Komunikat prasowy
 

Otyłość powinna być uznana za chorobę przewlekłą

Zdrowie publiczne - 25-09-2008 - 13:41
Posiedzenie plenarne
Wyślij do znajomego

Otyłość powinna być uznana za chorobę przewlekłą, uważają posłowie i apelują o podjęcie starań przeciwdziałających piętnowaniu osób, które są najbardziej narażone na problemy zdrowotne związane z odżywianiem, nadwagą i otyłością ze względu na uwarunkowania kulturowe, na choroby (np. cukrzyca), lub na zaburzenia łaknienia (anoreksja, bulimia).

W przyjętym sprawozdaniu na temat zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością, posłowie przekonują, że państwa członkowskie powinny w ramach swoich systemów opieki zdrowotnej zagwarantować osobom otyłym dostęp do właściwego leczenia.
 
Otyłość jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności i związane z nią są liczne choroby chroniczne, takie jak cukrzyca typu 2, zaburzenia układu krążenia, nadciśnienie, zawał i niektóre rodzaje nowotworów.
 
Według danych WHO ponad miliard osób cierpi na nadwagę, a ponad 300 mln osób jest otyłych. W Europie rozmiary tego zjawiska są jeszcze bardziej niepokojące: ponad połowa ludności cierpi na nadwagę, a ok. 6% wydatków na zdrowie jest bezpośrednio związanych z otyłością.
 
Posłowie proponują szereg środków, większość w formie rekomendacji dla państw członkowskich, w tym kampanie informacyjne, wskazówki na temat właściwych nawyków żywieniowych, ograniczenia lub zakazania sprzedaży w szkołach żywności i napojów bogatych w tłuszcze i z dużą zawartością cukru lub soli, obniżenie stawek VAT na warzywa i owoce, ograniczenia reklam skierowanych do dzieci i uznania otyłości za chorobę przewlekłą.
 
Alessandro FOGLIETTA (UEN, IT)
Sprawozdanie na temat Biała księga: Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, nadwagą i otyłością
 
 
Dot.: 20080924IPR38014