Comunicat de presă
 

Standarde europene mai stricte cu privire la calitatea apei

Mediu - 17-06-2008 - 15:21
Şedinţe plenare
Distribuie

Parlamentul European a votat, în data de 17 iunie a.c., în a doua lectură (procedura de codecizie) raportul elaborat de Anne Laperrouze (ALDE, Franţa) cu privire la propunerea de directivă care stabileşte standarde legate de calitatea apei. Până în 2018, statele membre vor trebui să reducă poluarea cu 33 de substanţe poluante, în special pesticide şi metale grele.

Raportul Laperrouze a fost adoptat cu o largă majoritate: 673 pentru şi 10 împotrivă. Propunerea de directivă stabileşte standarde de calitate a mediului pentru 33 de substanţe poluante (pesticide, metale grele şi altele) care pot fi întâlnite în râuri, lacuri sau ape de coastă. Aceste substanţe reprezintă o ameninţare atât pentru supravieţuirea ecosistemelor, cât şi pentru sănătatea umană prin lanţul alimentar. Aceste aşa-numite substanţe prioritare sunt menţionate în directiva 60/2000. Actuala propunere de directivă este menită a completa legislaţia necesară pentru consolidarea directivei mai sus menţionate.
 
"Această directivă va garanta un nivel ridicat de protecţie a mediului acvatic, prin aplicarea principiului poluatorul plăteşte" a declarat raportorul Parlamentului European cu ocazia votării prezentului raport. 
 
Mai multe substanţe poluante urmează a fi controlate şi interzise
Statele membre vor trebui să îndeplinească, până în 2018, standardele de calitate a apei, pe baza unor concentraţii maxime permise şi a unor valori medii anuale. 12 dintre cele 33 de substanţe poluante sunt deja clasificate drept "substanţe periculoase prioritare" şi urmează a fi interzise până în 2025.
 
Raportoarea Anne Laperrouze (ALDE, Franţa) a reuşit să obţină un acord cu Consiliul, solicitând astfel Comisiei Europene analizarea altor 31 de substanţe suplimentare, cu scopul de a le include în lista substanţelor poluante, ce trebuie să îndeplinească standarde de calitate până în 2015 sau chiar să fie interzise până în 2025.
 
Având în vedere faptul că în proximitatea surselor de poluare, aceste standarde nu pot fi îndeplinite într-o perioadă de timp scurtă, statele membre vor trebui să stabilească aşa-numite "zone de amestec" , unde concentraţiile uneia sau mai multor substanţe poluante pot depăşi standardele de calitate de mediu, cu condiţia ca acestea să nu afecteze conformitatea restului corpului de apă de suprafaţă cu aceste standarde.
 
Deputaţii europeni solicită Comisiei Europene să prezintă o propunere legislativă cu privire la standardele de calitate aplicabile concentraţiilor de substanţe prioritare în sedimente şi biota (organisme vii). Această solicitare este diferită de poziţia Comisiei şi a Consiliului, care intenţionau să limiteze monitorizarea doar la apele de suprafaţă.
 
Directiva va fi adoptată în 2008 şi va intra în vigoare, cel mai devreme în 2010 (la 18 luni după transpunere).
 
REF.: 20080616IPR31747