Artikel
 

Plasticsuppe forurener verdenshavene

Miljø - 19-03-2010 - 12:46
Del/Gem
Anna Rosbach blev valgt til Europa Parlamentet den 8. juni 2009

Anna Rosbach blev valgt til Europa Parlamentet den 8. juni 2009

Der er smidt så meget plastic i verdenshavene, at det nogle steder danner enorme flydende øer af affald - såkaldte "plastiksupper". I nogle områder er affaldet så koncentreret, at det ligner landområder. Vi talte med danske Anna Rosbach (EFD), der er ordfører på en betænkning om bekæmpelse af forurening i det nordøstlige Atlanterhav.

Hvorfor er det vigtigt at beskytte verdenshavene imod forurening?

For mig, er vand det vigtigste. Uden vand, ville der ikke være liv på jorden, og hvis vi forurener vandet for meget, vil det få alvorlige konsekvenser.

Hvor stammer plasticsuppen fra?

I en stor del af plastiksuppen kan man finde kinesiske og japanske tegn og bogstaver, men desværre stammer flere af ingredienserne også fra Europa. Vi har plastiksuppe i Atlanterhavet, og vi har plastiksuppe i Stillehavet. Størrelsen af dem vokser meget hurtigt... Lagene bliver tykkere og tykkere.

Og hvor store er de?

Man kan ikke tale om et kæmpe kontinent - det er mere som øer. De bliver dybere og dybere, og man finder dem flere og flere steder. Man kunne faktisk starte en hel ny industri for opsamling af affald... næste skridt bliver at finde virksomheder, som er interesseret i at blive en del af et nyt kapitel.

Plastiksuppe er formodentlig også skadelig for fiskene...
 
Helt bestemt, og det samme gør sig gældende for havpattedyr og små hvaler. Mange dyr drukner faktisk. Selv hajer drukner. Hvis en haj sidder fast i et fiskegarn, kan den ikke bevæge sig, og kan den ikke bevæge sig, så drukner den. Det er utroligt hvor mange havdyr man finder med plastrester indeni. Det gælder blandt andet sæler og delfiner. Det er faktisk meget sørgeligt. Plastiksuppen er ekstrem, og den er voksende.

Er lande som Kina og USA opmærksomme på problemstillingen?

Jeg kender ikke udtrykket på engelsk - noget i retning af "ude af syne, ude af sind".
 
Hvordan ser det ud med Østersøen?
 
Selv hvis det lykkes os at nå frem til en aftale mellem Sverige, Finland og Danmark, så er der stadig problemet med de russiske og hviderussiske floder, der løber direkte ud i Østersøen. Dette er et meget følsomt område. Det er et område, som  det næsten er umuligt ikke at forurene. Der har i over 100 år været en finsk papirindustri i Østersøområdet. Man skal bruge temmelig mange kemikalier for at fremstille papir. Det samme gør sig gældende i Sverige.
 
Hvordan kan man selv tage ansvar i dagligdagen?

Det er så meget lettere at tage ansvar for sig selv og sin egen familie, end at tage ansvar for et helt land. Jeg mener, at det er op til den enkelte fisker selv at sige: "Nej, jeg vil ikke tømme min tank ud i det åbne hav, da det vil forurene de strande, hvor jeg godt kan lide at svømme sammen med min kone og mine børn.
 
Ref.: 20100305STO70033