Parlamentní otázky
13. května 2005
O-0070/05
OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou v souladu s článkem 108 jednacího řádu položili poslanci Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi a Antoine Duquesne Komisi

 Předmět: Dialog s církvemi a nekonfesními organizacemi

V souladu s Prohlášením 11 Amsterdamské smlouvy a článkem 52 Ústavy uspořádala prý Evropská komise v listopadu 2004 a v dubnu 2005 dvě setkání se zástupci katolické církve a církví protestantských, muslimské komunity, židovské komunity a scientologické církve. Navzdory ujištění předsedy Barrosa (v jeho odpovědi ze dne 8. 2. 2005 na parlamentní otázky paní De Keyser, P-3318/04 a baronky Ludford, E-0307/05), že „během roku 2005 stanoví Komise postupy, které budou odpovídat duchu uvedeného článku“ (tj. článku I-52 návrhu Ústavy), nebyla na tato setkání pozvána humanistická federace ani žádná jiná nenáboženská organizace. 

Může Komise poskytnout Evropskému parlamentu podrobnosti o výše uvedených setkáních a vysvětlit, proč na setkání nebyla pozvána humanistická federace, když se uskutečnilo v dubnu, tj. dlouho po odpovědi předsedy Barrosa? 

Může Evropská komise zaručit, že se uplatňování předpisů o dialogu s církvemi, nekonfesními organizacemi a filozofickými organizacemi bude řídit následujícími podmínkami: 

- dialog bude vyrovnaný a kompletní s ohledem na účastnické organizace; žádné náboženství nebo hnutí nebude upřednostňováno; dialog bude probíhat na základě stanoveného seznamu účastníků zveřejněného na stránkách Komise 

- dialog bude transparentní, pořad jednání a zápisy budou zveřejňovány a setkání budou veřejná 

- tento dialog bude mít stejné postavení jako dialog s jinými odvětvími občanské společnosti. 
 

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 26. května 2005Právní upozornění