Grįžti į portalą Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Pranešimas spaudai
 

Griežtinami aplinkosaugos standartai sunkvežimiams ir autobusams

Transportas - 16-12-2008 - 13:14
Plenarinė sesija
Pasidalinti
Socialiniai tinklai
Adresynas
 

Antradienį Europos Parlamentas pritarė griežtesniems sunkvežimių ir autobusų aplinkosaugos standartams. Nauji Euro VI standartai, kurie įsigalios nuo 2014 m. gaminamoms mašinoms, įpareigos dar labiau sumažinti kietųjų dalelių bei azoto oksidų išlakas. Dėl šio klausimo sutarta su ES Taryba.

Šie standartai galios sunkiasvoriams automobiliams (išskyrus specialiosios paskirties), kurių masė viršija 2610 kg. Jie pakeis galiojančius Euro IV ir Euro V standartus. Naujiems automobiliams jie įsigalios 2014 m. pradžioje – tai 9 mėn. anksčiau negu siūlė Europos Komisija, o naujų tipų automobiliams – 2013 m. Iki 2010 m. balandžio Europos Komisija turės parengti techninį reglamentą, kuris padės automobilių gamintojams pritaikyti savo produkciją prie naujų reikalavimų.
 
Pagal naujuosius standartus kietųjų dalelių išlakos iš slėginio uždegimo variklių turės sumažėti 66 proc., o azoto oksidų – 80 proc. palyginti su dabartine riba. Kitų teršalų išlakos taip pat turės būti mažinamos. Naujieji standartai bus panašūs į tuos, kurių laikosi JAV.
 
Nors standartuose nenumatyta, kokiomis technologijomis būtina jų pasiekti, praktiškai jų galima bus pasiekti tik įdiegus išmetamųjų dujų recirkuliacijos bei jų apdorojimo sistemas. Reglamente numatyti pereinamieji laikotarpiai įmonėms prisitaikyti prie naujų standartų, taip pat priemonės, kurių valstybės turės imtis tam, kad palengvintų jų įgyvendinimą.
 
 
Matthias GROOTE (PSE, DE)
A6-0329/2008
Dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (EURO VI)
 
Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Svarstymas: 2008-12-15. Balsavimas: 2008-12-16
Nuoroda: 20081216IPR44606