Pressmeddelande
 

Fingeravtryck i visum från 12 år

Valet 2009 - Visumpolitik - 25-03-2009 - 15:17
Plenarsammanträde
Dela

Europaparlamentet godkände idag de nya reglerna för biometriska visum. Barn under 12 år ska undantas från kravet på fingeravtryck. Det europeiska informationssystemet för viseringar ska finnas på plats 2010 i medlemsländernas konsulat, först i norra Afrika och därefter i andra regioner.

Det gemensamma informationssystemet för viseringar ska underlätta processen och samtidigt undvika parallella visumansökningar i flera EU-länder. För att systemet ska fungera krävs att medlemsländernas konsulat får samman instruktioner och att de visum som utfärdas innehåller samma uppgifter.
 
Syftet med de biometriska uppgifterna - ett fotografi och tio fingeravtryck - är att lättare kunna identifiera den person som ansöker om visum och att göra det lättare att jämföra uppgifterna med de som finns i personens pass.
 
I förhandlingarna med rådet lyckades ledamöterna uppnå en överenskommelse om att undanta barn under 12 år från regeln om fingeravtryck. Parlamentet har tidigare fastställt samma åldergräns för fingeravtryck i pass.
 
Föredragande: Sarah LUDFORD (ALDE, GB) Beänkande: A6-0143/2009 Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II) Debatt: 24.3.2009 Omröstning: 25.3.2009
Ref.: 20090324IPR52485