Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Статия
 

Мистерия ли е номер 112? Прочитането на този текст би могло да спаси живота ви

Гражданска защита - 16-02-2010 - 11:41
Сподели
Социални мрежи
Любими
 
©BELGA_imagebroker_Rafael Ostgathe

©BELGA_imagebroker_Rafael Ostgathe

Ако не знаете какво означава телефонният номер „112”, прочитането на този текст би могло буквално да спаси живота ви. Това е безплатният паневропейски номер за спешни повиквания, който може да бъде набран от всяка точка в 27-те държави-членки на ЕС. Следователно, ако сте в чужбина и искате да се свържете с полицията, с линейка или с пожарната служба, трябва да наберете 112. Номерът не замества националните номера за спешни повиквания – той функционира успоредно с тях.

В четвъртък, по време на изказването си на пресконференция в Европейския парламент в Страсбург, полският член на ЕП Jacek Saryusz-Wolski от групата PPЕ каза, че  „годишно 150 милиона граждани на ЕС прекосяват граници. Те следва да могат да използват добре познати практики при спешен случай и да набират един и същи номер където и да се намират”.
 
Повишаване на осведомеността
 
Позовавайки се на факта, че едва една четвърт от хората знаят за съществуването на този номер, британският либерал Diana Wallis каза, че „има много работа, която трябва да се свърши на национално ниво”.
 
Друга основна цел е осигуряването на многоезично обслужване, тъй като една трета от хората, участвали в изследването, казват, че са имали езикови проблеми при телефониране в чужбина с цел получаване на помощ.  Този номер е официалният европейски номер за спешни повиквания от февруари 2009 г.
 
Фактите накратко
Лесно е ... просто наберете 112
  • за всяка услуга, свързана със спешен случай
  • в която е да било страна от ЕС
  • безплатно
  • от стационарни телефони, включително обществени телефонни кабини, както и от мобилни телефони
 
РЕФ.: 20100205STO68544

Допълнителна информация :