Pressiteade
 

Biomeetrilised viisad - alla 12-aastastelt sõrmejälgi ei võeta

2009. aasta valimised - Viisapoliitika - 25-03-2009 - 15:00
Täiskogu istungid
Jaga
Sotsiaalvõrgustikud
Lemmikud
 

Parlament kiitis heaks nõukoguga saavutatud kokkuleppe biomeetriliste viisade kohta. Kokkuleppe kohaselt on alla 12-aastased lapsed sõrmejälgede andmise nõudest vabastatud. Biomeetrilised viisad, mida kasutatakse biomeetrilistes passides, tagavad kõrgema turvalisuse.

Viisainfosüsteemi eesmärgiks on viisade välja andmise menetluse lihtsustamine, tagades samal ajal, et menetlus on kõikjal sama. Selleks on vaja ühiseid konsulaarjuhiseid, mis tagavad, et liikmesriigid annavad viisasid samade kriteeriumite alusel ning et viisad vastavad samadele nõuetele.
 
Sarah LUDFORDi (ALDE, UK) raporti vastu võtmisega kiitis parlament heaks nõukogu ja raportööri kokkuleppe, mis puudutab biomeetriliste tunnuste viisainfosüsteemi sisestamist.
 
Biomeetriliste tunnuste (näokujutis ja kümme sõrmejälge) abil saab kindlamini tuvastada viisataotleja isiku ning tagada, et viisa ning passi omanik ja esitaja on üks ja sama isik.
 
Erand alla 12-aastastele lastele
 
Läbirääkimistel nõukoguga saavutasid saadikud selle, et alla 12-aastased lapsed vabastatakse sõrmejälgede andmise nõudest. Katsed on nimelt näidanud, et laste sõrmejäljed muutuvad ning ei ole piisava kvaliteediga isiku tuvastamiseks.
 
14. jaanuaril kiitis parlament heaks sarnase, biomeetrilisi passe puudutava erandi.
 
Sarah LUDFORD (ALDE, UK)
Dokument: A6-0143/2009
Menetlus: Kaasotsustamismenetlus (***II)
Arutelu: 24.03.2009
Hääletus: 25.03.2009
 
Viide: 20090324IPR52485