Artikel
 

Giancarlo Scottà: marknadsför europeisk kvalitet och konkurrenskraft

Jordbruk - 29-03-2010 - 17:38
Dela
Giancarlo Scottà

Giancarlo Scottà

Parlamentet har dragit upp riktlinjerna för hur det vill kvalitetssäkra matvaror i EU. Nu ska kommissionen lägga fram ett konkret lagförslag innan året är slut. Mannen bakom betänkandet - italienske Giancarlo Scottà från gruppen Frihet och demokrati i Europa - försöker se frågan ur ett större perspektiv: – Jorden är livet. Vi måste se till att den förblir bördig och oförorenad. Att lyfta fram kvalitetsmatvaror leder i det långa loppet till att man förhindrar utarmning av jorden.

Du lade fram flera kontroversiella förslag i ditt betänkande. I slutändan antogs de alla utan ändringar. Ska vi börja med ursprungsbeteckningar?
 
Jag kommer från en region i Italien där vi med högkvalitativ mat har blivit ett turistmål för mat- och vinkännare. Det lokala näringslivet bygger helt på mat. Jag är övertygad om att det finns många andra liknande områden i Europa som behöver lyftas fram.
 
Ursprungsbeteckning anger var produkten kommer ifrån. För konsumenten innebär det bättre valmöjligheter: även om jag vill understryka att jag inte säger att europeisk mat är bättre än annan mat. Men konsumenten ska själv ha möjlighet att välja. Jag vill gå ett steg längre: jag vill att kommissionen ska göra en konsumentundersökning, för att ta reda på vad folk vill se på etiketten. Jag vill att vi slutar gräla sinsemellan och frågar folket direkt vad de vill ha.
 
Ett annat förslag som gick igenom, trots starkt motstånd, är den europeiska kvalitetsloggan.
 
Man får räkna med visst motstånd när man vill ändra på något som fungerar. Men det innebär inte att det inte går att förändra. Vi har lagt fram ett förslag på en Europalogga på produkter som odlas och helt framställs i Europa.
 
Det är de stora återförsäljarna som är problemet. De importerar mat från hela världen och sedan märker de om dem när de packar om dem. Många vet nog inte om det och det gör också svårare att spåra varorna. I betänkandet efterlyser jag även en "förkortad distributionskedja".
 
Till sist, kampen mot "jordbrukspiraterna" - vad kan EU göra?
 
Du ska ha i åtanke att handeln med oäkta matvaror är en industri som drar in över 52 miljarder euro om året. Det här är smutsiga pengar de tjänar på andras kreativitet och hederliga arbete.
 
Vi borde vara mycket hårda när vi utfärdar sanktioner och bestraffningar, både i och utanför EU. Vi har bett kommissionen ta kampen i WTO för att vi ska få samma skydd för produkter med skyddad ursprungsbeteckning
och skyddad geografisk beteckning som vi har för viner i dag.
 
Ref.: 20100325STO71385