Článok
 

Nové pravidlá by mali transplantácie orgánov zrýchliť a zefektívniť

Verejné zdravie - 22-03-2010 - 19:03
Zdieľať
Poslanci si od nových pravidiel sľubujú viac darovaných orgánov

Lekár pri transplantácií pečene © BELGA_SCIENCE

Jednoduchšie, rýchlejšie a bezpečnejšie by mali v budúcnosti prebiehať transplantácie orgánov. Výbor pre životné prostredie EP totiž minulý týždeň schválil nové pravidlá, ktoré by mali platiť pre celú EÚ. Cieľom je získať viac darcov orgánov a zlepšiť spoluprácu medzi členskými krajinami. Návrh zákona ešte musí schváliť plénum Parlamentu.

Na obličku, pečeň, či iný ľudský orgán dnes v celej únii čaká asi 60 000 pacientov. Každý deň pritom 12 z nich zomiera. Štatistiky tiež naznačujú, že v krajinách EÚ sú ohľadom darcovstva orgánov veľké rozdiely. Kým v Španielsku pripadá na milión obyvateľov 34,6 darovaných orgánov, v Rumunsku je to len 0,5.
 
Potrebná spolupráca
 
Nevyhnutná je preto užšia spolupráca medzi európskymi krajinami. O to sa snažia aj dve európske organizácie - Eurotransplant a Scandiatransplant. Nepatria však do nich všetky členské štáty. Slovensko napríklad nefiguruje ani v jednej z nich.
 
Výbor pre životné prostredie a verejné zdravie preto 16. marca 2010 schválil návrh smernice, ktorá chce vytvoriť celoeurópsky priestor pre transplantácie orgánov. Zosúladili by sa požiadavky na kvalitu transplantácie, zlepšila by sa spolupráca členských štátov a zvýšil by sa počet darcov.
 
Každý štát by mal jeden úrad, ktorý by v praxi realizoval národný program kvality transplantácie orgánov. Sledovalo by sa, či sú orgány transplantované bezpečne a či sa uplatňujú stanovené pravidlá. Vytvorila by sa tak minimálna miera kvality celého procesu, čo zas podporí darovanie orgánov z jednej krajiny EÚ do druhej. "Cieľom je získať viac orgánov pre viac pacientov," zdôrazňuje autor parlamentnej správy, slovenský poslanec zo skupiny ľudovcov, Miroslav Mikolášik.
 
Výmena skúseností
 
Výbor tiež schválil plán ako zvýšiť kvalitu transplantácie a zefektívniť proces darcovstva v rokoch 2009-2015. Okrem iného sa v tomto dokumente napríklad navrhuje, aby si krajiny EÚ vymieňali skúsenosti ohľadom transplantácie orgánov. Nelegislatívna správa, ktorú navrhol španielsky socialista Andres Perello Rodriguez, tiež vyzýva členské štáty, aby navrhli ľuďom stať sa potenciálnymi darcami, keď žiadajú o vydanie cestovných pasov alebo vodičských preukazov. "Snažíme sa zabezpečiť, aby osoby, ktoré na prežitie potrebujú orgán, zostali nažive," zdôrazňuje Rodriguez.
 
Aby sa zabránilo obchodovaniu s orgánmi, správa tiež zdôrazňuje, že za darovanie orgánov sa nemôže vyplácať žiadna finančná odmena. Výnimkou by malo byť len preplatenie nákladov živých darcov. Tí však zas budú môcť darovať napríklad jednu z obličiek len blízkym príbuzným.
 
O oboch správach budú všetci europoslanci hlasovať v pléne 18. mája. Nové pravidlá začnú platiť, ak ich schváli tak Parlament, ako aj členské štáty združené v Rade ministrov.
 
Odkaz: 20100312STO70510