Persbericht
 

Biometrische visa: kinderen onder de twaalf hoeven geen vingerafdrukken te geven

Verkiezingen 2009 - Visumbeleid - 25-03-2009 - 15:00
Plenaire Vergaderingen
Delen

Biometrische visa kunnen net als biometrische paspoorten de veiligheid verbeteren, mits de vingerafdrukken in de visa betrouwbaar zijn. Van kinderen onder de twaalf hoeven geen vingerafdrukken te worden genomen, zeggen Europarlementsleden. Ze namen vandaag een akkoord daarover met de Raad aan.

Het Europees visuminformatiesysteem (VIS) is bedoeld om de procedure voor het uitgeven van visa te vergemakkelijken en het "visa shoppen" - tegelijkertijd in verschillende landen visumaanvragen indienen - tegen te gaan. Dit systeem kan alleen goed werken, als gemeenschappelijke consulaire instructies ervoor zorgen dat alle lidstaten dezelfde criteria hanteren voor de uitgave van visa en dat die visa dezelfde kenmerken bevatten.
 
Het Europees Parlement heeft vandaag een gemeenschappelijk standpunt van de Raad goedgekeurd, waarover onderhandeld was door EP rapporteur Sarah LUDFORD (ALDE/ADLE, UK). De VIS infrastructuur wordt nu opgericht en zal vanaf oktober dit jaar proefdraaien. In 2010 moet het systeem in consulaten van EU-lidstaten in Noord-Afrika operationeel zijn, en daarna ook in andere regio's.
 
Het doel van biometrische kenmerken (een foto en tien vingerafdrukken) is dat de identiteit van de visumaanvrager kan worden gecontroleerd en om een betrouwbare link te creëren tussen visumhouders en hun paspoorten, zodat het gebruik van valse identiteiten tegen kan worden gegaan.
 
Uitzondering voor kinderen onder de twaalf jaar
 
Momenteel is de betrouwbaarheid van vingerafdrukken van kinderen nog niet bewezen. Kinderen onder de twaalf jaar hoeven daarom geen vingerafdrukken te geven. Op 14 januari jl. heeft het Parlement een gelijkaardige uitzondering voor biometrische paspoorten aangenomen. Op basis van een studie de Commissie op verzoek van het Parlement zal uitvoeren, kan de leeftijdsgrens worden herzien.
 
Uitrusting voor het verzamelen van biometrische gegevens delen
 
Europarlementsleden stellen nieuwe organisatiemethoden voor, om de registratie van visumaanvragers te vergemakkelijken en de kosten voor lidstaten te beperken. Een bijzonder type vertegenwoordiging moet worden opgericht, die enkel instaat voor het ontvangen van aanvragen en het verzamelen van biometrische gegevens. Op die manier hoeven lidstaten niet al hun consulaten van de nodige uitrusting te voorzien. De zgn. "Gemeenschappelijke Aanvraagcentra" kunnen ook helpen om de consulaire samenwerking lokaal te versterken. Het staat lidstaten echter vrij om hun eigen consulaten toch van de uitrusting te voorzien.
 
Uitbesteding alleen als laatste hulpmiddel en onder strenge voorwaarden
 
In uitzonderlijke omstandigheden mag de lidstaat met een externe dienstverlener samenwerken (bijvoorbeeld vanwege het grote aantal visumaanvragen of om ervoor te zorgen dat er voldoende "geografische dekking" in het betrokken land is). De externe dienstverlener kan de aanvrager alleen een aanvullende "servicetoeslag" aanrekenen (bovenop de kosten van het visum) als de aanvragers altijd de mogelijkheid van directe toegang tot het consulaat wordt gegarandeerd. Bovendien moeten de contracten tussen lidstaten en externe dienstverleners minimumveiligheidsvereisten bevatten. 
 
Procedure: Medebeslissing, tweede lezing / Debat: 24 maart 2009 / Stemming: 25 maart 2009 / Gemeenschappelijk standpunt aangenomen
REF.: 20090324IPR52485