Artikel
 

Arktisk sjörätt debatteras i Strasbourg

Miljö - 10-03-2010 - 12:45
Dela
Ishavet ©BELGA/SCIENCE

Ishavet ©BELGA/SCIENCE

I takt med att polarisen runt Nordpolen smälter öppnas nya möjligheter - och nya faror. Nya genvägar och tänkbara olje- och gasfyndigheter lockar fler och fler fartyg norrut. Parlamentsledamot Diana Wallis efterlyser riktlinjer för en ny EU-policy för Arktis.

Efter hand som polarisen smält undan och möjliggjort nya sjövägar och blottlagt tidigare gömda olje- och gasfyndigheter ökar sjötrafiken i Arktis. Frågor om sjösäkerhet, utsläpp och olje- och naturgasrättigheter uppstår. Allt detta täcks inte av existerande internationell sjörätt.
 
EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, är i Europaparlamentet på onsdag för en debatt om EU:s politik för Arktis.
 
Brittiska parlamentsledamoten Diana Wallis (ALDE) är engagerad i frågan och skulle vilja se att Europeiska kommissionens kommande meddelande anger riktlinjer för hur EU ska utarbeta en egen, ny, policy för Arktis. "En del av oss tycker, till exempel, att det skulle vara en särskild kommissionär som har ansvar för frågor om Arktis", säger Diana Wallis.
 
Det är flera nya problem som uppstår i takt med att den globala uppvärmningen smälter polarisen. Sjötrafiken ökar. Inuiterna får problem när isen inte håller för deras dragslädar. Isbjörnarnas och valrossarnas naturliga miljöer smälter bort.
 
Och så har vi förstås frågan om de dolda naturresurserna runt Nordpolen. Hela 20 procent av världens olje- och naturgasfyndigheter tros ligga gömda under ismassorna. Men vem äger dem? Arktis strategiska betydelse ökar och Ryssland dök till och med ned 2007 och satte symboliskt en rysk flagga i havsbotten.
 
Tre medlemsländer i EU är arktiska länder: Sverige, Finland och Danmark.
 
Nu betonar Diana Wallis vikten av att EU tar fram en egen Arktispolicy och säger att det är dags att handla: "Det är inte produktivt att gömma oss bakom argument som nationella gränser", säger Diana Wallis. "EU som institution med vår långa historia av transnationellt arbete har mycket att ge i debatten om Arktis och hur vi ska ställa oss i Arktisfrågan i framtiden."
 
Ref.: 20100305STO70026