Parlamendi esitatud küsimused
6. juuni 2006
O-0058/06
SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA vastavalt kodukorra artiklile 108 esitaja: Luis Yañez-Barnuevo García, Miguel Martínez Martínez, Carlos Carnero González, Willy Meyer Pleite, Raül Romeva i Rueda, Ignasi Guardans Cambó, Josu Ortuondo Larrea, Bernat Joan i Marí, Inés Ayala Sender, Maria Badia I Cutchet, Enrique Barón Crespo, Joan Calabuig Rull, Rosa Díez González, Bárbara Dührkop Dührkop, Iratxe García Pérez, David Hammerstein Mintz, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Emilio Menéndez del Valle, Javier Moreno Sánchez, Rosa Miguélez Ramos, Raimon Obiols i Germà, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Teresa Riera Madurell, María Salinas García, Antolín Sánchez Presedo, María Sornosa Martínez, Elena Valenciano Martínez-Orozco, André Brie, Evelyne Gebhardt, Lissy Gröner, Klaus Hänsch, Karin Jöns, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Helmut Kuhne, Heinz Kindermann, Constanze Krehl, Jo Leinen, Erika Mann, Helmuth Markov, Tobias Pflüger, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Martin Schulz, Frithjof Schmidt, Feleknas Uca, Ralf Walter, Sahra Wagenknecht, Gabriele Zimmer, Jörg Leichtfried, Hannes Swoboda, Karin Scheele, Johannes Voggenhuber, Philippe Busquin, Véronique De Keyser, Mia De Vits, Alain Hutchinson, Marc Tarabella, Adamos Adamou, Kyriacos Triantaphyllides, Ole Christensen, Poul Rasmussen, Vladimír Maňka, Borut Pahor, Mojca Drčar Murko, Toomas Ilves, Andres Tarand, Kader Arif, Marie-Hélène Aubert, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Guy Bono, Marie-Arlette Carlotti, Françoise Castex, Jean Cottigny, Harlem Désir, Anne Ferreira, Jean-Claude Fruteau, Catherine Guy-Quint, Jacky Henin, Pierre Moscovici, Gérard Onesta, Bernard Poignant, Marie-Line Reynaud, Catherine Trautmann, Gilles Savary, Yannick Vaugrenard, Bernadette Vergnaud, Francis Wurtz, Satu Hassi, Henrik Lax, Reino Paasilinna, Esko Seppänen, Stavros Arnaoutakis, Katerina Batzeli, Panagiotis Beglitis, Stavros Lambrinidis, Diamanto Manolakou, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Sifunakis, Georgios Toussas, Marilisa Xenogiannakopoulou, Alexandra Dobolyi, Szabolcs Fazakas, Zita Gurmai, Gyula Hegyi, Edit Herczog, Csaba Tabajdi, Proinsias De Rossa, Mary McDonald, Vittorio Agnoletto, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Giovanni Fava, Donata Gottardi, Umberto Guidoni, Lilli Gruber, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Pasqualina Napoletano, Marco Rizzo, Guido Sacconi, Mauro Zani, Nicola Zingaretti, Aloyzas Sakalas, Robert Goebbels, John Attard-Montalto, Louis Grech, Joseph Muscat, Thijs Berman, Sophia in 't Veld, Joost Lagendijk, Kartika Liotard, Edith Mastenbroek, Erik Meijer, Margrietus van den Berg, Jan Wiersma, Genowefa Grabowska, Bogusław Liberadzki, Józef Pinior, Francisco Assis, Luis Capoulas Santos, Paulo Casaca, Manuel dos Santos, Edite Estrela, Emanuel Fernandes, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Ana Gomes, Pedro Guerreiro, Joel Hasse Ferreira, Jamila Madeira, Miguel Portas, Sérgio Sousa Pinto, Michael Cashman, Richard Corbett, Bairbre de Brún, Robert Evans, Richard Howitt, Glenys Kinnock, Caroline Lucas, David Martin, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Peter Skinner, Terence Wynn, Richard Falbr, Jaromír Kohlíček, Jiří Maštálka, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Libor Rouček, Daniel Strož, Jan Andersson, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Eva-Britt Svensson, Åsa Westlund, Johan Van Hecke, Panayiotis Demetriou, Marios Matsakis, Marie Isler Béguin, Alain Lipietz, Marco Cappato, Lidia Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Pierre Schapira, Justas Paleckis, Riitta Myller, Giovanni Pittella, Bernadette Bourzai, Gary Titley, Vincenzo Lavarra, Neena Gill, Martine Roure, Glyn Ford, Alfonso Andria, Lapo Pistelli, Tatjana Ždanoka ja Bronisław Geremek nõukogule

 Teema: Franco režiimi hukkamõistmine frankistliku riigipöörde 70. aastapäeval

Käesoleval aastal on teise Hispaania Vabariigi väljakuulutamise 75. aastapäev ja samuti täitub 70 aastat fašistlikust ülestõusust, mille käigus 18. juulil kukutati demokraatlikult valitud vabariigi valitsus, mis tõi kaasa 40 aastat väldanud julma diktatuuriga kulmineerinud kodusõja. Kindral Franco juhitud diktatuuri, mis kehtestati relvajõuga ning natsistliku Saksamaa ja fašistliku Itaalia toetusel, õnnetu tagajärg oli Hispaania rahva jaoks muude õuduste kõrval ka asjaolu, et Hispaania hilines aastakümneid lõimumisel ühineva Euroopa projektiga, millest tänaseks on saanud Euroopa Liit.

1978.–1982. aastal toimunud märkimisväärne üleminek demokraatiale oli osaliselt inspireeritud teise Hispaania Vabariigi väärtustest ja ideaalidest. Tänaseni ei ole moraalselt hüvitust saanud riigipöörde ega diktatuuri ohvrid. 1939.–1975. aastal mõrvati rohkem kui sada tuhat hispaanlast ja üle 35 000 on jätkuvalt teadmata kadunud maetuna Hispaania kraavidesse ja põldudele, nende hulgas ka suur poeet Frederico García Lorca. Piinamised, kohtuvälised hukkamised ja muud inimõiguste massilised rikkumised olid selle pikaajalise diktatuuri vältel tavapärased. Pool miljonit hispaanlast olid sunnitud pagendusse minema, nende hulgas ka Nobeli kirjanduspreemia laureaat Juan Ramón Jiménez, sadu tuhandeid vangistati või saadeti koondus- ja töölaagritesse, millest viimane suleti 1962. aastal.

Euroopa Nõukogu kiitis hiljuti suure häälteenamusega heaks ettepaneku mõista rahvusvaheliselt hukka Franco režiim. See on esimene kord, kui Franco režiim mõistetakse hukka rahvusvaheliselt. Seoses sellega peame oluliseks Takkula raportis ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 programm "Kodanikud Euroopale", et edendada aktiivset Euroopa kodakondsust, viiteid Euroopa diktatuuride ohvritele. Nende hulgas on Hispaania Franco režiimil kahjuks märkimisväärne osa.

Käesoleva küsimuse allkirjastanud parlamendiliikmed soovivad tagada, et üheski liikmesriigis ei korduks kunagi selline diktatuur, mille all Hispaania oli sunnitud kannatama nelikümmend aastat. Oleme seisukohal, et Euroopa Liidu vaimul, mis põhineb õigusriigi austamisel ja vabaduse, demokraatia põhimõtetel ning inimõiguste ja põhiõiguste austamisel oleks veelgi suurem tähendus, kui Euroopa diktaatorlike režiimide poolt elluviidud õudusi maha ei vaikitaks.

Kas nõukogu kavatseb järgida rahvusvahelise kogukonna eeskuju ja teha ettepanek Franco režiimi hukkamõistmiseks Euroopa tasandil ning samal ajal kaaluda 18. juuli 2006 nimetamist Franco režiimi ametliku hukkamõistmise päevaks?

Keel, milles küsimus esitati:: ES
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2006Õigusalane teave