Paziņojumi presei
 

Biometriskajās vīzās nebūs jāiekļauj bērnu pirkstu nospiedumi

2009. gada vēlēšanas - Vīzu politika - 25-03-2009 - 14:22
Plenārsesija
Pārsūtīt / Saglabāt

Parlaments šodien pieņēma regulu par to, kādā veidā ES valstu izsniegtajās vīzās jāiekļauj biometrijas dati. Deputāti panāca, ka vīzās nebūs jāiekļauj pirkstu nospiedumi bērniem līdz 12 gadu vecumam. Par regulu jau bija panākta iepriekšēja neformāla vienošanās ar ES dalībvalstu ministriem.

Biometriskos datus — sejas attēlu un 10 pirkstu nospiedumus — atbilstoši Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas ieteikumiem vīzās iekļauj, lai palīdzētu pārbaudīt pieteikuma iesniedzēju identitāti un novērstu identitātes viltošanu.
 
Eiropas Vīzu informācijas sistēmas (VIS) mērķis ir atvieglot vīzu izsniegšanu un novērst to, ka personas izmēģina iesniegt pieteikumus vairāku valstu pārstāvniecībās. Kopīgas   instrukcijas paredz vienotus kritērijus vīzu izsniegšanai un vienādu datu iekļaušanu.
 
VIS infrastruktūra sāks darboties izmēģinājuma  kārtībā no šā gada oktobra. Pēc tam,  2010. gadā, to ieviesīs dalībvalstu konsulārajās iestādēs Ziemeļāfrikā un vēlāk arī citos reģionos. Ir paredzēts  izveidot  īpašu pārstāvniecības veidu, kuras pienākums būs tikai pieņemt iesniegumus un vākt biometrijas datus. Tādejādi dalībvalstīm nebūs jāaprīko katra konsulārā iestāde ar biometrijas datu iekārtām. 
 
Regula arī paredz, ka īpaši liela pieteikumu pieplūduma gadījumā izņēmuma kārtībā dalībvalsts datu vākšanai var izmantot ārējos pakalpojumus. Līgumi par šādiem pakalpojumiem būs pakļauti drošības kritērijiem — šis bija viens no Eiropas Parlamenta uzstādījumiem papildus prasībai  par vīzām bērniem līdz 12 gadu vecumam.
 
Līdzīgu  izņēmumu attiecībā bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, Parlaments pieņēma 14. janvārī, balsojot par Eiropas parauga biometriskajām pasēm.
 
Ats.: 20090324IPR52485