Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Artikel
 

Hvad kendetegner en god MEP?

Valg 2009 - Institutioner - 08-04-2009 - 15:44
Del/Gem
MEP´erne stemmer i Europa-Parlamentets mødesal

MEP´erne stemmer i Europa-Parlamentets mødesal

Gode forhandlingsevner, klare synspunkter samt sproglige færdigheder er blot tre af de mange egenskaber, som kendetegner en god europaparlamentariker. Det mener tre MEP´er, som vi snakkede med. De understreger desuden vigtigheden af et godt indblik i europæiske anliggender samt evnen til at lytte til andre.

Spanske Daniel Bautista (EPP-ED) mener, at både et godt kendskab til de europæiske institutioner samt en god forståelse for Europas overordnede politiske og kulturelle problemstillinger er vigtige forudsætninger for at få succes som MEP. "Vigtigheden af at have en åben personlighed og være i stand til at forhandle med medlemmer fra andre lande og andre politiske grupper er også vigtigt", fortæller Bautista, der desuden fremhæver evnen til at kunne udtrykke sig på andre sprog, som en vigtig kvalitet.

Britiske Arlene McCarthy (PSE) fremhæver evnen til at "lytte til andre" samt evnen til at identificere sager, hvor "EU kan være en del af løsningen". Hun understreger vigtigheden af at kunne skære igennem Bruxelles´ bureaukrati og samarbejde på tværs af nationale og politiske skel. "Befolkningen har meget at vinde, hvis de får opbakning og hjælp fra en god europæisk parlamentariker. Se f.eks. hvordan vi har ændret den europæiske våbenlov. Det er noget, som har bidraget til at reducere kriminaliteten på vores gader." McCarthy nævner også de billigere takster for mobiltelefoni samt højere sikkerheds standarder for legetøj, som ekempler på Europa-Parlamentets forbrugerorienterede arbejde.
 
Den svenske socialdemokrat Jan Andersson ser en god MEP, som en "entusiastisk" og "velinformeret" person, der er i stand til at lytte til andre menneskers synspunkter. Gode MEP`ere har også "klare værdier og de ved, hvad de vil, og er ikke bange for at forsvare deres holdninger." Andersson understreger også vigtigheden af at kunne samarbejde med de andre parlamentsmedlemmer med henblik på at nå til enighed om holdbare kompromisser. "Det er også godt at have masser af energi, eftersom de europæiske beslutningsprocesser til tider kan være meget hektiske", slutter Andersson.

En positiv tilgang

Den tidligere forsker Romana Jordan Cizelj (EPP-ED, Slovenien) blev valgt ind i Europa-Parlamentet i 2004. Hun fremhæver "kendskab til ens fagområder" samt evnen til at nå frem til resultater, som to meget vigtige egenskaber. Hun mener også, at "kreativitet og omhu" er vigtige kvaliteter. Endelig understreger Cizelj betydningen af at have en "positiv tilgang" til arbejdsopgaverne.
 
Paul Rübig (EPP-ED) udarbejdede Parlamentets reaktion på Kommissionsudspillet om reduktion af taksterne for mobiltelefoni. Han fortalte os, at: "man er nødt til at erkende problemerne og derefter søge løsninger. Europa-Parlamentet repræsenterer på mange måder en problemløsningsmekanisme. Du har brug for en masse idealisme… Det er rart at være en del af denne historiske proces."

Estlands tidligere statsminister Andres Tarand (PSE) mener, at "oplevelsen af at være medlem af Europa-Parlamentet er forskellig, afhængig af om man kommer fra de såkaldte gamle eller nye medlemsstater." Han føler ofte, at "det er bedre at have yngre mennesker, som parlamentsmedlemmer, da de ofte har gode sprogkundskaber og er mere fleksible". Tarand understreger også, at tidligere statsministre og udenrigsministre kan tilbyde deres ekspertise, især indenfor områder som udenrigspolitik. Endelig mener han, at det er vigtigt, at alle medlemmer spiller en aktiv rolle i parlamentet."

Om ganske få uger vil de europæiske vælgere få mulighed for at tage stilling til, hvad de mener, er kendetegnende for en god MEP. I Danmark er der valg til Europa-Parlamentet søndag den 7. juni.
 
Ref.: 20090403STO53401