Artikel
 

Hullet i ozonlaget skal lukkes

Miljø - 24-03-2009 - 12:44
Del/Gem
Hans Blokland

Hans Blokland

Ozonlaget skærmer livet på jorden mod skadelig ultraviolet stråling fra solen. Takket være internationalt koordinerede tiltag er brugen af stoffer, som nedbryder ozonlaget faldet, men der er stadig lang vej igen, siger den hollandske MEP Hans Blokland (IND/DEM), som er ordfører på en betænkning om emnet.

Allerede i 1987 nåede det internationale samfund til enighed om Montrealprotokollen, og dermed begyndte afviklingen
af ozonlagsnedbrydende stoffer efter en nøje fastlagt tidsplan. Tirsdag aften vil Hans Blokland fremlægge sin betænkning.
 

Ozonlaget

  • I begyndelsen af 1980'erne iagttog forskere et kraftigt fald i ozonkoncentrationen i stratosfæren over Antarktis, populært kaldet "ozonhullet". På sit højdepunkt - hvert forår i årene omkring årtusindskiftet - var ozontabet værst omkring polerne, men der var også betydeligt lavere koncentrationer andre steder. Forhøjet uv-stråling er sundhedsskadelig for mennesker, f.eks. øger den forekomsten af hudkræft og grå stær.
Hvordan ser det ud med ozonlaget i dag? Har de eksisterende tiltag haft den rette effekt?

Montreal-protokollen betragtes som en af de mest vellykkede internationale miljøaftaler nogensinde. Den verdensomspændende produktion og brug af stoffer, som nedbryder ozonlaget, er faldet med 95 % siden den toppede i 1988. Forskningen viser, at ozonlaget langsomt er ved at blive genoprettet, takket være de kontrolforanstaltninger, som blev indført i protokollen..
 
Hvilke konkrete resultater vil foranstaltningerne bringe?

De tiltag, der blev indført i henhold til Montreal-protokollen vil på verdensplan medføre millionvis færre tilfælde af grå stær samt dødelig og ikke-dødelig hudkræft. Endvidere vil disse kontrolforanstaltninger bidrage til at modvirke udslippet af drivhusgasser (svarende til mere end 100 milliarder ton CO2 mellem 1990 og 2010), da de fleste ozonnedbrydende stoffer ofte er drivhusgasser.
 
Ref.: 20090320STO52220