Статия
 

Електромагнитни полета, плод на човешката дейност - опасни ли са те за здравето?

Обществено здраве - 31-03-2009 - 16:46
Сподели
Социални мрежи
Любими
 
Мобилните и безжичните телефони облекчиха ежедневието ни, но как се отразяват те на здравето?

©BELGA_SCIENCE

Вредни ли са електромагнитните полета, дължащи се на човешката дейност? Има ли опасност от излъчването от апарати, като радиото, телевизията, микровълновата печка, мобилния телефон, предавателните антени или високоволтовите електропроводи? Какви мерки да се вземат? Отговори на тези въпроси търси докладът на белгийската депутатка от АЛДЕ Frédérique Ries, който ще бъде представен в пленума в сряда.

Преди две години броят на мобилните телефони в Европа достигна броят на европейците. Ако към тях се прибавят мрежата на Wi-Fi, предавателните антени, безжичните телефони и още куп други уреди  се оформят т.нар. "електромагнитни полета, дължащи се на човешката дейност", на които сме изложени всекидневно.

Електромагнитните полета

  • Уреди, зареждани с електричество, излъчват електромагнитни полета. Препоръката на Съвета на ЕС е лимит от 41.25 волта/метър за GSM. Излъчването от мобилните телефони намалява при спазването на някои принципи като използване на устройства за свободни ръце, провеждане на кратки разговори, изключване на телефона, когато не се използва и неговото използване в райони с добро покритие
Няма яснота за рисковете за здравето на хората от електромагнитните полета. Според Световната здравна организация последиците за здравето от мобилните телефони  няма да станат известни преди 2015 година.
 
В доклада на евродепутатката Frédérique Ries се призовава за някои предохранителни мерки като:
 
  • максимална стойност на електрическото поле от 3 волта/метър, определено за емитент на място, където могат да живеят хора. Девет държави членки вече въведоха този лимит
  • нови антени за GSM или високоволтови електропроводи да се разполагат на определено разстояние от училищата, яслите, домовете за възрастни хора и здравните заведения. Това разстояние да бъде определено въз основа на научни критерии
  • да се изготвят и предоставят на обществеността карти, които да отразяват експозицията на високоволтови електропроводи, радио честоти и микровълни
 
РЕФ.: 20090326STO52724