Straipsnis
 

Nauja viltis donorų organų laukiantiems pacientams

Visuomenės sveikata - 22-03-2010 - 17:34
Pasidalinti
Socialiniai tinklai
Adresynas
 
Dovanok gyvybę:  tavo organus po mirties galima panaudoti transplantacijai ©BELGA_SCIENCE

Dovanok gyvybę: tavo organus po mirties galima panaudoti transplantacijai ©BELGA_SCIENCE

Europos Sąjungoje kasdien miršta 12 organų transplantacijos nesulaukusių pacientų. Europinės donorystę reglamentuosiančios taisyklės, kurioms pritarė Europos Parlamento Aplinkos ir sveikatos komitetas, leis sukurti bendrą persodinimui skirtų organų erdvę ir užkirsti kelią organų kontrabandai. Naujoji direktyva taip pat užtikrins organų kokybės ir saugos standartus.

Organų persodinimo ES valstybėse laukia 60 tūkst. pacientų. Deja, nesulaukę donorų Europoje kasdien miršta apie 12 žmonių.
 
Organų kontrabanda – organų stygiaus pasekmė
 
Europos organų mainų tinklai „Eurotransplant“ ir „Scandiatransplant“ apima tik nedidelę dalį ES valstybių. Bendradarbiavimo organų donorystės ir transplantacijos srityje trūkumas ne tik užkerta kelią efektyviems organų mainams visoje ES teritorijoje, bet ir didina neteisėtos organų prekybos mastus.
 
Tikimasi, kad sunkumus padės įveikti bendros transplantacijai skirtų organų erdvės kūrimas: tam būtina suderinti kokybės reikalavimus, užtikrinti efektyvesnį ES valstybių bendradarbiavimą ir didinti visuomenės informuotumą.
 

Donorystė Europos Sąjungoje

  • Nors 81 proc. europiečių pritaria donoro kortelės idėjai, ją turi tik 12 proc. žmonių
  • Ispanijoje 1 mln. gyventojų padovanoja 34,6 organo, Rumunijoje – tik 0,5 organo.
  • Europoje kasdien miršta apie 12 donorų organų nesulaukusių žmonių
  • „Eurotransplant“: Austrija, Beniliukso šalys, Kroatija, Slovėnija ir Vokietija
  • „Scandiatransplant“: Danija, Islandija, Norvegija, Suomija, Švedija
Tarptautiniais susitarimais reglamentuojamame „Eurotransplant“ tinkle mainais gauti organai sudaro apie 20 procentų iš 3,3 tūkst. kasmet šioje Austriją, Beniliukso šalis, Kroatiją, Slovėniją ir Vokietiją jungiančioje erdvėje persodinamų organų. Į „Eurotransplant“ erdvę patenka ir iš jos išvežama tik 2 proc. organų.
 
Pacientų ir donorų apsauga: kokybės ir saugos užtikrinimas
 
Europos Parlamento nagrinėjamame direktyvos dėl transplantacijai skirtų organų kokybės ir saugos standartų nustatymo projekte numatoma, kad valstybinės arba pelno nesiekiančios organizacijos užtikrins, kad procedūrų ir saugiklių būtų laikomasi viso proceso metu, pradedant donoro identifikavimu ir baigiant organo persodinimu.
 
Nacionalinių biurų tinklas rūpinsis minimalių standartų užtikrinimu, tačiau atskiros valstybės galės nutarti taikyti griežtesnes normas.
 
„Siekiame, kad didesnis organų skaičius pasiektų daugiau pacientų“, – aktyvesnio bendradarbiavimo naudą pabrėžia EP pranešėjas šiuo klausimu Miroslav Mikolášik (Europos liaudies partija, Slovakija).
 
Europarlamentarai pabrėžia, kad siekiant išvengti neteisėtos prekybos organais, donorytė iš esmės turi būti neatlygintina, o gyvų donorų organais turėtų būti leista naudotis tik išskirtiniais atvejais, norint padėti šeimos nariams.
 
Aktyvesnė donorų paieška
 
Dešimties punktų „Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų plane numatytos priemonės, leisiančios pagerinti donorų radimo ir organų donorystės rodiklius. Ligoninėms siūloma steigti organų donorų koordinatoriaus pareigybę, kuris atsakytų už aktyvios donorų paieškos programą.
 
Andreso Perello Rodrigueso (Socialistų ir demokratų aljansas, Ispanija) parengtame pranešime ES valstybės raginamos siūlyti žmonėms pareikšti valią tapti donorais išduodant pasus ar vairuotojo pažymėjimus, taip pat sudaryti galimybę užpildyti prašymą internetu.
 
„Norime užtikrinti, kad organų laukiantys europiečiai galėtų tęsti savo gyvenimą“, – pabrėžia pranešėjas.
 
Balsavimas dėl naujosios direktyvos numatytas gegužės 18 d. plenariniame posėdyje.
 
Nuoroda: 20100312STO70510