Comunicat de presă
 

Parlamentul adoptă pachetului legislativ privind schimbările climatice

Alegeri 2009 - Mediu - 17-12-2008 - 12:37
Şedinţe plenare
Distribuie

După 11 luni de muncă intensă legislativă, Parlamentul European a adoptat pachetul privind schimbările climatice, obiectivul UE fiind atingerea următoarelor obiective până în anul 2020: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% (30 % în cazul unui acord internaţional), creşterea ponderii energiilor regenerabile la 20% din mixul energetic şi îmbunătăţirea eficienţei energetice cu 20%.

Deputaţii europeni au ajuns la un acord cu Consiliu (Preşedinţia franceză) înaintea votului în prima lectură (procedura de codecizie) în ceea ce priveşte şase propuneri legislative.
 
Revizuirea sistemului european de comercializare a cotelor de emisii (ETS), raportor Avril Doyle (PPE-DE, Irlanda)
În momentul de faţă, în cadrul sistemului european de comercializare a cotelor de emisii, Planurile Naţionale de Alocare - pregătite de statele membre şi aprobate de Comisia Europeană - definesc alocaţii privind cantitatea de CO2 pe care fiecare stat şi fiecare industrie le poate emite. În cazul în care companiile emit mai mult, acestea sunt nevoite să cumpere permise. Dacă emit mai puţin, pot să îşi vândă alocaţiile neutilizate. O alocaţie de o tonă de CO2 în momentul de faţă costă 28 de euro. Scopul sistemului european de comercializare a cotelor de emisii este de a convinge industria să reducă emisiile de gaz cu efect de seră. Astfel, investiţii care duc la economisirea de CO2 devin mai atractive din punct de vedere economic.
 
Revizuirea sistemului ETS începând cu 2013 propune îmbunătăţirea, uniformizarea şi mai ales extinderea comercializării a cotelor cu emisii asupra mai multor sectoare industriale. Emisiile de gaze cu efect de seră a majorităţii sectoarelor industriale ar urma să fie reduse până în 2020 cu 21% (faţă de 2005). Numărul permiselor emise anual va scădea linear cu scopul de a reduce nivelul general al emisiilor.
 
În prezent sistemul ETS se aplică la 10 000 instalaţii din sectorul energetic şi industrial, care împreună cauzează aproximativ 50% din emisiile UE şi 40% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. (restul de 60% va fi gestionat de decizia privind eforturile comune de reducere de reducere a gazelor cu efect de seră - a se vedea mai jos).
 
În prima şi a doua perioadă de comercializare a ETS (2005-2012) majoritatea permiselor sunt alocate în  mod gratuit. Directiva revizuită stabileşte principiului licitaţiei permiselor dar conţine o serie de excepţii, care au fost convenite în cadrul Consiliului European din 11-12 decembrie 2008.
 
Raportul a fost adoptat cu 610 voturi pentru, 60 împotrivă şi  29 abţineri.
 
Eforturi comune în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră,  raportor Satu Hassi (Grupul Verzilor/ALE, Finlanda)
Propunerea de decizie privind distribuirea eforturilor determină obiective obligatorii pentru statele membre în vederea reducerii emisiilor de gaz cu efect de seră, în perioada 2013-2020, în domeniile care nu sunt incluse în sistemul ETS (transport rutier şi maritim, clădiri, servicii, agricultură şi instalaţii industriale mici). Aceste sectoare produc aproximativ 60% din emisiile UE.
 
Decizia prevede reducerea emisiilor gazelor cu efecte de seră în funcţie de Produsul Intern Brut, obiectivul fiind de a reduce în medie cu 10%, în perioada 2013-2020 pentru a atinge obiectivul general UE de reducere cu 20%.
 
Raportul a fost adoptat cu 555 voturi pentru,  93 împotrivă şi  nicio abţinere.
 
Captarea şi stocarea bioxidului de carbon, raportor Chris Davies (ALDE, Marea Britanie)
Captarea şi stocarea de CO2 (CSC) este o tehnologie care împiedică eliberarea în atmosferă a bioxidului de carbon rezultat din arderea combustibililor fosili - în principal a cărbunelui. Tehnologia se foloseşte deja, dar la scară redusă. Deoarece bioxidul de carbon este un gaz cu efect de seră important, se  consideră că tehnologia captării şi stocării CO2 ar putea contribui la limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră (cu 15- până la 55%), prin urmare la combaterea schimbării climatice.
 
Directiva aprobată de Parlamentul European creează o bază legală pentru această tehnologie nouă. Actorii economici vor putea utiliza această tehnologie de captare şi stocare. Deputaţii europeni au asigurat finanţarea unor proiecte pilot, urmând ca 300 milioane permise ETS sa fie acordate pentru proiecte ample CSC în UE.
 
Raportul a fost adoptat cu 623 voturi pentru, 68 împotrivă şi  22 abţineri.
 
Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, raportor Claude TURMES (Grupul Verzilor/ALE, Luxembourg)
Pentru a creşte ponderea energiilor regenerabile la 20% din totalul de consum energetic până în 2020, prezenta directivă impune obiective naţionale obligatorii privind utilizarea energiile regenerabile la electricitate, încălzire şi răcire şi în sectorul transportului.
 
Acordul convenit prevede ca, până în 2020, ponderea energiilor regenerabile  (combustibili bio, electricitate şi hidrogen produse din surse regenerabile) în domeniul transportului să crească la 10%.
 
"Acesta reprezintă un moment important pentru climă şi pentru securitatea energetică a Europei. Cu ajutorul acestei legislaţii, energiile regenerabile se află în centrul politicilor energetice ale UE, contribuind în acelaşi timp la reînvigorarea economiei europene şi la crearea de noi locuri de muncă datorită investiţiilor în tehnologii ecologice", a declarat raportorul PE, Claude Turmes (Grupul Verzilor/ALE, Luxembourg).  
 
Raportul a fost adoptat cu 635 voturi pentru, 25 împotrivă şi 25 abţineri.
 
Stabilirea standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, raportor Guido Sacconi, (PSE, Italia)
Autoturismele produc aproximativ 12% din emisiile de bioxid de carbon în UE. Dar în timp ce Uniunea Europeană a redus emisiile cu efect de seră cu aproximativ 5% în perioada 1990-2004, emisiile provenite din transportul rutier au crescut cu 26%.
 
Obiectivul propunerii privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi este de a stabili reguli armonizate care să limiteze, începând cu 2012 media emisiilor de CO2 pentru autoturismele noi la 120gr/km (nivelul actual este de 160 gr/km). Dacă producătorul de autoturisme nu se încadrează în această limită, va fi obligat să plătească penalizări în fiecare an calendaristic, începând cu 2012.
 
Producătorii de autoturisme trebuie să respecte anumite obiective interimare pentru a asigura nivelul mediu de emisii CO2: 65% din numărul de autoturisme produse în ianuarie 2012,  75% în ianuarie 2013, 80% în ianuarie 2014 şi 100% începând cu 2015 trebuie să respecte obiectivul specific de emisii CO" al producătorului.
 
Regulamentul stabileşte nivelul mediu de emisii de CO2 produse de autoturismele noi la 130 g CO2/km, obţinut prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor. Prezentul regulament va fi completat de măsuri suplimentare prin care să se realizeze reducerea cu încă 10 g/km, prin măsuri adiţionale cum ar fi utilizarea de cauciucuri mai bune sau a biocombustibililor.
 
Raportul a fost adoptat cu 559 voturi pentru, 98 împotrivă şi  60 abţineri.
 
Monitorizarea şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră care provin din utilizarea carburanţilor (transportul rutier şi navigaţia pe căi navigabile interioare), raportor Dorette Corbey (PSE, Olanda)
Această directivă revizuită solicită furnizorilor de combustibili să reducă emisiile de gaze cu efect de seră din extracţie sau cultivare, inclusiv schimbări al amenajării teritoriului, transport, distribuţie, procesare sau din arderea combustibililor de transport (de exemplu petrol, diesel, benzină, combustibili bio, electricitate sau hidrogen) cu 10% până în 2020.
 
Raportul a fost adoptat cu 670 voturi pentru, 20 împotrivă şi  25  abţineri.
 
 
Raportor: Claude TURMES (Verts/ALE, LU)
Raport: A6-0369/2008
Raportor: Avril DOYLE (PPE-DE, IE)
Raport: A6-0406/2008
Raportor: Satu HASSI (Verts/ALE, FI)
Raport: A6-0411/2008
Raportor: Chris DAVIES (ALDE, UK)
Raport: A6-0414/2008
Raportor: Guido SACCONI (PSE, IT)
Raport: A6-0419/2008
Raportor: Dorette CORBEY (PSE, NL)
Raport: A6-0496/2007
Procedura de codecizie: prima lectură
Dezbatere: 16.12.2008
Vot: 17.12.2008
 
REF.: 20081216IPR44857