Άρθρο
 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και η πρόκληση της συμμόρφωσης

Διαμεσολαβητής - 03-05-2010 - 09:02
Μοιράστε το
Κοινωνικά δίκτυα
Αγαπημένα
 
  • Ο κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003
  • Τον Ιανουάριο, το ΕΚ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του μέχρι το 2014
Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο φύλακας της τήρησης των κανόνων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, παρουσιάζει την Τρίτη την ετήσια έκθεσή του στην επιτροπή Αναφορών του ΕΚ. Σε συνέντευξη που μας παραχώρησε μιλάει για τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την "πρόκληση" που είναι η συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων με τις συστάσεις του.

Το 2008 κρίνατε το 75% των παραπόνων που δεχθήκατε μη παραδεκτά. Μήπως υπάρχει κάποια σύγχυση στον κόσμο για τον ακριβή ρόλο σας;
 
Το ποσοστό που αναφέρετε έχει μειωθεί ελαφρώς αλλά παραμένει στο 70% και, πράγματι, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόμα και για τους καλύτερους γνώστες των ευρωπαϊκών θεμάτων να συνειδητοποιήσουν πως όταν διαπιστώνουν παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο πρέπει να απευθύνονται στον εθνικό διαμεσολαβητή και όχι σε εμένα. Είναι μια παρεξήγηση που αντιπροσωπεύει περίπου το 80% των καταγγελιών που δεν κρίνονται παραδεκτές.
 
Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που δημιουργήσαμε το δίκτυο των Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών, μέσω του οποίου διαβιβάζουμε τις καταγγελίες ώστε να μεταφέρονται κατ ευθείαν στον αρμόδιο χωρίς να υποχρεώνεται ο πολίτης να υποβληθεί εκ νέου στην όλη διαδικασία.
 
Έτσι αν εκ πρώτης όψεως έχετε δίκιο και υπάρχει μια κάποια σύγχυση, στην πράξη πρόκειται για πρόβλημα που λύνεται πολύ εύκολα.
 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

  • Ο θεσμός ξεκίνησε με τον Σουηδό Διαμεσολαβητή ή "Ombudsman" το 1809
  • Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διορίζεται από το ΕΚ με αποστολή τη διερεύνηση καταγγελιών για κακή εφαρμογή των νόμων και κανόνων από όλα τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ
  • Οι αποφάσεις του δεν έχουν νομικά δεσμευτική ισχύ. Εκδίδει ωστόσο σχόλια, συστάσεις και, εν ανάγκη, ειδικές εκθέσεις προς το ΕΚ
  • Συνολικά έχει εξετάσει 35.000 υποθέσεις από τις οποίες οι 16 έχουν οδηγήσει στη σύνταξη ειδικών εκθέσεων προς το ΕΚ
Στα επτά χρόνια σας ως διαμεσολαβητής έχετε διαπιστώσει αλλαγές; Για παράδειγμα, η Συνθήκη της Λισσαβόνας πώς αλλάζει το ρόλο σας;
 
Ο θεσμός του Διαμεσολαβητή έχει αλλάξει πολύ σε αυτά τα επτά χρόνια και μόνο το προσωπικό έχει υπερδιπλασιασθεί από 28 σε 65 άτομα. Αυτό με τη σειρά του δείχνει την τάση για έναν ισχυρότερο διαμεσολαβητή, πιο κοντά στον πολίτη και έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ανοίγει και νέες προοπτικές. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων έχει τώρα θεσμική, νομικά δεσμευτική ισχύ και μην ξεχνάμε ότι στο άρθρο 41 του, το δικαίωμα στην καλή διοίκηση αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη της Ένωσης.
 
Επιπλέον, με τη Συνθήκη όλα τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και τα γραφεία της ΕΕ ακόμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Διαμεσολαβητή, όπως και ο παλαιός "δεύτερος πυλώνας" οι πολιτικές άμυνας και ασφάλειας που μέχρι τώρα εξαιρούνταν.
 
Δεν είναι παράλογο να αναμένουμε έτσι αύξηση των καταγγελιών και αύξηση των ευκαιριών που δίνονται στον Διαμεσολαβητή να παράσχει τις υπηρεσίες του στον πολίτη.
 
Οι αποφάσεις του Διαμεσολαβητή δεν είναι δεσμευτικές αλλά παρόλα αυτά ο βαθμός συμμόρφωσης των οργάνων της ΕΕ φθάνει το 70%. Πώς το εξηγείτε αυτό;
 
Η παράδοση του κράτους Δικαίου έχει βαθιές ρίζες στην ΕΕ. Η ίδια προσπαθεί άλλωστε τώρα να ενισχύσει τον δημοκρατικό χαρακτήρα της και αυτό μεταφράζεται σε πολύ υψηλό βαθμό σεβασμού για τους κανόνες και τις αποφάσεις. Δεν μιλάω μόνο για τις δικαστικές αποφάσεις αλλά τους εν γένει "κανόνες του παιχνιδιού".
 
Έχετε όμως δίκιο: ο Διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής, είναι η εναλλακτική λύση στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη και οι αποφάσεις του δεν είναι δεσμεύουν κανέναν.
 
Όμως αυτό το βλέπω ως πρόκληση όχι ως αδυναμία. Πρόκληση γιατί οφείλω έτσι να γίνομαι τόσο πειστικός στην επιχειρηματολογία μου που να είναι εξαιρετικά δύσκολο για την άλλη πλευρά να αγνοήσει τις αποφάσεις μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαφωνίες ή στιγμές απογοήτευσης, ούτε πως όλες μου οι αποφάσεις γίνονται αυτομάτως δεκτές. Μερικές φορές παίρνει χρόνο αλλά το τελικό αποτέλεσμα συνήθως είναι η πλήρης συμμόρφωση και πιστεύω ότι αυτό προκαλεί μια "θεσμική ικανοποίηση" σε όλους μας.
 
Αναφ.: 20100429STO73777