Lehdistötiedote
 

EP hyväksyi palautusdirektiivin

Maahanmuutto - 18-06-2008 - 15:05
Täysistunto
Jaa / tallenna
EP hyväksyi lainsäädännön yhteisistä vaatimuksista palautettaessa laittomia maahanmuuttajia. © Belga/AFP

EP hyväksyi yhteiset vaatimukset palautettaessa laittomia maahanmuuttajia.

Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa neuvotellun kompromissin direktiiviehdotuksesta, joka koskee jäsenvaltioissa sovellettavia yhteisiä vaatimuksia palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia. Tämä on ensimmäinen aloite, jolla pyritään kehittämään EU-tason yhteinen politiikka laittoman maahanmuuton suhteen. Ehdotukseen sisältyy säilöönoton enimmäispituus sekä EU:n laajuinen maahantulokielto sekä oikeudelliset takeet.

Lainsäädäntökäsittely saatiin päätökseen ensimmäisessä käsittelyssä, sillä parlamentti hyväksyi äänin 369 puolesta, 197 vastaan ja 106 tyhjää kompromissin, jolla säädetään yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä, joita jäsenvaltioiden on sovellettava palauttaessaan laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia. Siinä määritetään läpinäkyvät ja tasapuoliset yhteiset säännökset palauttamiselle, maastapoistamiselle, pakkokeinojen käytölle, väliaikaiselle säilöönotolle ja maahanpaluulle.
 
Parlamentti tuki PPE-DE-ryhmän kompromissiehdotuksia. Parlamentin enemmistö hylkäsi PSE-, Verts/ALE- ja GUE/NGL-ryhmien tarkistukset, samoin kuin kahden viimeksi mainitun ryhmän ehdotuksen hylätä direktiivi.
 
Säilöönoton kesto 6 kuukautta, mahdollisuus pidentää 12 kuukaudella
 
Hyväksytyn kompromissin mukaan "vapaaehtoisen paluun" aika rajoitetaan 7–30 päiväksi. Säilöönoton kesto on 6 kuukautta, mutta sitä voidaan pidentää 12 kuukaudella. EU:n laajuinen maahantulokiellon kesto on viisi vuotta, tai pidempi, jos kyseinen henkilö on vakava uhka yleiselle turvallisuudelle.
 
Lasten ja perheiden oikeudet
 
Kompromissiin on otettu mukaan myös parlamentin vaatimukset perheitä ja lapsia koskien. Lapset ja perheet, joissa on alaikäisiä, otetaan säilöön vain viimeisenä keinona.
 
Ennen kuin ilman huoltajaa matkustava alaikäinen poistetaan jäsenvaltion alueelta, viranomaisten on oltava varmoja siitä, että tämä palautetaan jollekin perheenjäsenelleen, nimetylle holhoojalle tai että häntä varten on järjestetty asianmukainen vastaanotto.
 
Hätätilanteet
 
Jos palautettavien kolmansien maiden kansalaisten poikkeuksellisen suuri määrä aiheuttaa jäsenvaltiolle odottamattoman suuria rasitteita, se voi poikkeuksellisen tilanteen ajaksi varata pidemmät laillisuuden tutkinta-ajat. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle poikkeuksellisiin toimenpiteisiin turvautumisesta.
 
Oikeusapu
 
Oikeusapua tulee antaa pyynnöstä veloituksetta kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat säätää, että ilmaiseen oikeusapuun sovelletaan pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä sovellettavista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin edellytyksiä.
 
Direktiivi kannustaa vapaaehtoiseen poistumiseen
 
Direktiivi kannustaa vapaaehtoiseen poistumiseen, jota voi seurata palauttamispäätös. Direktiivissä määritetään säilöönoton enimmäispituus ja sen edellytykset. Palauttamispäätöksiin voidaan liittää maahantulokielto.
 
Jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Neuvosto hyväksyy tekstin virallisesti heinäkuussa.
 
Viite: 20080616IPR31785