Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Ανακοινωθέντα τύπου
 

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των κορμοράνων

Αλιεία - 04-12-2008 - 13:59
Σύνοδος Ολομέλειας
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 

Η ταχεία αύξηση του αριθμού των κορμοράνων αποτελεί πανευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς τα πουλιά αυτά προκαλούν ζημιές στα αποθέματα αλιευμάτων, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια. Ως εκ τούτου, το ΕΚ θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης των κορμοράνων με σκοπό τη μείωση των αυξανόμενων ζημιών στα εσωτερικά ύδατα και τις θαλάσσιες ακτές της.

Σε 1,8 εκατομμύρια εκτιμάται σήμερα ο συνολικός αριθμός των κορμοράνων στην Ευρώπη. Με ημερήσια κατανάλωση τροφής 400-600 γραμμάρια ψαριών, οι κορμοράνοι αφαιρούν από τα ευρωπαϊκά ύδατα περισσότερους από 300.000 τόνους ψαριών ετησίως. Σε πολλά κράτη μέλη η ποσότητα αυτή είναι πολλαπλάσια από εκείνη των ψαριών προς κατανάλωση.
 
Ιδιαίτερα σοβαρές εξαιτίας των κορμοράνων είναι οι απώλειες για τα είδη ψαριών που κινδυνεύουν ούτως ή άλλως από εξαφάνιση όπως το χέλι, ο θύμαλλος, το συρτάρι και άλλα ψάρια που γεννούν τα αυγά τους σε σκύρα του βυθού, καθώς και οι νεαροί σολομοί.
 
Υιοθετώντας την έκθεση του κ. Heinz KINDERMANN (ΣΕΚ, DE) σχετικά με τη διαχείριση του αριθμού των κορμοράνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΕΚ καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη πολιτική που θα εξασφαλίζει αφενός την προστασία των πτηνών και αφετέρου την αποτροπή σοβαρών και μόνιμων ζημιών στην ιχθυοκαλλιέργεια, την αλιεία και στα αποθέματα αλιευμάτων.
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολλά και διάφορα μέτρα που δοκιμάστηκαν μέχρι τώρα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο επέδρασαν ελάχιστα στον περιορισμό των ζημιών από τους κορμοράνους, το ΕΚ τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού, της συνεργασίας και της επικοινωνίας των κρατών μελών σε επιστημονικό και διοικητικό επίπεδο.
 
Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη να συσταθεί μια αξιόπιστη, γενικά αποδεκτή βάση δεδομένων για την ανάπτυξη και τη γεωγραφική κατανομή των πληθυσμών των κορμοράνων στην Ευρώπη που θα ενημερώνεται ετησίως και στην οποία θα συμμετέχουν ενεργά κέντρα ερευνών για την αλιεία και αρμόδιες αρχές. Προτείνουν, τέλος, τη χρηματοδότηση ενός επιστημονικού έργου με στόχο την εκτίμηση του μεγέθους του συνολικού πληθυσμού των κορμοράνων, τη γονιμότητα και τη θνησιμότητά τους.
 
 

Εισηγητής: Heinz KINDERMANN (ΣΕΚ, DE)
Έγγραφο: A6-0434/2008
Διαδικασία: Πρωτοβουλία
Συζήτηση: Χωρίς διεξαγωγή συζήτησης στην Ολομέλεια
Ψηφοφορία: 04.12.2008
 
Αναφ.: 20081203IPR43676