Pressemeddelelse
 

Biometriske visum: børn under 12 år skal ikke levere fingeraftryk

Valg 2009 - Visumpolitik - 25-03-2009 - 12:32
EP Samling
Del/Gem

Biometriske visum skal som de biometriske pas højne sikkerheden, såfremt de fingeraftryk de indeholder, er troværdige. MEP'ernes ønske om, at børn under 12 år ikke skal afgive fingeraftryk, blev vedtaget. Det er resultatet efter Europa-Parlamentet vedtog betænkningen

Sarah LUDFORD (ALDE, UK) var ordfører på forslaget, man allerede havde opnået en aftale med under andenbehandlingen. Visuminformationssystemet (VIS) skal fremme proceduren for at udstede visum og forhindre, at der søges om visum i mere end ét land samtidig. Den biometriske dimension indeholder et billede og ti fingeraftryk for at kunne sikre identifikation af visumansøgere og skabe en troværdig forbindelse mellem indehavere af visum og deres pas og for at undgå brugen af falske identiteter.
 
Undtagelse for børn yngre end 12 år
I forbindelse med forhandlingerne med Rådet argumenterede MEP'erne succesfuldt for, at børn under 12 år ikke skal give fingeraftryk. Studier antyder, at fingeraftryk ændrer sig indtil man bliver 12 år, hvorfor de ikke nødvendigvis stemmer overens med dem på det udstedte visum herefter. Den 14. januar stemte Europa-Parlamentet om en lignende undtagelse ved biometriske pas.
 
MEP'erne ser gerne, at nye metoder til samordning af visumansøgere bliver indført for at reducere omkostningerne for medlemslandene. En ny enhed, der udelukkende skal modtage ansøgninger og samle biometrisk data, skal initieres sammen med ambassader og lignende. Det vil betyde, at det ikke er nødvendigt for enkelte landes konsulater at blive udstyret med de nødvendige maskiner. Disse enheder vil ligeledes hjælpe det lokale konsulære arbejde. Det skal dog stå landene frit for at udstyre deres konsulater med maskinerne, hvis de har lyst til det.
 
Ordfører: Sarah LUDFORD (ALDE, GB) / Procedure: Den fælles beslutningsprocedure - Andenbehandling (***II) / debat: 24.3.2009 / afstemning: 25.3.2009
Ref.: 20090324IPR52485