Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

ONTWERPRESOLUTIE
WORD 39k
7 oktober 2002
PE 323.613
 
B5‑0438/2002
ingediend overeenkomstig artikel 48 van het Reglement
door MaurizioTurco, Sylviane Ainardi, Alexandros Alavanos, Generoso Andria, Danielle Auroi, Maria Avilés Perea, Richard Balfe, Mary Banotti, Carlos Bautista, Maria Berger, Jean-Louis Bernié, Fausto Bertinotti, Emma Bonino, Armonia Bordes, Yasmine Boudjenah, André Brie, Yves Butel, Antonio Campos, Mogens Camre, Marco Cappato, Marie-Arlette Carlotti, Carlos Carnero, Paulo Casaca, Richard Corbett, Chantal Cauquil, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Gerard Collins, Danielle Darras, Chris Davies, Gianfranco Dell'Alba, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Giuseppe Di Lello, Antonio Di Pietro, Avril Doyle, Barbara Dührkop, Olivier Dupuis, Marianne Eriksson, Pere Esteve, Carlo Fatuzzo, Claudio Fava, Geneviève Fraisse, Monica Frassoni, Gian Paolo Gobbo, Laura González, Koldo Gorostiaga, Catherine Guy-Quint, Heidi Hautala, Philippe Herzog, Mary Honeyball, Richard Howitt, Wolfgang Ilgenfritz, Maria Izquierdo Rojo, Anna Karamanou, Hans Karlsson, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Piia-Noora Kauppi, Margot Keßler, Rodi Kratsa, Johann Kronberger, Arlette Laguiller, Jo Leinen, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Astrid Lulling, Albert Jan Maat, Neil MacCormick, Nelly Maes, Jean-Charles Marchiani, Helmuth Markov, Sergio Marques, Véronique Mathieu, Pietro Mennea, Reinhold Messner, Rosa Miguélez, Cristiana Muscardini, Antonio Mussa, Sami Naïr, Pasqualina Napoletano, William Newton Dunn, Giuseppe Nisticò, Gérard Onesta, Ria Oomen-Ruijten, Josu Ortuondo Larrea, Reino Paasilinna, Marco Pannella, Charles Pasqua, Yves Piétrasanta, Giuseppe Pisicchio, Adriana Poli Bortone, Christa Prets, Daniela Raschhofer, Frédérique Ries, Michel Rocard, Martine Roure, Guido Sacconi, Lennart Sacrédeus, Isidoro Sánchez García, Ulla Margrethe Sandbæk, Amalia Sartori, Francisca Sauquillo, Diana Rosemary Scallon, Michel Scarbonchi, Agnes Schierhuber, Herman Schmid, Olle Schmidt, Peter Skinner, Miet Smet, Patsy Sörensen, Maria Sornosa, Struan Stevenson, Margie Sudre, Maj Britt Theorin, Astrid Thors, Jaime Valdivielso, Elena Valenciano, Margrietus J. van den Berg, Lousewies van der Laan, Johan Van Hecke, Michiel Van Hulten, Anne Van Lancker, Ari Vatanen, Gianni Vattimo, Luigi Vinci, Carlos Westendorp, Anders Wijkman, Matti Wuori en Olga Zrihen
over het gedwongen huwelijk

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over het gedwongen huwelijk 
B5‑0438/2002

Het Europees Parlement,

A.  overwegende dat het gedwongen huwelijk een schending vormt van het beginsel van vrije instemming, die om geen enkele reden van culturele aard kan worden gerechtvaardigd,

B.  overwegende dat het gedwongen huwelijk een schending vormt van de rechten van de mens die in diverse internationale verdragen zijn verankerd en die behoren tot de grondbeginselen van de Europese Unie als ruimte van veiligheid, vrijheid en rechtvaardigheid,

C..  overwegende dat de Franstalige ministers die bevoegd zijn voor de kinderbescherming in de Verklaring van Bamako d.d. 29 maart 2001 andermaal het beginsel hebben bekrachtigd volgens welk "de instemming van de toekomstige echtelieden vrij moet worden gegeven. Is dit niet het geval, dan is het huwelijk ongeldig en wordt elke seksuele handeling als een daad van seksueel geweld beschouwd",

verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten

1.  gedwongen huwelijken te behandelen als een ernstige schending van het recht van vrije instemming;

2.  het risico van een gedwongen huwelijk te erkennen als grond om het recht van terugkeer toe te kennen naar het land van de EU waar de betrokken persoon zijn verblijfplaats heeft, mocht het gedwongen huwelijk in een derde land worden voltrokken;

3.  de strijd tegen gedwongen huwelijken tot een prioriteit te verklaren in de betrekkingen van de EU met derde landen middels de "mensenrechtenclausule";

4.  de NGO's te steunen, die zich inzetten voor de beëindiging van dergelijke praktijken in landen waar zij uit hoofde van de cultuur en de traditie worden gerechtvaardigd.

Laatst bijgewerkt op: 14 april 2004Juridische mededeling