Článek
 

Rozhovor: Nikiforos Diamandouros o rostoucí úloze Evropského ombudsmana

Veřejný ochránce práv - 03-05-2010 - 18:03
Sdílet
Evropský Ombudsman Nikiforos Diamandouros

Evropský Ombudsman Nikiforos Diamandouros

V úterý 4. května přestaví Evropský veřejný ochránce práv Petičnímu výboru svoji výroční zprávu. Nikiforos Diamandouros zodpovídá již sedm let za to, aby evropské instituce konali zodpovědně a transparentně svoji práci. Zajímalo nás, jak se během jeho působení změnila jeho práce a jak se daří aplikovat v praxi jeho rozhodnutí.

V roce 2008 bylo 75% stížností označeno za nepřípustné. Nepanuje zmatek v tom, co ombudsman dělá a jaké jsou jeho pravomoci?
 
Toto číslo se již trochu snížilo, ale stále je okolo 70%. Pokud je zákon porušen na úrovni státu, není možné se obracet na mě.  To je těžké pochopit i pro znalce. Lidé by se měli v takovém případě obrátit na národního ombudsmana. Tohle se vztahuje na téměř 80% nepřípustných stížností.
 
Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili Evropskou síť ombudsmanů, skrze kterou přeposíláme stížnosti tak, aby se dostaly do správných rukou. Občan již nemusí zjišťovat, kam se obrátit,  my to uděláme za něj. Na první pohled je v tom zmatek, ale každý zmatek se dá napravit.
 
Jak se během uplynulých 7 let změnila Vaše práce? Nakolik jí ovlivnila Lisabonská smlouva?
 
Můj úřad se za posledních sedm let velmi změnil. Počet zaměstnanců úřadu se víc jak zdvojnásobil, z 28 v roce 2003 na 65. Jsem přesvědčený, že Lisabonská smlouva otevře další možnosti. Charta základních práv má nyní stejnou právní sílu jako Smlouvy. Je právně závazná. Nezapomínejme také, že článek 41 Charty chápe právo na dobrou správu jako základní občanské právo každého občana EU. Dle Lisabonské smlouvy spadají všechny instituce, úřady a agentury, včetně Evropské rady a bezpečnostní i zahraniční politiky do mého mandátu. Logicky lze očekávat, že se to vše promítne do vyššího počtu přijatých stížností.
 
Přestože Vaše rozhodnutí nejsou právně závazná, až v 70% případů jsou respektovaná. Jak si to vysvětlujete?
 
Máte pravdu, že na ombudsmana se obrací lidé jako na mimosoudní instituci. Je to alternativa k soudům a já nemám pravomoc vydávat závazná rozhodnutí. Ale považuji to za výzvu. Musím argumentovat tak přesvědčivě, aby pro ostatní bylo velmi těžké nepřijmout moje rozhodnutí. Ne vždy se samozřejmě shodneme, ne vždy je rozhodnutí ihned přijato. Někdy to dokonce trvá dost dlouho. Celkově je ale procento akceptovaných rozhodnutí vysoké a pro nás všechny je to velké zadostiučinění.
 
Odkaz: 20100429STO73777