytvoria samostatní prevádzkovatelia prenosovej sústavy, ktorí budú zodpovední za všetky sieťové operácie.
 
Posilnené práva spotrebiteľov
 
Nové pravidlá posilňujú aj práva spotrebiteľov. Tí tak po novom budú dostávať všetky relevantné informácie o vlastnej spotrebe plynu a elektriny a lepšie budú informovaní o svojich právach. Na to by mali dohliadať aj ombudsman pre energetiku či orgány zastupujúce spotrebiteľov.
 
Ochrana sociálne slabších
 
Poslancom sa do legislatívy podarilo presadiť aj špeciálnu ochranu pre "zraniteľných spotrebiteľov", ako sú napríklad sociálne slabší odberatelia energie. Krajiny EÚ tak musia prijať opatrenia, ktorým zabezpečia dodávky energie pre túto skupinu obyvateľstva.
 
Regionálna solidarita
 
Nové pravidlá tiež vyzývajú k regionálnej solidarite. V prípade "vážnych narušení" dodávok plynu krajiny EÚ musia užšie spolupracovať a lepšie prepojiť vzájomnú sieť. Podrobnejšie informácie o vývoji legislatívy nájdete na nižšie uvedených odkazoch.
 
 
 
Odkaz: 20080616FCS31737

Apríl 2008: Odsúhlasia poslanci "oddelenie vlastníctva"?

Začiatok stránkyNasledujúci
 
Para z chladiacich veží elektrárne vo Ferrybridge na severe Anglicka © BELGA/AFP/Paul Ellis

Podporia poslanci oddelenie výroby energie od jej dodávok?

Jedným z kľúčových bodov návrhu je oddelenie výroby a dodávok energie. Znamená to, že výrobca energie už viac nebude môcť vlastniť aj prenosové sústavy. Väčšina poslancov sa vlani v júli k tomuto návrhu postavila kladne. Očakáva sa totiž, že to povedie k zvýšeným investíciám do energetickej infraštruktúry.
 
Komisia poukazuje na príklad Veľkej Británie. Vďaka  "oddeleniu vlastníctva" tam vznikli už štyri nové terminály na tekutý zemný plyn. V Nemecku, kde takýto krok odmietajú, nevznikol ani jeden.
 
Jednotný trh len v rovine teórie
 
Viaceré krajiny EÚ sa však stavajú k návrhu "oddelenia vlastníctva" odmietavo. Komisia preto navrhuje kompromisné riešenie: producenti energie si síce ponechajú vlastníctvo prenosových sústav, avšak vzdajú sa kontroly ich obchodného hospodárenia v prospech "nezávislého prevádzkovateľa sústavy".
 
Takzvaný tretí energetický balíček je v podstate súhrn niekoľkých správ. Autorka jednej z nich, britská socialistka Eluned Morgan hovorí, že v EÚ v existuje jednotný trh s elektrinou len teoreticky, pričom skutočnosť je veľmi odlišná. "Niektoré krajiny majú ľahký prístup ku svojim konkurentom. Napríklad francúzske a nemecké spoločnosti si zabezpečili viac než 40%-ný podiel na britskom trhu. Spoločnosti zo Španielska či Veľkej Británie však majú prístup na francúzsky a nemecký trh veľmi sťažený."
 
Nie všetci sú nadšení...
 
Okrem Francúzska a Nemecka sa proti návrhu "oddeliť vlastníctvo" postavili aj Bulharsko, Grécko, Lotyšsko, Luxembursko, Slovensko či Rakúsko. Predstavitelia týchto krajín si totiž myslia, že sa jedná o protiústavný krok, ktorý by navyše mohol mať negatívne sociálne dopady. Na prvom parlamentom rokovaní o návrhu Komisie vo februári 2008 vystúpil aj český poslanec z klubu ľudovcov a európskych demokratov Jan Březina. Pripomenul, že viaceré nové členské štáty sú závislé od jedného dodávateľa a "oddelenie vlastníctva" nemá význam.
 
Ako to ovplyvní ceny?
 
To, či sa ceny energie v prípade "oddelenia vlastníctva" zvýšia alebo znížia, sa dnes povedať nedá. Do hry totiž vstupuje priveľa faktorov. Zástancovia tohto opatrenia však veria, že otvorený trh by viedol k efektívnejšej výrobe energie, čo by udržalo ceny na rozumnej úrovni. Prijali by sa tiež opatrenia v prospech najchudobnejších skupín obyvateľstva. Komisia si tiež sľubuje viac investícií do obnoviteľných zdrojov energie a lepšie fungovanie v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS). 
 
Začiatok stránkyNasledujúci

Máj 2008: Smernica o plyne

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Plynovod na Ukrajine © BELGA/EPA/Sergey Dolzenko

Niektoré krajiny sú úplne závislé na dovoze plynu z Ruska

Trhy so zemným plynom a elektrickou energiou sú pre EÚ životne dôležité. Aby  Európska únia dokázala vytvoriť jednotný vnútorný trh s energiou, je nevyhnutné, aby vytvorila rovnaké konkurenčné podmienky pre všetky spoločnosti podnikajúce v odvetví plynu a elektrickej energie. Európska komisia na tento účel vypracovala tretí energetický balíček. Jeho prvú časť, týkajúcu sa elektriny, sme si predstavili pred dvoma týždňami. Zamerajme sa teraz na návrhy ohľadom zemného plynu.
 
Oddelenie vlastníctva
 
Ústredným bodom návrhu je "oddelenie vlastníctva". Ide v podstate o tom, aby rovnaká podnikateľská skupina nestála tak za dodávkami plynu, ako aj za jeho prepravou ku koncovým užívateľom. V prípade, že napríklad rozvodná sieť patrí nezávislému hráčovi, ten sa bude snažiť, aby ich "plynovody" využívalo čo najviac dodávateľov. Rast konkurencie by následne viedol k širšej ponuke produktov pre spotrebiteľov a tiež k novým investíciám do budovania plynovodov či terminálov na zemný plyn.
 
Proti takémuto návrhu sa však negatívne stavia viacero členských štátov. Francúzsko, Nemecko, ale aj Bulharsko či Slovensko sú totiž presvedčené, že by sa jednalo o protiústavný krok. Namiesto toho preto navrhujú, aby došlo len k oddeleniu záujmov. Dodávateľ plynu by tak mohol poskytovať aj jeho prepravu, ak by dokázal, že sa záujmy týchto dvoch celkov nestotožňujú.
 
Stúpnu ceny?
 
Autor parlamentnej správy k tejto otázke, taliansky poslanec z klubu Únia za Európu národov Romano Maria La Russa, však koncept "oddelenia vlastníctva" plne podporuje. Podľa jeho názoru sú totiž "účty za plyn nezrozumiteľné". V súčasnosti  podľa jeho slov spotrebitelia nedokážu vždy zistiť koľko plynu spotrebúvajú a aká je jeho cena.
 
Existujú však obavy, že liberalizácia trhu s plynom povedie k jeho zdražovaniu. Štatistiky od roku 1998 zatiaľ hovoria opak. Kým v krajinách, kde "oddelenie vlastníctva" funguje, ako napríklad v Holandsku, vo Veľkej Británii či Španielsku, stúpli ceny plynu o 6%, na trhoch ostatných krajín EÚ bol nárast až 30%-ný.  Jedno je však isté: vysoké ceny ropy určite zdražia aj ceny zemného plynu.
 
Závislosť z Ruska
 
Jednou z vážnych otázok trhu európskych krajín s plynom je aj prílišná závislosť na dovoze z Ruska. Slovensko, Bulharsko či Fínsko sú napríklad od Rusov závislí takmer úplne. Nemecko z Ruska dováža 39% plynu a Francúzsko 26%. Ruský plynový gigant Gazprom navyše kontroluje čoraz viac plynovodných sietí v Európe.  Z tohto dôvodu je v návrhu smernice aj špeciálna podmienka. V prípade, že nejaká spoločnosť bude chcieť kúpiť akcie rozvodnej siete krajiny EÚ, musí sa najskôr nájsť dohoda medzi Bruselom a príslušným štátom EÚ. Takto sa zabezpečí, že o akcie sa budú môcť uchádzať aj európske spoločnosti.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Jún 2008: Zriadenie regulačnej agentúry

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Elektrický stožiar © BELGA_maxppp_GROUILLE PIERRE-JEAN _8711382

Novú agentúru by poslanci mali schváliť

Keď členovia Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku hlasovali koncom mája 2008 o novej agentúre, namiesto pôvodného návrhu Európskej komisie schválili pozmenenú verziu.
 
Aj s právomocou regulovať
 
Agentúra by tak mala mať aj regulačné právomoci, pričom by o svojej činnosti pravidelne informovala Európsky parlament. Ten by zároveň rozhodoval o mene jej riaditeľa. Sídlo agentúry by malo byť v Bruseli, pretože podľa poslancov má toto mesto najlepšie spojenia so všetkými ostatnými hlavnými mestami členských štátov EÚ.
 
Novo zriadená inštitúcia by zároveň prijímala usmernenia pre trh s energetikou. Tie by realizovala "Európska sieť prevádzkovateľov prenosovej sústavy". Išlo by napríklad o bezpečnostné pravidlá a pravidlá v núdzových situáciách, o prístup k  rozvodnej sieti či o 10-ročný investičný plán.
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Júl 2008: Parlament podporil liberalizáciu trhu so zemným plynom

Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci
 
Plynovodná rúra © BELGA_MTI_ISTVAN KISS

Nová legislatíva prinesie viac práv pre spotrebiteľov

V stredu 9. júla 2008 poslanci EP urobili ďalší krok k odstráneniu monopolov so zemným plynom v krajinách EÚ. Nové pravidlá by mali významne posilniť aj práva spotrebiteľov. Finálna podoba textu navrhuje buď oddelenie vlastníctva dodávateľov plynu od plynovodných sietí, alebo zachovanie takéhoto vlastníctva so zárukou nezávislého spravovania sietí.
 
Pôvodný návrh z dielne Komisie poskytoval členským štátom dve navzájom odlišné možnosti: Ak dodávatelia plynu vlastnili plynovodné siete, museli by ich predať tretiemu subjektu. Podľa druhej alternatívy by vlastníctvo výrobných aj plynovodných sietí v rámci jedného podniku zostalo zachované, avšak len od podmienkou, že prevádzkovanie týchto sietí by bolo prenechané inému, celkom samostatnému subjektu.
 
Krajiny EÚ však 6. júna 2008 navrhli ďalšiu možnosť: prenosové siete by zostali v rukách dodávateľov, v praxi by však spravovanie týchto sietí podliehalo takej štruktúre a pravidlám, ktoré by zaistili nezávislosť, hoci by nešlo o nezávislý subjekt.
 
Prijatý kompromis
 
Poslanci sa napokon priklonili k zmiešanej alternatíve. Znamená to, že buď dôjde k úplnému oddeleniu vlastníctva, alebo bude spravovanie sietí podliehať pravidlám zaisťujúcim nezávislosť. V tom prípade budú operačnú nezávislosť zaručovať poverený nezávislý správca, dozorná rada, tzv. program zhody a kontrolór zhody.
 
Nové pravidlá by zároveň mali posilniť právomoci spotrebiteľa. Tí by mali mať:
 • právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy so svojim dodávateľom plynu
 • právo na kompenzáciu, pokiaľ nie sú splnené štandardy kvality služieb
 • právo na aspoň štvrťročné informácie o aktuálnej spotrebe plynu a súvisiacich nákladoch
 • prístup k "inteligentným meračom" najneskôr do 10 rokov od vstupu smernice do platnosti
 • prístup k informáciám o svojich právach prostredníctvom internetových stránok plynárenských spoločností
Parlament tiež presadzuje návrh, ktorý vnútroštátnym orgánom ukladá povinnosť zaviesť "vzorce výpočtu ceny, ktorá by s vyššou spotrebou narastala" a odporúča zakázať "odpájanie dôchodcov a zdravotne postihnutých ľudí v zimnom období".
 
Začiatok stránkyNasledujúciPredchádzajúci

Apríl 2009: Poslanci odsúhlasili ďalšiu liberalizáciu trhu s elektrickou energiou a plynom

Začiatok stránkyPredchádzajúci
 
Poslanci EP podporili prijatie tzv. tretieho energetického balíčka

Poslanci EP podporili prijatie tzv. tretieho energetického balíčka

EP 22. apríla 2009 odsúhlasil kvalifikovanou väčšinou hlasov tzv. Energetický balíček, ktorý podporí liberalizáciu trhu s elektrickou energiou a plynom, zlepší práva spotrebiteľov, posilní právomoci národných regulačných úradov a podporí tiež solidaritu regiónov v prípade vážneho narušenia dodávky plynu. Parlament dohodol s českým predsedníctvom Rady ešte pred druhým čítaním v Parlamente dnes schválené kompromisné znenie. Členské štáty budú mať 1,5 roka na zavedenie väčšiny nových pravidiel do platnosti.
 
Oddelenie výroby a dodávky od prenosových sietí
 
Kompromisný návrh dáva členským štátom EÚ možnosť vybrať si z troch možností ako oddeliť výrobné a dodávateľské činnosti od prevádzky prenosových sietí, a to pre trh s elektrickou energiou i plynom:
 
 • úplné oddelenie vlastníctva
 • zriadenie nezávislého prevádzkovateľa sústavy (ISO)
 • zriadenie nezávislého prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ITO)
 
Úplné oddelenie vlastníctva prinúti vertikálne integrované energetické podniky predať svoje plynové a elektrické prenosové siete, čím sa vytvoria samostatní prevádzkovatelia prenosovej sústavy, ktorí budú zodpovední za všetky sieťové operácie. Výrobné a dodávateľské podniky by v takomto prípade nemali vlastniť väčšinový podiel v spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom prenosovej sústavy, uvádza sa v kompromisnom znení.
 
Alternatívou k úplnému oddeleniu vlastníctva je zriadenie nezávislého prevádzkovateľa sústavy (ISO) alebo nezávislého prevádzkovateľa prenosovej sústavy (ITO). Takéto riešenie umožní energetickému podniku zachovať si vlastníctvo prenosovej siete.
 
V prípade ISO dôjde k liberalizácii tým, že energetický podnik bude musieť odovzdať  prevádzkovanie svojej prenosovej siete určenému samostatnému orgánu, nezávislému od dodávateľských alebo výrobných záujmov.
 
Tretia možnosť – model ITO – zachováva integrovanú dodávku a prenos energie, ale núti takéto podniky dodržiavať určité pravidlá, ktoré zabezpečia, že tieto dve časti podniku fungujú nezávisle:
 
 • “dozorný orgán“, zložený zo zástupcov energetického podniku, akcionárov tretích strán a zástupcov  prevádzkovateľa prenosovej sústavy; je poverený prijímaním rozhodnutí, ktoré môžu významne ovplyvniť hodnotu aktív spoločníkov prevádzkovateľa  prenosovej sústavy
 • „program súladu“, v ktorom sa stanovia opatrenia prijaté proti diskriminačnému správaniu
 • subjekt zodpovedný za zabezpečenie súladu – dozerá na plnenie programu súladu
 • členovia riadiaceho personálu prevádzkovateľa prenosovej sústavy nesmú pôsobiť vo výrobnom a dodávateľskom podniku tri roky pred a štyri roky  po tom, ako pracovali pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
 
 
Pravidlá pre spoločnosti, ktoré nie sú z EÚ
 
Legislatívny balíček obsahuje aj ustanovenia, ktorých cieľom je zabrániť, aby prenosové siete alebo ich vlastníkov kontrolovali spoločnosti z nečlenských štátov EÚ, pokiaľ nesplnia isté podmienky. Znamená to, že národný regulačný úrad bude mať právo odmietnuť certifikáciu prevádzkovateľa prenosovej siete, ktorého kontroluje "osoba alebo osoby z tretej krajiny", ak:
 
 • tento podnik nie je v súlade s pravidlami oddelenia výrobných a dodávateľských činností od prenosových sietí
 • vstup takejto spoločnosti na trh EÚ by ohrozil bezpečnosť dodávok pre členský štát alebo pre EÚ
 
Členské štáty EÚ budú mať 3 a pol roka na to, aby zaviedli do praxe ustanovenia týkajúce sa spoločností mimo EÚ.
 
Lepšie práva pre spotrebiteľov
 
Poslanci dosiahli v rokovaniach o kompromisnom návrhu jasné posilnenie spotrebiteľských práv. Nová legislatíva dá spotrebiteľom nasledujúce práva:
 
 • možnosť zmeniť dodávateľa plynu a elektrickej energie v priebehu troch týždňov a bez poplatkov
 • konečné vyúčtovanie dostanú spotrebitelia do šiestich týždňov po zmene dodávateľa odberatelia budú mať nárok na všetky relevantné údaje o spotrebe elektrickej energie a plynu
 • nárok na informácie o podiele jednotlivých zdrojov elektrickej energie na celkovom dodávateľskom „energetickom mixe“
 • existencia nezávislého mechanizmu na efektívne riešenie sťažností a mimosúdne urovnávanie sporov (napr. ombudsman pre odvetvie energetiky)
 • nárok na náhradu škody v prípade nedostatočnej kvality služieb (napr. nesprávne či oneskorené faktúry)
 • nárok na informácie o spotrebiteľských právach uvedené na faktúrach a internetových stránkach energetických podnikov
 
Európska komisia má predložiť jasný a stručný zoznam pre spotrebiteľov energie, ktorý bude obsahovať praktické informácie o ich právach, uvádza sa ďalej v kompromisnom návrhu.
 
Do roku 2020 by malo mať 80 percent domácností zavedené inteligentné meracie zariadenia, ak sa ich skúšobná inštalácia predtým ekonomicky osvedčí.
 
Zaručenie univerzálnej služby elektrickej energie
 
Členské štáty EÚ budú podľa novej legislatívy povinné zabezpečiť, aby všetci odberatelia elektrickej energie v domácnosti, a v prípade potreby aj malé podniky (s menej ako 50 zamestnancami a s ročným obratom alebo súvahou pod 10 miliónov eur), využívali univerzálnu službu, teda právo na dodávku elektrickej energie na ich území v stanovenej kvalite za primerané, transparentné, jednoducho porovnateľné a nediskriminačné ceny.
 
Ochrana zraniteľných spotrebiteľov
 
Na základe iniciatívy Európskeho parlamentu bude nová legislatíva obsahovať osobitné ustanovenia o ochrane zraniteľných (napr. sociálne slabších) odberateľov energie. Členské štáty EÚ musia prijať primerané opatrenia na riešenie tzv. energetickej chudoby, napr. národné energetické akčné plány alebo výhody v systémoch sociálneho zabezpečenia na zabezpečenie potrebných dodávok energie pre zraniteľných spotrebiteľov alebo na zlepšenie energetickej účinnosti, uvádza sa v návrhu.
 
Ďalšie opatrenia
 
Dve smernice a tri nariadenia tohto tretieho energetického balíčka obsahujú okrem iných aj tieto ďalšie ustanovenia:
 
 • vytvorenie Európskej agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, ktorá bude vydávať nezáväzné usmernenia
 • úlohou Európskej komisie bude vypracúvať záväzné sieťové predpisy  (napr. pre procedúry v núdzových situáciách), a to na základe usmernení agentúry
 • vytvorenie Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSOE) a plyn (ENTSOG), ktorých úlohou bude uplatňovať v praxi sieťové predpisy
 • povinnosť prevádzkovateľov prenosových sústav každoročne predkladať národným regulačným úradom 10-ročný plán rozvoja siete
 • opatrenia na zlepšenie regionálnej spolupráce medzi rôznymi národnými regulačnými úradmi, najmä v prípade "vážnych narušení" dodávok plynu
 • opatrenia na posilnenie nezávislosti národných regulačných úradov
 
 
Začiatok stránkyPredchádzajúci