Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Tisková zpráva
 

Snížit emise těžkých automobilů: nové Euro VI standardy

Doprava - 16-12-2008 - 10:40
Plenární zasedání
Sdílet

Evropský parlament dnes podpořil kompromisní návrh s Radou, který stanoví přísnější limity pro škodlivé emise z kamionů, nákladních automobilů a autobusů, včetně látek poškozujících ozonovou vrstvu, jako jsou oxidy dusíku a uhlovodíky. Vzhledem k tomu, že legislativní postup byl ukončen, bude nové nařízení Euro VI platit od 1. ledna 2014 pro všechna nová těžká vozidla, tj. o devět měsíců dříve, než původně navrhovala Komise.

Přijaté nařízení Euro VI, které dnes přijal Parlament prostřednictvím zprávy Matthiase GROOTE (PES, DE) poměrem hlasů 610:11:22, stanoví harmonizovaná technická pravidla, která budou muset splňovat veškerá nová těžká nákladní vozidla o hmotnosti nad 2,610 kg, aby získala chválení typu. Nové limity pro emise případně nahradí limity stanovené v rámci „Euro IV”, které jsou v platnosti od listopadu 2006, a „Euro V”, které jsou platné od října 2008.
 
„Euro VI je důležitý nástroj, který umožní dosáhnout lepší kvality vzduchu. Umožní snížit malé částice, které jsou odpovědné za více než 348 000 předčasných úmrtí ročně. Ačkoli bych osobně vítal ambicióznější limity, dosažený kompromis je dobrý. Díky němu budou sníženy malé částice o 66 % a oxidy dusíku o 80 % ve srovnání se stávajícími limity”, uvedl parlamentní zpravodaj.
 
Přísnější limity pro znečišťující látky
 
Kompromisní text přebírá návrh Komise na zpřísnění limitů pro emise určitých typů znečisťujících látek (CO, THC, NMHC, CH4, NOx, NH3). Například limit pro oxidy dusíku (NOx), byl stanoven na 400 mg/kWh (o 80 % méně ve srovnání s Euro V) a emisní limit pro hmotnost částic na 10 mg/kWh (o 66 % méně ve srovnání s Euro V).
 
Tyto nové limity budou kromě toho představovat krok vpřed směrem ke globální harmonizaci, neboť v USA platí obdobné limity.
 
Poslanci nicméně žádají Komisi, aby v případě potřeby specifikovala také limity pro oxid dusičitý (NO2). Pokud Komise dospěje k závěru, že by bylo vhodné stanovit limity i pro další látky, předloží Parlamentu a Radě dodatečné návrhy.
 
Pravidla pro nové automobily od 1. ledna 2014
 
Podle kompromisního návrhu budou muset všechny nové těžké automobily splňovat stanovené normy od 1. ledna 2014, tedy o devět měsíců dříve, než jak původně navrhovala Evropská komise, přičemž nové typy vozidel budou muset splňovat nové standardy o rok dříve. Registrace, prodej a provoz vozidel, která nebudou tyto standardy splňovat, budou zakázané. Komise by proto měla přijmout příslušné technické nařízení do 1. dubna 2010, aby měli výrobci dostatek času provést na vozidlech příslušné úpravy.
 
Přístup k informacím o opravách vozidel a finanční pobídky
 
Kompromisní text přebírá návrh Komise na začlenění opatření spojených s přístupem k informacím o opravách vozidel. To by podle poslanců umožnilo zajistit skutečnou konkurenci na trhu s opravami a údržbou vozidel. Připomínají totiž, že podobná opatření existují i v legislativě týkající se osobních automobilů.
 
Přijatý text v neposlední řadě také umožňuje členským státům poskytnout finanční pobídky, jež by měly urychlit uvádění na trh těch vozidel, která splňují stanovené normy.
 
15/12/2008
Matthias GROOTE (Strana evropských socialistů, Německo)
Postup: Spolurozhodování (1. čtení)
Rozprava: 15. 12. 2008
Hlasování: 16. 12. 2008
Odkaz: 20081216IPR44606