Съобщение за пресата
 

Борба със затлъстяването от най-ранна възраст

Обществено здраве - 25-09-2008 - 13:41
Пленарни сесии
Сподели
Социални мрежи
Любими
 

В Европа над 22 милиона деца страдат от наднормено тегло, а други 5 милиона от затлъстяване, като до 2010 г. тази тенденция ще се засили. ЕП прие на 24 септември доклад върху здравословните проблеми, свързани с наднорменото тегло и затлъстяването, в който се предлагат редица мерки за справяне с тези "бедствия". Сред тях са по-доброто етикетиране на хранителните продукти, присъствието на по-здравословна храна в училищните заведения, както и намаляването на ДДС върху плодовете и зеленчуците.

Докладът на Alessandro Foglietta (СЕН, Италия) беше приет с огромно мнозинство от 536 гласа "за" и 37 "против". В него се констатира, че заболяванията, свързани с наднорменото тегло, затлъстяването и режима на хранене, се превръщат в нарастваща епидемия и са сред основните причини за смъртността и заболеваемостта в Европа.
 
Според данните на Световната здравна организация повече от 50% от пълнолетното население в Европа страда от наднормено тегло или затлъстяване, като над 6% от разходите за здравеопазване в някои държави-членки са за заболявания, свързани с тях. Проблемът за общественото здравеопазване е изключително сериозен, тъй като наднорменото тегло и затлъстяването са научно признати като един от основните предвестници на някои хронични заболявания, като сърдечносъдовите заболявания и диабет тип 2.
 
В този контекст ЕП отправя призив към държавите-членки да признаят затлъстяването като хронично заболяване и изтъква, че "всеобхватният подход на много равнища е най-добрият начин за борба със затлъстяването сред населението на ЕС". Депутатите отбелязват също така, че съществуват множество европейски програми (за научни изследвания, здраве, образование, обучение през целия живот), които могат да спомогнат за справяне с това "истинско бедствие".
  
Борбата със затлъстяването трябва да започне от най-ранна възраст
 
Депутатите подчертават, че при страдащите от затлъстяване деца вероятността да се превърнат в страдащи от затлъстяване възрастни е по-голяма и затова според тях трябва да се даде предимство на борбата със затлъстяването от най-ранна възраст. Според доклада е необходимо физическата активност и балансираното хранене да бъдат съставна част от поведението на децата.
 
ЕП изисква също така да се контролира и подобри качеството на храната и хранителните стандарти в училищата и детските градини, като препоръчва да продължи безплатното предоставяне на плодове и зеленчуци на училищата и да се въведе проект под егидата на ЕС „плод в училищата“ (подобно на настоящата програма за мляко). Депутатите смятат, че размерът на порциите трябва да бъде в съответствие с потребностите на децата и в тях трябва да бъдат включени повече плодове и зеленчуци.
 
Докладът препоръчва също така да се ограничи продажбата в училищата на храни и напитки с високо съдържание на мазнини, сол или захар и с ниска хранителна стойност, като вместо това се предлагат пресни плодове и зеленчуци. Спонсорството и рекламирането в учебните заведения на продукти с високо съдържание на захар, сол и мазнини (HSSF) с ниска хранителна стойност трябва също да бъде ограничено.
  
Ограничаване на рекламите за деца на храни с ниска хранителна стойност
 
Според ЕП доброволният подход, приет в директивата "Телевизия без граници" относно рекламирането на храни с ниска хранителна стойност, насочено към децата, е стъпка в правилната посока. Същевременно, ако прегледът на директивата през 2010 г. заключи, че доброволният подход не е имал успех в тази област, Комисията трябва да внесе "по-строги законодателни предложения". Препоръчва се и изработването на кодекси за поведение на медиите относно неподходящите реклами, свързани с хранителни продукти и напитки.
 
Депутатите изискват също така въвеждането на защитени времеви интервали и ограничения върху рекламите на нездравословна храна, конкретно насочени към децата, като тези ограничения трябва да се прилагат също спрямо новите медийни форми като интернет игри, pop-up реклами и текстови съобщения.
  
Етикетите на храните са ключов елемент
 
Според членовете на ЕП присъствието на пълна информация върху етикетите на храните представлява ключов елемент, който позволява на потребителите да избират по-здравословни храни. Етикетът трябва да бъде забележим, ясен и лесноразбираем за потребителя и да включва задължителна информация за енергийното съдържание.
 
Роля на хранителната индустрия
 
Депутатите подчертават, че хранителната индустрия трябва да положи големи усилия, за да отговори на проблема със затлъстяването, като един от начините е да преразгледа размерите на единичните порции, предлагайки по-широка гама от по-малки порции. Докладът признава съществената роля на саморегулирането при борбата със затлъстяването, но същевременно отбелязва, че "понякога е необходимо регулиране, за да се извърши съществена и значима промяна във всички промишлени отрасли, особено когато се отнася до деца".
 
Намаляване на ДДС върху плодовете и зеленчуците
 
Депутатите насърчават държавите-членки, които още не са направили това, да намалят ДДС върху плодовете и зеленчуците, като припомнят, че това е позволено от общностното право. Те призовават също така за изменение на действащите актове на ЕС, така че за сектора на плодовете и зеленчуците да може да се прилага много ниска ставка на ДДС (под 5%).
 
Забрана за промишлено преработените трансмастни киселини
 
Според доклада научните изследвания показват, че прекалената консумация на трансмастни киселини (превишаваща 2% от общия прием на енергия) води до значително увеличаване на рисковете от сърдечносъдови заболявания. Затова депутатите искат този проблем да бъде решен чрез подходяща законодателна инициатива, която да забрани включването на промишлено преработени трансмастни киселини в хранителните продукти.
 
РЕФ.: 20080924IPR38014