Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Pressemeddelelse
 

Mindre udledning fra store køretøjer

Transport - 16-12-2008 - 11:36
EP Samling
Del/Gem

Europa-Parlamentet vedtog tirsdag en betænkning om, at nye hårdere udledningskrav til trucks, lastbiler og busser (tunge køretøjer der vejer mere end 2.619 kg) skal opfyldes, før de kan få den nødvendige typegodkendelse. De nye grænseværdier til skadelig udledning omfatter krav til ozonskadelige stoffer som kulbrinte og nitrogenoxid såvel som partikelstof.

Europa-Parlamentets og Rådets kompromisforslag om en betænkning af Matthias GROOTE (PSE, DE) betyder, at nye Euro VI-krav vil gælde for nye køretøjer produceret fra den 1. januar 2014, ni måneder tidligere end i EU-Kommissionens oprindelige forslag. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 610 for, 11 imod og 22 hverken for eller imod. Matthias Groote: "Siden partikler er skyld i mere end 348.000 tidligt døde, ville jeg have ønsket en mere ambitiøs aftale, men den opnåede pakke er et godt kompromis."
 
Ambitiøse grænseværdier
Når det kommer til grænseværdierne, har Parlamentet og Rådets kompromis støttet Kommissionens forslag. De er ambitiøse, idet de nye krav udgør en sænkning på 80 % for nitrogenoxid og 66 % for partikelstof. Ifølge Kommissionen medfører kravene også et skridt mod global harmonisering, idet de ligger tæt på amerikanske grænseværdier. Desuden gøres det muligt for medlemslandene at anvende finansielle incitamenter med det formål at få køretøjerne på markedet hurtigere.
 
Ordfører: Matthias GROOTE (PSE, DE) / Procedure: Den fælles beslutningsprocedure - Førstebehandling (***I) / debat: 15.12.2008 / afstemning: 16.12.2008
Ref.: 20081216IPR44606