Parlamendi esitatud küsimused
10. märts 2005
O-0033/05
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Hannes Swoboda, Magda Kósáné Kovács, Claude Moraes, Martine Roure, Jan Wiersma ja Katalin Lévai PSE fraktsiooni nimel Euroopa Komisjonile

 Teema: Mustlaste kaasamise aastakümme 2005-2015

2. veebruaril 2005 andsid kaheksa Euroopa riigi- ja valitsusjuhti Sofias stardipaugu "Mustlaste kaasamise aastakümnele 2005–2015". Nad lubasid töötada diskrimineerimise kõrvaldamise ja vastuvõetamatute lõhede vähendamise suunas mustlaste ja ülejäänud ühiskonna vahel.

Kuidas plaanib Euroopa Komisjon kaasa aidata selle ettevõtmise eesmärkide teostamisele? Kas Euroopa Komisjon on valmis raporteerima regulaarselt mustlaste lõimimise protsessist Euroopa ühiskonda?

Keel, milles küsimus esitati:: EN
Viimane päevakajastamine: 15. märts 2005Õigusalane teave