Parlamentarna vprašanja
13. maj 2005
O-0070/05
VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO v skladu s členom 108 Poslovnika predložitev: Sophia in 't Veld, Cecilia Malmström, Jelko Kacin, István Szent-Iványi, Chris Davies, Bill Newton Dunn, Baroness Sarah Ludford, Jules Maaten, Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Michael Cashman, Ona Juknevičienė, Mojca Drčar Murko, Karin Resetarits, Magda Kósáné Kovács, Anne Van Lancker, Jeanine Hennis-Plasschaert, Zita Gurmai, Anders Samuelsen, Proinsias De Rossa, Toine Manders, Edith Mastenbroek, Willem Schuth, Holger Krahmer, Claire Gibault, Véronique De Keyser, Alexander Stubb, Raül Romeva i Rueda, Jan Wiersma, Claude Moraes, Thijs Berman, Jorgo Chatzimarkakis, Emine Bozkurt, Piia-Noora Kauppi in Antoine Duquesne za Komisijo

 Zadeva: Dialog s cerkvami in nekonfesionalnimi organizacijami

Evropska komisija naj bi imela v okviru Deklaracije 11 k Amsterdamski pogodbi in člena 52 Ustave novembra 2004 in aprila 2005 dvoje srečanj s predstavniki katoliške in protestantskih cerkva, islamske skupnosti, judovske skupnosti ter scientološke cerkve. Vabila na ti dve srečanji ni dobila niti humanistična federacija niti katera koli druga neverska organizacija, kljub zagotovilu predsednika Barrosa (v njegovem odgovoru z dne 8.2.2005 na parlamentarni vprašanji gospe De Keyser, P-3318/04, in Baroness Ludford, E-0307/05), da "bo Komisija v letu 2005 uvedla postopke v duhu omenjenega člena" (tj. člen I-52 osnutka Ustave). 

Ali Evropska Komisija Evropskemu parlamentu lahko predstavi podrobnosti o zgoraj omenjenih srečanjih in razloži, zakaj humanistična federacija ni bila povabljena na srečanje v aprilu, ko je od odgovora predsednika Barrosa preteklo že precej časa? 

Ali Evropska komisija lahko zagotovi, da bo izvajanje določb o dialogu s cerkvami, nekonfesionalnimi in filozofskimi organizacijami izpolnjevalo naslednja merila: 

- dialog bo uravnotežen in bo vključeval vse sodelujoče organizacije; z nobeno od posameznih religij in gibanj ne bo vzpostavljen privilegiran odnos; dialog bo potekal na podlagi sestavljenega seznama udeležencev, objavljenega na spletni strani Komisije; 

- dialog bo pregleden, tako da bosta dnevni red srečanj in zapisnik objavljena, srečanja pa bodo potekala javno; 

- dialog bo potekal na enaki ravni kot dialog z drugimi deli civilne družbe. 
 

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 26. maj 2005Pravno obvestilo