Postup : 2008/2695(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B6-0628/2008

Předložené texty :

RC-B6-0628/2008

Rozpravy :

PV 18/12/2008 - 13.1
CRE 18/12/2008 - 13.1

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 14.1

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0640

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ,
PDF 107kWORD 76k
17. prosince 2008
PE416.116
PE416.121
PE416.127
PE416.130
PE416.131
 
B6‑0628/2008}
B6‑0633/2008}
B6‑0639/2008}
B6‑0642/2008}
B6‑0643/2008} RC1
který v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu předkládají
   Geoffrey Van Orden, Colm Burke, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Bernd Posselt a Maria Martens za skupinu PPE-DE
   Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Alain Hutchinson, Emilio Menéndez del Valle a Ana Maria Gomes za skupinu PSE
   Marco Cappato, Marios Matsakis, Fiona Hall a Thierry Cornillet za skupinu ALDE
   Margrete Auken za skupinu Verts/ALE
   Eoin Ryan, Ewa Tomaszewska, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki a Adam Bielan za skupinu UEN
   Kathy Sinnott za skupinu IND/DEM
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
   ALDE (B6‑0628/2008)
   PSE (B6‑0633/2008)
   Verts/ALE (B6‑0639/2008)
   UEN (B6‑0642/2008)
   PPE-DE (B6‑0643/2008)
o situaci v Zimbabwe

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Zimbabwe 

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Zimbabwe, naposledy ze dne 7. července 2008,

–  s ohledem na společný postoj Rady 2008/135/SZBP ze dne 18. února 2008, kterým se do 20. února 2009 obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe uložená společným postojem 2004/161/SZBP; s ohledem na nařízení Komise č. 1226/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se mění společný postoj, a s ohledem na závěry Rady o Zimbabwe přijaté dne 12. prosince 2008, v nichž vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršující se humanitární situací v Zimbabwe,

–  s ohledem na usnesení o situaci v Zimbabwe, které bylo přijato dne 28. listopadu 2008 Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU v Port Moresby (Papua – Nová Guinea),

–  s ohledem na zprávu volební pozorovatelské mise Panafrického parlamentu o harmonizovaných volbách v Zimbabwské republice, které se konaly dne 29. března 2008,

–  s ohledem na usnesení o Zimbabwe přijaté na 11. summitu Africké unie, který se konal ve dnech 30. června až 1. července 2008 v Šarm aš-Šajchu,

–  s ohledem na dohodu, jež byla uzavřena dne 15. září 2008 mezi Africkým národním svazem Zimbabwe – Vlasteneckou frontou (ZANU-PF) a dvěma hnutími pro demokratickou změnu (MDC), týkající se řešení problémů, kterým Zimbabwe čelí,

–  s ohledem na smlouvu o založení Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) a protokoly k této smlouvě, včetně volebního protokolu SADC,

–  s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Zimbabwe čelí humanitární krizi obrovských rozměrů, kde 5,1 milionů lidí, což je polovina obyvatelstva země, trpí hladem; vzhledem k tomu, že cholera, která propukla následkem přerušení dodávek vody a základních hygienických služeb, si v Zimbabwe vyžádala smrt alespoň 783 lidí, více než 16 400 lidí bylo nakaženo a přes 300 000 lidí značně zesláblých nedostatkem potravy je epidemií vážně ohroženo,

B.  vzhledem k tomu, že zimbabwské úřady daly jasně najevo, že humanitární krizi nemohou ukončit a nepřestanou násilně potlačovat své protivníky; vzhledem k tomu, že existuje jednoznačná souvislost mezi humanitární katastrofou a vládní krizí způsobenou tím, že Robert Mugabe nedokázal navzdory vyjednávání prezidenta Jihoafrické republiky Thaba Mbekiho zajistit spravedlivé a věrohodné volby a dodržet politickou dohodu z 15. září 2008 o zásadě sestavení vlády národní jednoty s cílem ukončit krizi,

C.  vzhledem k tomu, že míra inflace se v této oblasti odhaduje na bilion procent – nejvyšší na světě; vzhledem k tomu, že více než 80 % obyvatel žije z méně než jednoho dolaru na den a nemá přístup k základním produktům, jako jsou potraviny a voda,

D.  vzhledem k tomu, že podle mezinárodní zdravotnické humanitární organizace Lékaři bez hranic hrozí 1,4 milionu lidí nákaza cholerou, pokud se propuknutí této choroby nezabrání vyřešením její prvotní příčiny; vzhledem k tomu, že se choroba šíří do Jihoafrické republiky a Botswany,

E.  vzhledem k tomu, že kombinace hospodářské, politické a sociální krize má zejména dopad na ženy a dívky a že jim obzvláště hrozí nákaza cholerou, neboť jsou zodpovědné za domácí péči o nemocné,

F.  vzhledem k tomu, že průměrná délka života za posledních deset let klesla v Zimbabwe z věku 60 let u obou pohlaví na 37 let u mužů a 34 u žen; a vzhledem k tomu, že v Zimbabwe nyní žije 1,7 milionů lidí nakažených virem HIV,

G.  vzhledem k tomu, že kromě politické krize a naléhavých zdravotních problémů se v Zimbabwe zhoršuje i krize týkající se lidských práv, kdy posledním vývojem situace byla nebývalá vlna únosů obránců lidských práv – zmizení Jestiny Mukokové slouží jako příklad pronásledování a zastrašování aktivistů lidských práv, která byla provedena lidmi podezřívanými z toho, že jednali na pokyn zimbabwských úřadů,

H.  vzhledem k tomu, že podle odhadů UNICEF pracuje pouze 40 procent místních učitelů a do škol je zapsána pouhá jedna třetina žáků; vzhledem k tomu, že učitelé stejně jako lékaři a zdravotní sestry pravidelně stávkují a za vykonávání svého práva pokojně demonstrovat jsou násilně potlačováni policií,

I.  vzhledem k tomu, že členům iniciativy „The Elders“, včetně bývalého generálního tajemníka OSN Kofiho Annana, bývalého prezidenta Jimmyho Cartera a bojovnice za práva žen a dětí Graçy Machelové, byl odepřen vstup do Zimbabwe,

J.  vzhledem k tomu, že řada afrických představitelů, včetně arcibiskupa Desmonda Tutua, prezidenta Botswany Iana Khamy a keňského předsedy vlády Raily Odingy, již vyzvala pana Mugabeho, aby odstoupil,

K.  vzhledem k tomu, že v průběhu oslav šedesátého výročí Všeobecné deklarace lidských práv dne 8. prosince prezident Sarkozy jménem EU vyzval Mugabeho, aby odstoupil, a prohlásil, že pan Mugabe „si vzal zimbabwský lid jako rukojmí“ a že „zimbabwský lid má právo na svobodu, bezpečnost a respekt“,

L.  vzhledem k tomu, že Zimbabwe se blíží situaci, v níž bude splňovat kritéria, která umožňují dovolávat se deklarace přijaté v rámci OSN v roce 2005, jež hovoří o mezinárodní „odpovědnosti za ochranu“ osob, jimž hrozí, že se stanou obětí zločinů proti lidskosti,

1.  vyjadřuje své hluboké znepokojení nad zoufalou humanitární situací v Zimbabwe, epidemií cholery, hladem a nad tím, že Mugabeho režim naprosto odmítá na tuto krizi reagovat; vyzývá Radu a Komisi, aby znovu potvrdily své závazky vůči lidu Zimbabwe prostřednictvím podstatných a dlouhodobých programů humanitární pomoci;

2.   bere na vědomí, že EU uvolnila 10 milionů EUR na pomoc a vyzývá zimbabwské úřady, aby zrušily veškerá omezení uvalená na agentury humanitární pomoci a zajistily poskytování humanitární pomoci v souladu se zásadou lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti;

3.   rozhodně podporuje úsilí delegace skupiny „The Elders“, jejímiž členy jsou např. bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan, bývalý prezident USA Jimmy Carter a přední bojovnice za práva žen a dětí Graça Machelová, o zmírnění humanitární krize v Zimbabwe; pokládá za naprosto nepřijatelné, že Mugabeho režim odepřel členům této skupiny vstupní vízum, protože chtěli využít svého vlivu ke zvýšení poskytování bezprostřední a dlouhodobé pomoci této zemi s cílem ukončit strašné utrpení lidu Zimbabwe;

4.  rozhodně odsuzuje pokračující násilí páchané Mugabeho režimem a namířené proti členům a příznivcům Hnutí za demokratickou změnu (MDC); je rozhořčen vlnou nedávných únosů obránců lidských práv a požaduje okamžité propuštění Jestiny Mukokové, ředitelky Zimbabwského mírového projektu (ZPP), Zacharii Nkoma, bratra předního právníka v oblasti lidských práv Harrisona Nkoma, Brodericka Takawiry, provinčního koordinátora Zimbabwského mírového projektu, Pascala Gonza, řidiče Zimbabwského mírového projektu a řady členů MDC a aktivistů občanské společnosti a požaduje, aby byli pachatelé těchto únosů pohnáni k odpovědnosti;

5.  vítá nedávné rozšíření seznamu osob z Mugabeho režimu, které mají zákaz vstupu do EU, a žádá, aby sem byla doplněna další jména klíčových osob věrných Mugabeho režimu, včetně Florence Chitaurové, bývalé ministryně za stranu ZANU PF, která nyní podle všeho žije v Londýně, odmítá odsoudit Mugabeho a bez jakýchkoli překážek cestuje do Zimbabwe a zpět;

6.  vyzývá Radu bezpečnosti OSN, aby projednala uvalení cílených sankcí (zákaz cestování a zmrazení majetku) vůči Mugabemu a osobám aktivně zapojeným do násilí nebo porušování lidských práv; zejména vyzývá Čínu, Rusko a Jihoafrickou republiku, aby podpořily rozhodná opatření vůči Mugabeho režimu v Radě bezpečnosti OSN a aby sdělily africkým vládám, že dále nehodlají Mugabeho režimu poskytovat jakoukoli podporu;

7.  vítá jednotnost vlád Keni, Botswany a Zambie, s níž vystupují proti Mugabemu, a vyjadřuje své hluboké znepokojení nad tím, že tak velké množství dalších afrických vlád je dosud ochotno přimhouřit oči nad zlem tohoto režimu;

8.   zdůrazňuje, že lid Zimbabwe zoufale potřebuje politickou změnu a odsuzuje to, že Robert Mugabe odmítl provést dohodu, kterou podepsal dne 15. září, a předat klíčové ministry straně Morgana Tsvangiraiho nebo zavést politické reformy;

9.   vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že zoufalá potřeba okamžité, radikální a demokratické změny pro lid Zimbabwe je i nadále bez výsledků kvůli despotickému, podvodnému a sobeckému Mugabeho režimu;

10.  naléhavě žádá, aby africké země a regionální instituce včetně SADC, a zejména AU jako ručitel dohody z 15. září, i přední africké osobnosti zajistily spravedlivé řešení situace v Zimbabwe založené na věrohodných volbách konaných v březnu a aby vyváženě sledovaly veškeré politické dohody;

11.   vyzývá Radu, aby povzbudila Africkou unii k přípravě na nepředvídané situace pro aktivní intervenci s cílem ochránit civilní obyvatelstvo Zimbabwe;

12.   vyzývá Radu, aby byla i nadále bdělá ve vztahu k následkům pro tento region, které může mít záměrná nedbalost a špatná správa věcí veřejných stranou ZANU-PF, jež Zimbabwe destabilizují;

13.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad situací uprchlíků ze Zimbabwe v tomto regionu a vyjadřuje politování nad násilím vůči těmto uprchlíkům v sousedních zemích; vyzývá Evropskou komisi, aby tyto sousední země podpořila prováděním finančních a materiálních programů pomoci určených pro uprchlíky;

14.   rozhodně apeluje na všechny zúčastněné strany a na mezinárodní společenství, aby byly připraveny podporovat hospodářskou a sociální obnovu Zimbabwe, jakmile bude vytvořena vláda, která bude skutečně na všech úrovních odrážet vůli lidu Zimbabwe, a jakmile budou existovat hmatatelné známky návratu k dodržování demokracie, lidských práv a právního státu;

15.   vyzývá Radu a členské státy, aby zintenzívnily diplomatickou činnost v Africe s cílem docílit aktivní podpory změny v Zimbabwe;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, vládám zemí G8, vládám a parlamentům Zimbabwe a Jihoafrické republiky, generálnímu tajemníkovi Společenství národů, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, předsedovi Komise a předsedovi Výkonné rady Africké unie, Panafrickému parlamentu a generálnímu tajemníkovi a vládám států Jihoafrického rozvojového společenství a jeho Parlamentnímu fóru.

Poslední aktualizace: 17. prosince 2008Právní upozornění