Raksts
 

Aicina mazināt elektromagnētiskā smoga ietekmi

Sabiedrības veselība - 31-03-2009 - 19:07
Pārsūtīt / Saglabāt
"Ierobežojumi, līdz kuriem ir atļauts pakļaut sabiedrību elektromagnētiskam laukam, ir novecojuši."

Augstsprieguma elektrības vadi virs dzīvojamām mājām ©BELGA_SCIENCE

Ik dienu tiekam pakļauti cilvēka radīto elektromagnētisko lauku iedarbībai, kurus izstaro radioaparāti, televizori, mikroviļņu krāsnis, mobilie tālruņi, bāzes stacijas vai augstsprieguma elektropārvades līnijas. Vai mūs lēni cep milzīgā mikroviļņu krāsnī? Starojuma sekas uz veselību vēl nav noskaidrotas, norāda beļģu deputāte Frédérique Ries, kura sagatavojusi attiecīgu ziņojumu. Tomēr piesardzības pasākumi jāveic jau tagad, uzskata referente.

Vai Jūs zinājāt?

  • Mobilo telefonu starojuma ietekmi var samazināt, izmantojot brīvroku tālruņus, neļaujot zvaniem ieilgt, izslēdzot telefonus, kad tie netiek lietoti, un lietojot tālruņus labas uztveramības zonās
Jau divus gadus mobilo tālruņu abonentu skaits ES pārsniedz iedzīvotāju skaitu. Nozare plaukst, taču nav attiecīgu ES likumu, kas regulētu mobilo sakaru veselības aizsardzības aspektus, tikai 1999. gadā publiskots ieteikums.
 
Pērnā gada septembrī pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments konstatēja, ka „ierobežojumi, līdz kuriem ir atļauts pakļaut sabiedrību elektromagnētiskam laukam, ir novecojuši”.
 
Eirobarometra īpašais ziņojums (2007.g.) par elektromagnētiskajiem laukiem savukārt norāda, ka lielākā daļa iedzīvotāju neuzskata, ka valsts iestādes tos atbilstoši informē par pasākumiem aizsardzībai pret elektromagnētiskajiem laukiem.
 
Gaida rezultātus
 
Domājams, vēl šogad noslēgsies ilgi gaidītais ES finansētais INTERPHONE pētījums. Uz to tiek liktas lielas cerības — tam jāsniedz atbildes uz jautājumu, vai pastāv saistība starp mobilo tālruņu izmantošanu un saslimšanu ar vēzi.
 
Pasaules Veselības organizācija gan pauž viedokli, ka, tā kā mobilo sakaru tehnoloģijas ir parādījušās salīdzinoši nesen, tad to, vai tās izraisa audzējus, diez vai izdosies noskaidrot pirms 2015. gada.
 
Jārīkojas tagad
 
Frédérique Ries tādēļ uzskata, ka jārīkojas tagad, negaidot zinātnisko pētījumu rezultātus.
 
Ziņojums prasa pieņemt noteikumus attiecībā uz attālumu starp attiecīgo apdzīvoto vietu un raidītājiem un optimāli novietot mastus un raidītājus.  Pakalpojumu sniedzējiem tie turklāt būtu jāizmanto kopīgi, lai ierobežotu slikti novietotu mastu un raidītāju skaitu.
 
Ziņojums arī mudina nodrošināt, ka vismaz skolas, bērnudārzi, veco ļaužu pansionāti un medicīnas aprūpes iestādes atrastos noteiktā attālumā no šāda veida iekārtām.
 
ES dalībvalstīm savukārt kopā ar nozares operatoriem jāpublisko kartes, kurās attēlota augstsprieguma līniju, radiofrekvenču un mikroviļņu iedarbība. Šī informācija jāizvieto internetā un jāizplata ar plašsaziņas līdzekļiem. Referente arī aicina rīkot apziņas veicināšanas kampaņas.
 
Deputāte uzskata, ka jāpieņem risinājums, ar kuru varētu regulāri pielāgot robežvērtības (ņemot vērā jaunās tehnoloģijas, kas ienāk tirgū, un jauno pētījumu rezultātus), garantējot augstu patērētāju aizsardzības līmeni, tomēr vienlaikus netraucējot mobilo telefonsakaru tīklu darbību.
 
Ziņojumu Parlamenta sesijā prezentēs rītvakar.
 
Ats.: 20090326STO52724