Interpelacje
13 maja 2005
O-0070/05
ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY zgodnie z artykułem 108 Regulaminu skierowane przez: Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi oraz Antoine Duquesne do Komisji

 Dotyczy: Dialog z kościołami i organizacjami niewyznaniowymi

W ramach Deklaracji nr 11, dołączonej do Traktatu Amsterdamskiego oraz artykułu 52 Konstytucji, Komisja Europejska odbyła rzekomo dwa spotkania, w listopadzie 2004 i kwietniu 2005, z przedstawicielami kościoła katolickego i kościołów protestanckich, wspólnotą muzułmańską, gminą żydowską i kościołem scjentologicznym. Ani Federacja Humanistyczna, ani żadna inna organizacja niereligijna nie zostały zaproszone do wzięcia udziału w tych spotkaniach, mimo zapewnienia złożonego przez Przewodniczącego Barroso (w odpowiedzi z dnia 8 lutego 2005 r. na pytania parlamentarne V. De Keyser, P-3318/04, oraz S. Ludford, E-0307/05) że „w ciągu 2005 roku Komisja ustanowi procedury zgodne z duchem wspomnianego artykułu” (tj. art. I-52 Projektu Konstytucji). 

Czy Komisja Europejska może przedstawić Parlamentowi Europejskiemu szczegóły wspomnianych wyżej spotkań i wytłumaczyć dlaczego Federacja Humanistyczna nie została zaproszona do wzięcia udziału w spotkaniu odbywającym się w kwietniu, tj. jakiś czas po udzieleniu odpowiedzi przez Przewodniczącego Barroso? 

Czy Komisja Europejska może zagwarantować, że realizacja postanowień dotyczących dialogu z kościołami oraz niewyznaniowymi i filozoficznymi organizacjami spełni następujące kryteria: 

- dialog będzie zrównoważony i otwarty w stosunku do uczestniczących organizacji; żadna szczególna religia lub ruch nie będą uprzywilejowane; dialog odbędzie się na podstawie ustalonej listy uczestników, opublikowanej na stronie Komisji 

- dialog będzie przejrzysty; program spotkań oraz protokół zostaną opublikowane, a spotkania odbędą się publicznie 

- dialog będzie równoznaczny dialogowi z innymi grupami społeczeństwa obywatelskiego? 
 

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 26 maja 2005Informacja prawna