Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda (izvēlēts)
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Paziņojumi presei
 

EP komiteja prasa vienkāršot mūzikas autortiesību procedūras tiešsaistē

Pakalpojumu brīva aprite - 09-07-2013 - 14:13
Komiteja : Juridiskie jautājumi
Pārsūtīt / Saglabāt

Jāvienkāršo mūzikas licenču iegāde tiešsaistes operatoriem un ievērojami jāpaātrina autoratlīdzību izmaksa māksliniekiem. Tas sniegs patērētājiem daudz plašākas mūzikas iegādes iespējas internetā, uzsver EP juridiskās komitejas deputāti otrdien pieņemtajos ierosinajumos direktīvai par mūzikas tiešsaistes tiesību licencēšanu un autortiesību kolektīvo pārvaldību.


"Šodien pieņemtie ierosinājumi attiecas uz tiesību aktu, kas ir viens stūrakmeņiem vienota digitālā tirgus izveidei. Vienkāršojot autortiesību licencēšanu un vairojot procesa pārredzamību, stipri palielināsies likumīgas mūzikas iegādes iespējas. Mēs ierosinām arī taisnīgāku atlīdzību izmaksu māksliniekiem", norāda par Parlamenta grozījumiem atbildīgā deputāte Marielle Gallo (EPP, FR).


Deputāti ierosina vienkāršot autortiesību licencēšanas procedūru tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem, kā arī uzlabot autortiesību aizsardzību, nodrošinot efektīvāku autoratlīdzību iekasēšanu no pakalpojumu sniedzējiem un taisnīgāku un ātrāku honorāru izmaksu māksliniekiem.


Efektīvāki mūzikas pakalpojumi tiešsaistē


Ar jaunajiem noteikumiem deputāti cer veicināt vienota ES tiešsaistes mūzikas tirgus veidošanos un palielināt mūzikas pārdošanas apjomu. Tā vietā, lai sadarbotos ar ikvienas dalībvalsts autoriestību aģentūrām, turpmāk pakalpojumu sniedzēji varētu saņemt licences dažās ES pārrobežu līmeņa aģentūrās, ierosina deputāti.


Deputāti prassa arī vienotus noteikumus visu veidu mūzikas repertuāru licencēšanai, lai nodrošinātu vienlīdzīgas tirgus iespējas arī šaurākiem un mazāk atpazīstamiem repertuāriem.


Laicīga honorāru izmaksa


Deputāti ierosina autoratlīdzības izmaksas galīgo termiņu samazināt no 12 mēnešiem līdz 3 mēnešiem, rēķinot no autoratlīdzības ievākšanas finanšu gada beigām, kā arī dot autoriem un māksliniekiem vairāk ietekmes uz viņu tiesību pārvaldību, ļaujot brīvi izvēlēties autortiesību aģentūru, un vienkāršot iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesā.


Tālākie soļi


Drīzumā Eiropas Parlamenta pārstāvji sāks neoficiālas sarunas ar ES dalībvalstu ministriem, lai vienotos par noteikumu galīgo versiju.

 
Ats.: 20130708IPR16829

Papildu informācija :